Hjem Kuhaugen barnehager
Steiner og skjell lagt ut i fjæra i en kunstnerisk rund formasjon

Kuhaugen barnehager

Kontakt Kuhaugen barnehager

Se kart

Organisering

Kuhaugen barnehager består av Majorstuen og Tordenskjold barnehage. Begge barnehager er sentralt plassert på Persaunet leir. Majorstuen er en ombygd kaserne, og består av en base for småbarn, og en for storbarn. Tordenskjold er bygd som forsvarets egen barnehage, men nå overtatt av kommunen. Tordenskjold består av 4 avdelinger. To for storbarn, og to for småbarn.

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Med livsmestring i hvert møte

Livsmestring handler om å gripe mulighetene i relasjoner her og nå. Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, felleskap og vennskap. Kuhaugen barnehager skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Barn skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser gjennom voksne som møter barn med humor, aksept, nysgjerrighet og empati. Vil du lese mer om oss, er det bare å lese videre.

Satsningsområder

Kuhaugen barnehager deltar i kommunens satsning på språk, gjennom utdanningsdirektoratets språkløyper. Vi har vært en pilotbarnehage i prosjektet, og deltatt for fullt videre. Dette har medført at alle baser og avdelinger har fått eget leserom, og vi har stort fokus på hvordan og hvilke bøker vi leser. Personalet har derfor fått en høy grad av kompetanse, og kunnskap om hvordan vi jobber med språk og språkutvikling. Mer info om språkløyper finner du her. 

Reggio Emilia er en by i Italia. derfra stammer en filosofi, som har inspirert barnehager til å anerkjenne barn som medborgere. Det betyr i praksis at vi har en dyp respekt for barnet og en overbevisning om at barn er født rike og intelligente, med en sterk drivkraft til å utforske verden. Vår Reggio-inspirasjon kommer til syne i det daglige gjennom prosesser der barn får medvirke i sin hverdag, og der ansatte stiller seg åpne for nye hypoteser og læringsstrategier.

Barn og rom - 1000 spørsmål. Våre rom, og vårt læringsmiljø, er stadig i utvikling. Gjennom å la barna medvirke i sin hverdag endres rommene med barnas interesser og behov. På Kuhaugen barnehager legger vi vekt på at materialene skal ha mange funksjoner, og at barna kan skape meninger i materialene som tilbys. Du kan lese med om Barn og Rom i årsplanen. Den finner du under link til viktige dokumenter.

Grønt flagg er en internasjonal miljøsertifisering. Vårt grønne flagg er et synlig bevis på at vi gjennomfører miljøprosjekter, og at vi prioriterer miljøet gjennom faglig innhold og i daglig drift. Trondheim kommune har en egen hjemmeside for dette arbeidet.

Livsglede

Livsglede for eldre er et samarbeid med Persaunet bo- og velferdssenter, hvor vi besøker og har sosiale aktiviteter sammen med de eldre. Det å se, og være sammen med mennesker i ulike livsfaser er viktig for å skape gode erfaringer, toleranse og respekt for andre.

Foreldreinformasjon

Åpningstider: Både Majorstuen og Tordenskjold barnehage har åpent fra klokka 07.15 til 16.30.

Kostpris og mattilbud

Majorstuen er en full-kost barnehage og serverer mat til alle måltider. Majorstuen har frokost lunsj og ettermiddagsmåltid hver dag Det serveres varmmat til lunsj to dager i uka.

På Tordenskjold har barn under 3 år fullkost, mens barn over 3 år har med matpakke til frokost. I begge barnehager vektlegges gode råvarer, fisk, sunn og sukkerfri kost og et variert kosthold. Ved turer har barna med egen matpakke.

En andel av maten vi bestiller er økologisk. Dette er i tråd med vår satsning på Grønt flagg. Dette gjelder spesielt meieriprodukter og frukt/grønnsaker.

Kostpenger er 315 kr. på Tordenskjold og 350 kr. på Majorstuen. Kostpenger kan endres ved generell prisøkning eller endring av kosttilbud. 

Brukerråd og FAU

Kuhaugen barnehager har felles brukerråd. Dette består av foreldre og ansatte. Brukerrådet er derfor også et samarbeidsutvalg for enheten. Brukerrådet drøfter blant annet tilbud, åpningstid, kosttilbud og andre saker som angår både brukere og ansatte.

Vi har ett FAU for hvert hus. Alle foreldre er medlemmer i FAU, men hvert år velges det representanter for alle. FAU kan ta opp saker med barnehagen og bidrar i sosiale begivenheter i og utenfor barnehage. FAU har blant annet medansvar for sommerfest og dugnad.

Brukerråd 

Foreldrerepresentanter

Medlem: Ole Jørgen Belboe (Majorstuen) 

Medlem: Judith Van Hagen (Tordenskjold)

Medlem: Ingeborg Sand  (Tordenskjold) 

Medlem: Lene Beate Granheim (Majorstuen)

 

Enhetsleder: Ellen Skjølsvold 

Ansattrepresentanter

Avdelingsleder: Gyda Helen Hallberg

Medlem: Hanne Aursøy (Tordenskjold) 

Medlem: Hilde Bonsaksen (Majorstuen) 

Referater - Brukerråd

Referat. 21.11.2017

Referat 26.02.18

Referat 18.06.2018

Referat 29.10.18

Referat 26.02.19

Referat 29.04.19

FAU

Tordenskjold Barnehage

Terese Olausson

Hanne Aandal

Anne Matrinussen

Siri M Holen 

Christine Seemann (Vara)

Majorstuen barnehage

Børge Ånesen

Anniken Simonhjell

Sanna Samuelsen

Berit Glomstad

Marianne H Fjellstad

Vegar Valle (Vara)

Søke plass hos oss

Alle søknader om plass i barnehager gjøres via kommunens egen søkeportal. For å søke må du ha bank-ID tilgjengelig. I søknadsportalen søker du opp Kuhaugen barnehager, og søker om plass. Om du har ønske om enten Majorstuen eller Tordenskjold kan du skrive dette i fritekstfeltet. Vi tilbyr heldagsplasser, og om du ønsker redusert plass betyr det en eller flere dager i uka der barnet ikke har barnehageplass. Dette for å kunne tilby restplass til et annet barn.

Årsplan 

Årsplan for Kuhaugen barnehager 2020-2021.

Sosial handlingsplan

Sosial handlingsplan for Kuhaugen barnehager

Ferie

I følge kommunens vedtekter holder vi stengt to uker i juli. Vi legger stenging til de samme ukene som skolenes SFO. Vanligvis er dette uke 28 og 29. 

Vi holder også stengt julaften og onsdag før påske. Alle barnehager har fem planleggingsdager i løpet av året. Tre om høsten, en på vinteren, og en før sommeren. 

Planleggingsdager høst 2020

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 14. august
  • Torsdag 8. oktober
  • Fredag 9. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

26.03.2014:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

20.11.2014:

Lovlighetskontroll 

26.09.2017:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kuhaugen barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Avdelingsleder: Gyda Helen Hallberg 

Majorstuen

Matrosen (småbarnsbasen) 94786020.
Fregatten (storbarnsbasen) 94786395.

Tordenskjold

Storbarn: Petra 95302439. Grenaderen 95303111.
Småbarn: Knappeteltet 95303271. Stomperud 95303435. 

Hovednummer

Sist oppdatert: 11.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004