Hjem Strindheim barnehager

Strindheim barnehager

Kontakt Strindheim barnehager

Se kart

Organisering

Å forske på vanndråper

Velkommen til oss!

Strindheim barnehager består av Bromstad og Valentinlyst barnehage og ligger sentralt på hver sin side av Valentinlystsenteret. Barnehagene har felles administrasjon og felles faglig samarbeid.

Begge barnehagene har avdelingsinndeling og består av 4 avdelinger. To småbarnsavdelinger for barn i alderen 1-3 år, gruppestørrelse på 10 - 11 barn. To storbarnsavdelinger for barn i alderen 2-6 år, gruppestørrelse på 15 - 19 barn.

Sammensetning av barnegruppene kan variere fra år til år, avhengig av søkermassen.

Årsplan

Årsplan 2015 - 2018.pdf

Ny årsplan blir lagt ut september-19

Åpningstid

Strindheim barnehager er åpen fra 07.15 - 16.30. 

Feriestenging

Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften, og onsdag før skjærtorsdag. Det er åpent virkedagene i jul og påske.

Sommerstengt i to uker i fellesferien: uke 28 og 29 i 2018 og 2019.

Mattilbud og kostpenger

Vi har kjøkkenassistent som lager varm lunsj tre dager i uka. De øvrige to dagene er det smøremåltid. Vi vektlegger et sunt og riktig sammensatt kosthold, jamfør Helsedirektoratet. Kostpenger er kr 420 per mnd som inkluderer melk, frukt, to smøremåltid og tre varmmåltid, samt lønn til kjøkkenassistent. 

Frokost: Barna har med egen matpakke. Melk og vann serveres til. Mulighet for å servere havregrøt de dagene vi ikke har varm lunsj.

Lunch: Det serveres varm mat tre dager i uka. Det varieres mellom ulike retter, med vekt på gode råvarer og mye grønnsaker.

Ettermiddagsmat: Frukt, grønnsaker, matpakken, melk og vann.

Ny i barnehagen 

For nye småbarn har vi informasjonsmøte med foreldrene i juni. Ved oppstart resten av året gjøres avtaler etter behov. Tilvenningsperioden varer så lenge barnet trenger det. Vi legger vekt på trygghet og trivsel for barn og foreldre, ved å se og forstå barns signaler. 

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Planleggingsdager 2019

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

Fredag 25. januar
Fredag 21. juni
Fredag 16. august
Torsdag 10. oktober
Fredag 11. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2019/2020

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

08.10.2013, ingen merknad: Barnehagebasert vurdering

02.06.2016: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Strindheim barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 10.09.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004