Hjem Klæbuveien barnehage

Klæbuveien barnehage

Kontakt Klæbuveien barnehage

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Åpningstid

Barnehagen er åpen mandag-fredag fra 07.00 til kl. 16.30.

Barnehagen er feriestengt uke 28 og 29 i 2019

Kost

Foreldre betaler kr. 280 for full barnehageplass. Kostpengene er gradert etter plasstørrelse.

Mat og matglede

Barna får servert alle måltider i barnehagen, unntatt på turdager hvor de må ha med matpakke til lunsjmåltidet. Vi tilbyr frukt og grønt til lunsj- og ettermiddagsmåltidene. En dag per uke serverer vi varm lunsj.

Vi legger stor vekt på å tilby et fullverdig, fristende, sunt og variert kosthold til alle barn, og følger utdanningsdirektoratets retningslinjer for kost i barnehager.

Vi legger stor vekt på at måltidene også skal være en arena for sosialt fellesskap og språklæring.

Barnegruppene

Klæbuveien barnehage har en småbarnsbase i 1. etasje med totalt 28 barn i alderen 1-3 år, og en storbarnsbase i 2. etasje med totalt 42 barn i alderen 3-6 år. Vi deler opp barnegruppene i flere mindre grupper, for eksempel primærgrupper og aldersdelte grupper.

Våre verdier

Vi har likeverd og livsglede som våre viktigste verdier. Vi vil at verdiene skal prege det pedagogiske arbeidet i hverdagen. 

Pedagogikk

Vi vektlegger å bygge gode relasjoner mellom voksne og barn og dermed skape godt grunnlag for utvikling og læring. Voksne må være utviklingsstøttende; være til stede og tilgjengelig på barnets nivå og støtte, veilede og utfordre ut fra det enkelte barns behov.

Vi verdsetter hverdagssituasjonene og arbeider etter prinsippene i Marte Meo.  

Årsplan 2018-2019

Satsingsområder

Språk

Språket er en viktig grunnstein i barns utvikling, og er viktig både for å kunne kommunisere og fungere sosialt, for å sette ord på behov og følelser og for å kunne lære. Vi har mange flerspråklige barn og familier, og legger stor vekt på å samarbeide med foreldre / foresatte om å ivareta barnas morsmål. 

Vennskap og inkludering 

Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns utvikling, trivsel og helse. Vi arbeider bevisst med vennskap for å forebygge mobbing. 

"La mæ klar det sjøl"

I mange år har vi arbeidet spesielt med barns selvstendighet. Barn klarer veldig mye selv hvis de får mulighet, og de opplever mestringsglede. Samtidig ivaretar vi ergonomiske hensyn, og reduserer slitasje på personalet.

Grønt Flagg

Dette året har vi spesielt fokus på uteområdet vårt. Vi videreutvikler arbeid med kjøkkenhage; vi sår frø og dyrker fram blomster og spiselige vekster. I tillegg arbeider vi med kompostering og driver insektshotell. 

Brukerråd og FAU

 Retningslinjer for Brukerråd

Medlemmer i Brukerråd og FAU Klæbuveien barnehage

 

Planleggingsdager 2020

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

Fredag 24. januar
Fredag 19. juni
Fredag 14. august
Torsdag 8. oktober
Fredag 9. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2019/2020

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

25.11.2014: Barnehagebasert vurdering
28.05.2013, retting gjennomført 23.01.2014: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager (Kongsgården og Singsaker)
12.02.2016: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager (Klæbuveien) 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Klæbuveien barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 25.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006