Hjem Tonstad barnehage

Tonstad barnehage

Kontakt Tonstad barnehage

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Om Tonstad barnehage

Tonstad barnehage består av 4 avdelinger: Bjørnehiet (3-6 år), Varghiet (4-6 år), Maurtua (1-2 år) og Bikuben (2-3 år). 

Maurtua og Bikuben har felles garderobe og inngang. Bjørnehiet og Varghiet har egen inngang og garderobe. Alle avdelingene har et tett og godt samarbeid, det er viktig for oss av alle barn er kjent med alle voksne. 

Er dere ny i barnehagen anbefaler vi dere å lese vår informasjonsbrosjyre. Her har vi sammenfattet mye av det foreldre lurer på. 

Våre åpningstider

Vi holder åpent hverdager mandag-fredag klokken 07.15-16.30, lørdag og søndag stengt. Ved høytider (jul & påske) er det redusert åpningstid, 08.00-16.00.

I barnehageåret 2018/2019 er barnehagen stengt:

  • 17. august 2018 (Planleggingsdag)
  • 11. og 12. oktober 2018 (Planleggingsdag)
  • 24. desember 2018 (Julaften)
  • 25. januar 2019 (Planleggingsdag)
  • 17. april 2019 (Påske)
  • 21. juni 2019 (Planleggingsdag)
  • Sommerstengt uke 28 og 29 i 2019

I tillegg er barnehagen stengt alle offentlige høytidsdager, se skole og barnehagekalenderen 2018/2019 for mer informasjon.

Årsplan og vårt pedagogiske grunnsyn

Årsplan 2019-2020

Årsplanen for Tonstad barnehage er godkjent i Brukerrådet og gjeldende fra 01.01.2019-31.12.2020

Våre avdelinger

Bjørnehiet

På Bjørnehiet har 20 barn i alderen 3-6 år. Her arbeider til vanlig 3 voksne. Direktenummer til avdelinger er 948 58 670.

Varghiet

På Varghiet har 20 barn i alderen 4-6 år, her arbeider til vanlig 3 voksne. Direktenummer til avdelinger er 948 32 197.

Bikuben

På Bikuben har 12 barn i alderen 2-3 år, her arbeider 3-4 voksne. Direktenummer til avdelinger er 468 21 387. Bikuben og Maurtua deler felles garderobe.

Maurtua

På Maurtua har 12 barn i alderen 1-2 år, her arbeider 4 voksne. Direktenummer til avdelinger er 948 32 815. Bikuben og Maurtua deler felles garderobe.

 Kostpris

Kostprisen er kr. 320 pr. måned for en fulltidsplass.

Brukerråd og FAU

Brukerråd består av 6 medlemmer, i tillegg til enhetsleder. Tre foreldrerepresentanter og tre ansattrepresentanter, vi har 5-6 møter i året.

Kontaktinformasjon om medlemmene i brukerrådet

FAU organiserer sine møter selv, uavhengig av barnehagen.

Kontaktinformasjon om medlemmene i FAU 

Ønsker du å sende inn en sak, kontakt en av medlemmene i brukerrådet eller FAU. Valg til brukerråd og FAU skjer på høsten, ofte i forbindelse med et foreldremøte. 

Alle innkallinger og referat sendes ut via Meldeboka.

Planleggingsdager 2019

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

Fredag 25. januar
Fredag 21. juni
Fredag 16. august
Torsdag 10. oktober
Fredag 11. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2018/2019

Skole- og barnehagekalenderen 2019/2020

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

26.11.2014, Lovlighetskontroll

08.03.2017, Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Tonstad barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 06.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?