Hjem Strindheim barnehager
Strindheim barnehager

Strindheim barnehager

Overflyttingsopptak 2021:

Strindheim har dessverre plass bare for skolestartere, barn f 2016, på Valentinlyst i overflyttingsopptaket i år.

Kontakt Strindheim barnehager

Se kart

Organisering

Illustrasjonsbilde: Å forske på vanndråper

Velkommen til oss!

Strindheim barnehager består av Bromstad og Valentinlyst barnehage og ligger sentralt på hver sin side av Valentinlystsenteret. Barnehagene har felles administrasjon og felles faglig samarbeid. Styrer og avdelingsleder har kontorplass på begge barnehagene, og er daglig til stede.

Begge barnehagene har avdelingsinndeling og består av 4 avdelinger. Barnehageåret 2020/2021 har vi to småbarnsavdelinger for barn i alderen 1-3 år, gruppestørrelse på 9 - 10 barn. To storbarnsavdelinger for barn i alderen 3-6 år, gruppestørrelse på 13 - 19 barn.

Sammensetning av barnegruppene kan variere fra år til år, avhengig av søkermassen.

Årsplan

Årsplan 2019 - 2022

Åpningstid

Strindheim barnehager er åpen fra kl. 07.15-16.30.

Feriestengning

Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften, og onsdag før skjærtorsdag. Det er åpent virkedagene i jul og påske.

I henhold til nye kommunale vedtekter holder barnehagen sommerstengt uke 28,29 og 30 i 2021.

Mattilbud og kostpenger

Vi har kjøkkenassistent som lager varm lunsj tre dager i uka. De øvrige to dagene er det smøremåltid. Vi vektlegger et sunt og riktig sammensatt kosthold, jamfør Helsedirektoratet. Kostpenger er kr 420 per mnd som inkluderer melk, frukt, to smøremåltid og tre varmmåltid, samt lønn til kjøkkenassistent.

Frokost: Barna har med egen matpakke. Melk og vann serveres til. Mulighet for å servere havregrøt de dagene vi ikke har varm lunsj.

Lunsj: Det serveres varm mat tre dager i uka. Det varieres mellom ulike retter, med vekt på gode råvarer og mye grønnsaker.

Ettermiddagsmat: Frukt, grønnsaker, matpakken, melk og vann.

Ny i barnehagen

For nye småbarn har vi informasjonsmøte med foreldrene i juni. Ved oppstart resten av året gjøres avtaler etter behov. Tilvenningsperioden varer så lenge barnet trenger det. Vi legger vekt på trygghet og trivsel for barn og foreldre, ved å se og forstå barns signaler.

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 29. januar
  • Fredag 18. juni
  • Fredag 13. august
  • Torsdag 14. oktober
  • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

  • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
  • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

08.10.2013:

Barnehagebasert vurdering

Ingen merknad:

07.06.2017:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Avvik er rettet og saken er avsluttet

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Strindheim barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 22.01.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006