Blåseinstrumenter

Alder: 8-20 år

Undervisningssted: Alle bydeler

Fagplaner

For korpsinstrumenter skjer undervisningen i nært samarbeid med skolekorpsene, og de fleste korpselevene låner sitt instrument av sitt korps.

Blåseinstrumenter er i hovedsak delt inn i to hovedkategorier: Treblås og messingblås. Det er ikke alltid like enkelt å plassere dem riktig fordi utviklingen over flere hundre år gjort at noen treblåseinstrumenter kan være laget av metall (f.eks. saksofon) og noen messinginstrumenter kan være laget av tre (f.eks. serpent) eller andre materialer.

Den beste måten å skille instrumentgruppene på er å se på hvordan lyden lages. På messinginstrumenter blir lyden produsert ved at leppene til utøveren vibrerer, mens på et treblåseinstrument blir lyden produsert ved at luft blåses mot en kant eller et vibrerende rørblad.

Treblåseinstrumenter

Blokkfløyte

Blokkfløyte er et treblåseinstrument og lages både i tre og plast. Den finnes i flere størrelser:

  • Sopraninoblokkfløyte i F
  • Sopranblokkfløyte i C
  • Altblokkfløyte i F
  • Tenorblokkfløyte i C
  • Bassblokkfløyte i F

Fløyte

Fløyte er et treblåseinstrument. Lyden lages ved at luft blåses mot en kant i instrumentet på lignende måte som man blåser en tone på en flaske.

Fløyta finner du blant annet i janitsjarkorps og symfoniorkester.

Obo

Obo er et treblåseinstrument og lyden dannes ved å blåse gjennom et dobbelt rørblad. Den er stemt i C og lages av tre eller plast.

Man spiller ved å åpne eller tette fingerhull og klaffer.

Obo finner du blant annet i symfoniorkester og janitsjarkorps

Fagott

Fagott

Fagott er et treblåseinstrument. Lyden lages ved å blåse gjennom et dobbelt rørblad. Man spiller ved å åpne eller tette fingerhull og klaffer.

Fagott finner du blant annet i symfoniorkester og janitsjarkorps.

Klarinett

Klarinetten er et populært instrument som har en flott og særegen klang og et stort toneomfang. Den lages av tre, men finnes også i kunststoff som kan egne seg godt for de yngste elevene. Lyden lages av et enkelt rørblad, som vi gjerne kaller flis. Klarinetten finnes i mange størrelser og stemminger, helt fra sopranino til kontrabass. Nybegynneren begynner på en b-klarinett.

Klarinetten er brukt i mange musikksjangre, alt fra folkemusikk til jazz og klassisk musikk. Vi finner den til vanlig i janitsjarkorpset og i symfoniorkesteret.

For nybegynneren kan det være en fordel at tannfellinga av fortenner er ferdig og at handa er stor nok til å dekke tonehullene. I Kulturskolen anbefaler vi at elevene går i tredje klasse når de starter på klarinett.

Saksofon

Saksofonen er et treblåseinstrument selv om instrumentet som regel er laget av metall. Det finnes også saksofoner laget av andre materialer som tre eller plast.

Fingersystemet til saksofonen er i stor grad arvet fra tverrfløyta og klarinetten.

Saksofonen er ikke et resultat av en gradvis historisk utvikling slik som mange andre instrumenter. Det ble oppfunnet av den belgiske musikeren og instrumentmakeren Adolphe Sax på midten av 1840-tallet.

Du finner saksofonen blant annet i janitsjarkorpset og storbandet.

Messingblåseinstrumenter

Kornett og trompet

Kornett er et messinginstrument. Den ligner mye på trompeten, men er egentlig nærmere i slekt med hornet.

Kornetten og trompeten finner du blant annet i janitsjarkorps, brassband og symfoniorkester

Valthorn

Valthorn er utviklet fra ventilløse signal- og posthorn. Valthornet er stemt i F eller Bb, og har 3 ventiler, men kan ha ekstra ventiler.

Valthornet finner du blant annet i janitsjarkorps og i symfoniorkester.

Althorn

Althornet er stemt i Ess og har tre ventiler.

Althorn finner du først og fremst i brassband. Det er et hendig nybegynnerinstrument for messingblåsere. Det er først og fremst i brassbandet at vi finner althornet i dag.

Baryton

Baryton har tre ventiler, men kan ha fire (kvartventil). Instrumentet er stemt i Bb, en oktav under trompeten.

Baryton finner du blant annet i janitsjarkorps og brassband.

Baryton blir ofte kalt Euphonium. Dette kommer av det greske ordet «euphonos», som betyr velklang.

Trombone

Navnet trombone betyr stor trompet. Den skiller seg fra de andre messinginstrumentene ved at den ikke har ventiler men trekk (slide), og varierer tonehøyde ved å forlenge og forkorte dette trekket. finner du i blant annet i brassband, janitsjarkorps, storband og symfoniorkester.

Tuba

Tuba

Tuba er det største av messinginstrumentene og klinger dypest. Instrumentet finnes i flere stemminger, F, Eb, C eller Bb, og kan ha fra tre til seks ventiler. Tubaen finner du i blant annet i brassband, janitsjarkorps og symfoniorkester, og er mye brukt i jazz.

Tubaen ble laget på midten av 1800 tallet som en forsterker til kontrabassen.

Andre blåseinstrumenter

Sekkepipe

Sekkepipe er en gruppe musikkinstrumenter der en sekk leverer luft til rørbladet. Sekkepipa er i dag Skottlands nasjonalinstrument, deres versjon av sekkepipa blir kalt «The Highland Bagpipe», ei sekkepipe som har ei lang historie. Man har imidlertid også egne sekkepipetradisjoner i Spania, Hellas, Estland, Sverige, Tyskland, Østerrike, Ungarn, Russland, Polen og mange andre steder. Sekkepipa ser du mest som soloinstrument eller i sekkepipeorkesteret.

Skolemusikkorps

Kulturskolen har ikke eget korps. I stedet samarbeider vi med alle skolekorpsene i Trondheim, og elevene får sin instrumentalopplæring hos oss.

Vi underviser i alle korpsinstrumenter, både blåseinstrumenter og slagverk.

Mer informasjon om korpsene i Trøndelag kan du finne på sidene til Norges Musikkorps Forbund Trøndelag.

Elevplass

Søknadsfrister

Kulturskolens ordinære tilbud har ingen søknadsfrist. Hovedopptak til nytt skoleår foregår i juni og august, og vi anbefaler å søke før dette.

Pris

Ordinær elevplass: kr 2052,50 per semester. Kr 4105 per år (fra 01.01.2021)

Korte kurs: fra kr. 1000 per kurs.

Materialkostnader på visuell kunst: kr. 200 per semester.

Instrumentleie: kr. 300 per semester.

Friplass og moderasjon

Du kan søke om friplass når familiens alminnelige inntekt er inntil kr. 400.000.

Siste års skatteoppgjørsskjema vedlegges søknaden. Hvis situasjonen er endret etter dette må det dokumenteres ved for eksempel separasjonsbevilling eller annet.

Søknadsfrister: 15. september (gjelder hele skoleåret) og 15. januar (gjelder vårsemesteret)

Her kan du søke om friplass

Det gis 50% moderasjon for den 1. plassen for barn 3, 4, osv.

Retningslinjer

Undervisningstilbudet gjelder barn og unge til og med semesteret de fyller 20 år. De må være bosatt i Trondheim kommune. NB! Elever fra andre kommuner må ha meldt flytting til Trondheim kommune. Elever fra andre kommuner som har midlertidig bosted i Trondheim, men ikke meldt flytting til Trondheim kommune, må søke plass gjennom kulturskolen på hjemstedet.

Kulturskolen har åpent opptak. Unntatt er talenttilbud, som gir opplæring for elever med særlige forutsetninger. Her er det opptaksprøve for å komme inn.

Les videre om våre retningslinjer

Utmelding

Alle utmeldinger, unntatt i forbindelse med reregistrering på våren, skal skje via valget "Utmelding" i SpeedAdmin eller skriftlig/epost til kulturskolen; tkk.postmottak@ou.trondheim.kommune.no

Elever som ikke reregistrerer seg, betraktes som utmeldt.

10 august: utmeldingsfrist for høstsemesteret

10. desember: utmeldingsfrist for vårsemesteret

NB! Blir ikke fristen for utmelding overholdt, må skolepengene betales for påfølgende semester.

I arbeidet med å bli en bedre kulturskole, ser vi gjerne at dere om mulig oppgir årsaken til at eleven ønsker å slutte.

Dere vil motta en skriftlig bekreftelse på forholdet.

Sist oppdatert: 01.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004