Hjem Lerkendal barnehage
Inngangsparti med port Klæbuveien barnehage

Lerkendal barnehage

Kontakt Lerkendal barnehage

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Åpningstid

Barnehagen er åpen mandag-fredag fra kl 07.00 til kl.16.30.

Barnehagen holder feriestengt uke 28, 29 og 30 i 2021.

I tillegg holder barnehagen stengt onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften.

Barnegruppene

Småbarnsbasen holder til i 1. etasje med plass til 28 barn i alderen 1-3 år i aldersdelte grupper:

Liljegruppa for ettåringer (barn født i 2018), Kløver, Fiol og Blåklokke (barn født i 2017).

Storbarnsbasen holder til i 2 etasje med plass til 42 barn i alderen 3-6 år i aldersdelte grupper:

  • Humlegruppa for treåringer (barn født i 2016)
  • Billegruppa for fireåringer (barn født i 2015)
  • Edderkoppgruppa for femåringer (barn født i 2014)

Vi deler i tillegg inn i mindre grupper ved behov.

Mat og matglede

På småbarn må alle ha med egen matpakke til frokost, på storbarn kan du velge mellom havregrøt som vi lager eller egen matpakke. Vi tilbyr alle andre måltider i barnehagen, unntatt på turdager hvor de må ha med matpakke i sekken til lunsjmåltidet.

Vi tilbyr frukt og grønt til lunsj- og ettermiddagsmåltidene. En dag per uke serverer vi varm lunsj.

Vi legger stor vekt på å tilby et fullverdig, fristende, sunt og variert kosthold til alle barn, og følger utdanningsdirektoratets retningslinjer for kost i barnehager.

Vi ønsker at måltidene skal være en arena for sosialt fellesskap, språklæring og trivsel.

Kost

Foreldre betaler kr. 280 i kostpenger for full barnehageplass. Kostpengene graderes etter plasstørrelse.

Våre verdier

Vi har likeverd og livsglede som våre viktigste verdier. Disse verdiene skal prege det pedagogiske arbeidet i hverdagen og vårt samspill med alle barn, personal og familier som tilhører Klæbuveien barnehage.

Pedagogikk

Vi vektlegger å bygge gode relasjoner mellom voksne og barn og dermed skape godt grunnlag for utvikling og læring. Voksne må være utviklingsstøttende; være til stede og tilgjengelig på barnets nivå og støtte, veilede og utfordre ut fra det enkelte barns behov.

Vi verdsetter hverdagssituasjonene og arbeider etter prinsippene i Marte Meo.

Her kan du lese årsplanen for 2020/2021.

Satsingsområder

Språk

Språket er en viktig grunnstein i barns utvikling, og er viktig for å kunne kommunisere og fungere sosialt. Personalet har fokus på å støtte og veilede barnet for å kunne sette ord på egne behov og følelser. Vi har mange flerspråklige barn og familier, og legger stor vekt på å samarbeide med foreldre / foresatte om å ivareta barnas morsmål.

Fellesskap og vennskap

Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns utvikling, trivsel og helse. Vi arbeider bevisst med vennskap for å forebygge mobbing i barnehagen. I samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen er dette fokuset viktig for å bedre kunne støtte barnets trivsel.

"Flerfaglig blikk" -tidlig innsats

Hele personalgruppa deltar i et kompetansehevingsprogram som varer fra høsten 2019 til høsten 2020. Målet med dette programmet er at vi som barnehage skal bli bedre på å se behovene til enkeltbarnet og å bidra til å gi hjelp så tidlig som mulig.

"La mæ klar det sjøl"

I mange år har vi arbeidet spesielt med å fremme barns mestring gjennom å bli mest mulig selvhjulpne og selvstendige. Barn klarer veldig mye selv hvis de får mulighet, og de opplever mestringsglede. Samtidig ivaretar vi ergonomiske hensyn, og reduserer slitasje på personalet.

Grønt Flagg

Vi har spesielt fokus på uteområdet vårt. Vi videreutvikler arbeid med kjøkkenhage; vi sår frø og dyrker fram blomster og spiselige vekster. Vi arbeider i tillegg med kildesortering, kompostering og vi driver insektshotell.

Samarbeidsutvalg

Medlemmer i samarbeidsutvalg ved Lerkendal barnehage 2020.

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 29. januar
  • Fredag 18. juni
  • Fredag 13. august
  • Torsdag 14. oktober
  • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

  • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
  • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

25.11.2014: Barnehagebasert vurdering

28.05.2013, retting gjennomført 23.01.2014: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager (Kongsgården og Singsaker)

12.02.2016: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager (Klæbuveien)

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Lerkendal barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 19.01.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004