Hjem Øya barnehage

Øya barnehage

Kontakt Øya barnehage

Se kart

Om oss

1. februar 2016 flyttet barnehagen inn i nye lokaler i Harald Hardrådes gate 18 på Øya.

Barnehagen har kapasitet til 42 barn mellom 1 og 3 år, og 56 barn mellom 3 og 6 år. 

I tillegg har barnehagen et innføringstilbud for barn av nyankomne flyktninger med kapasitet til 6 barn mellom 1 og 3 år, og 9 barn mellom 3 og 6 år.

Øya barnehage koordinerer tilbud om ICDP foreldreveiledning (minoritetsversjonen) i Trondheim kommune, og tilbyr også ICDP standardversjon for alle foreldre i barnehagen.

Informasjon om ICDP

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Åpningstid

06.45 - 16.30

Vi har stengt onsdag før påske, julaften og nyttårsaften.

Vi har stengt uke 28 og 29 om sommeren.

Kostpenger og måltider

300 kr per måned.

Alle måltider serveres i barnehagen og inkluderer frokost, lunsj og ettermiddagsmat.

Bilder fra ØyafilosofienBilder fra ØyafilosofienØya logo - Rød sirkelBilde fra forsiden i Øyafilosofien

Barnegruppene

Humla

Telefon: 97 64 15 47

14 småbarnsplasser

Havørna

Telefon: 976 47 491

14 småbarnsplasser

Korallen

Telefon: 477 161 72

14 småbarnsplasser

Sjøhesten

Telefon: 480 89 723

6 småbarnsplasser + 6 innføringsplasser (nybosatte flyktninger)

Regnskogen

Telefon: 976 41 506

20 storbarnsplasser

Accoya

Telefon: 902 73 189

20 storbarnsplasser

Sol

Telefon: 979 96 338

20 storbarnsplasser

 Luna

Telefon: 979 963 39

9 innføringsplasser (nybosatte flyktninger)

 

Administrasjon

Gunn Kristin Hansvold, enhetsleder. Telefon 924 08 163.

Kjerstin Faanes, avdelingsleder. Telefon 957 73 478

Anette Syvertsen-Wiig, avdelingsleder, ansvarlig for innføringstilbudet. Telefon 979 963 41.

Oddbjørg Kjørsvik, spesialkonsulent. Henvendelser om økonomi, regnskap, refusjoner, lønn. Telefon 905 38 277.

Sissel Klæth, spesialpedagogisk rådgiver. Telefon 976 83 630

 

Brukerråd og FAU

Brukerråd

Medlemmer brukerråd

Margrethe Johansen, leder. Mamma til Helmi, Regnskogen/Accoya. Telefon 951 77 880, epost: joha_margrethe@yahoo.no

Camilla Åseng. Mamma til Johan, Korallen/Sjøhesten. Telefon 412 22 203, epost: camillaaseng@gmail.com

Varamedlem: Hanne-Line Rabben  hanne-linerabben@hotmail.com

Monica Nergaard - Ansatt Regnskogen/Accoya

Yina Perez Lund - Ansatt Humla/Havørna

Møtereferat brukerråd

Møtereferat 07.03.18

Møtereferat 07.05.18

Møtereferat 25.09.18

Møtereferat 29.11.18

Møtereferat 7.3.2019

Møtereferat 30.4.2019

Brukerrådets oppgaver

FAU

Medlemmer FAU

Ida Brevik, brevikida@gmail.com

Guttorm Syvertsen-Wiig, guttsyv@gmail.com

Ane Vangvik, aneflo82@hotmail.com

Tine Christin Eikevik, tceikevik@gmail.com

Hanne-Line Rabben, hanne-linerabben@hotmail.com

Møtereferat FAU

Møtereferat 11.01.18

Planer og dokumenter

Våre verdier og grunnsteiner - Årsplan

Vi har utarbeidet et hefte som beskriver Øya barnehages verdier og grunnsteiner. Dette er vår årsplan, og vi har kalt den ØYAFILOSOFIEN

Øya-filosofien bygger på fire grunnsteiner:

REGGIO EMILIA - inspirasjon gir oss et bredt verdigrunnlag som bygger på barns medvirkning, barnet som viktig innbygger i byen og på barndommen som viktig i seg selv. Ved bruk av pedagogisk dokumentasjon skal vi synliggjøre barns tanker, lek og læring.

BARN & Rom synliggjør det fysiske miljøet som en viktig pedagogisk ressurs. Det fysiske læringsmiljøet skal være rikt og mangfoldig og gi rom og materialer til alle barn på en stimulerende og utfordrende måte.

BÆREKRAFTIG FRAMTID handler om å ta vare på behovene til menneskene som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige
generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Gjenbruk av materiale, kompostering og empati for naturen er viktige
elementer i denne tilnærmingen til barnas framtid.

FLERKULTURELL PEDAGOGIKK innebærer at vi ser på det språklige, kulturelle og religiøse mangfoldet av barn, foreldre og personalet som en ressurs og en berikelse. Vi ønsker at alle barn og voksne som er tilknyttet vår barnehage skal føle en tilhørighet til barnehagen.

ØYAFILOSOFIEN

 

 

Følg oss gjerne på facebook

Her finner du vår facebook side

Stemningsbilde i Øya barnehageBilde av en tunell i uteområdetBilde av et hjerteHjerte laget av ståltrådBilde fra Træsentralen

Planleggingsdager 2019

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

Fredag 25. januar
Fredag 21. juni
Fredag 16. august
Torsdag 10. oktober
Fredag 11. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2019/2020

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

29.04.2016, retting gjennomført 14.09.2016: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i  barnehager og skoler. 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Øya barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 31.07.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004