Gartneriet barnehage

Uteplass til Gartneriet barnehage i snø

Kontakt Gartneriet barnehage

Se kart

Gartneriet barnehage har basedrift og består av gruppene Kattefot og Løvemunn (småbarn), Dragehode (storbarn) og Skansen (forsterket avdeling for barn med nedsatt funksjonsevne). Per i dag gir barnehagen tilbud til 38 barn.

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Vigilo erstattet Meldeboka fra 1. august 2022.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Åpningstid

Barnehagens åpningstid: kl. 06.45-16.30.

Sommeren 2022 har barnehagen stengt i uke 28, 29 og 30. I tillegg har vi stengt onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften.

Adresse: Magnus Den Godes gate 24.

Årsplan 2019-2022

Årsplan for Gartneriet barnehage

Planleggingsdager 2023

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 27. januar
  • Fredag 23. juni
  • Fredag 18. august
  • Torsdag 12. oktober
  • Fredag 13. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

ASK - Alternativ Supplerende Kommunikasjon

Gartneriet barnehage har knutepunktfunksjon og er et ressurssenter for ASK - Alternativ og Supplerende kommunikasjon.

Vi jobber kontinuerlig med et språkstimulerende miljø for alle barna i barnehagen, både i det spesialpedagogiske tilbudet og i det allmennpedagogiske tilbudet.

Les mer om ASK

Vi bruker både Tegn til tale (norsk med tegnstøtte) og grafiske symboler (PCS-bilder).

Tegn til Tale og PCS benyttes blant annet til dagsplan slik at alle barna skal få en god oversikt over dagens aktiviteter. ASK benyttes også i de ulike aktivitetene gjennom barnehagedagen, i rutinesituasjoner og i mer tilrettelagt språktrening.

Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk (Rammeplan)

startpakke med bilder og symboler

Dette kan vi tilby

Veiledning

Vi veileder i barnehager der det er barn med behov for ASK, og det er ønskelig med mer kunnskap og tilrettelegging. Sammen med enheten lager vi en veiledningsplan med fokus på følgende;

  • Pedagogisk observasjon og kartlegging
  • Veiledning i bruk av ASK – løsninger
  • Veiledning i valg av symbolsystem og arbeidsmetoder
  • Veiledning til praktisk tilrettelegging
  • Hjelp til å tilrettelegge et godt språkmiljø for alle barn i barnehagen

Vi kan også komme på personalmøter

Hospitering

Vi tar i mot ansatte fra barnehager og opplæringsinstitusjoner som enten vil høre om, se hvordan vi jobber med ASK i barnehagen, eller som vil ta del i vår arbeidsdag.

Kurs

Vi holder grunnleggende kurs i ASK for ansatte i barnehager to ganger per år (vår og høst). Disse kursene blir introdusert gjennom kurskatalogen og ansatte i Trondheim kommune melder seg på via TK-læring. Ansatte i private barnehager kan ta direkte kontakt med oss.

Spørsmål om ASK startpakke, veiledning, hospitering eller kurs, ta kontakt med ASK-veileder Oddbjørg Husås, mobil 40 06 65 48.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Gartneriet barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Kontor/administrasjon, telefon 72 54 16 80

Basene, telefon 72 54 16 84

Direktenummer til hver gruppe

Småbarn

Storbarn

Skansen

TK-kode: 012124

Sist oppdatert: 03.08.2022

012124

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006