Dans

Søk plass på dans

Alder: 2 - 19 år

Undervisningssteder

Huseby barneskole, Ila skole, Ranheim, Spongdal og Sørborgen skole.

NB! Høsten 2018 utvider vi med dans på følgende steder:

Byåsen skole, Brundalen skole, Sjetne skole, Kattem skole

NB! Nytt fordypningstilbud i dans starter høsten 2019.  Tilbudet gjelder elever fra 5.-7. trinn. Tilbudet forutsetter en vanlig elevplass i Kulturskoledans, fordypning kommer i tillegg. 

Kontakt avdelingsleder for scenekunst Susanne Rasmussen for nærmere informasjon på telefon 72 54 88 00.

Fagplan

Undervisningstilbud

Huseby barneskole (mandager)

Rabalderdans (2-6 år)

Kulturskoledans 1-2 (1-2. trinn)

Kulturskoledans 3-4 (3.-4- trinn)

Kulturskoledans 5-7 (5.-7. trinn)

 

Ila skole (Mandager/tirsdager)

Kulturskoledans Ila (2.-3. trinn) mandag

Kulturskoledans Ila (4.-5. trinn) tirsdag

 

Brundalen  skole (tirsdager)

Kulturskoledans Brundalen 5-7 (5.-7. trinn)

Kulturskoledans Brundalen 3-4 (3.-4. trinn) 

 

Ranheim - Kulturtribunen (onsdager)

Kulturskoledans Ranheim 1-2 (1.-2.trinn)

Kulturskoledans Ranheim 3-4 (3.-4.trinn)

Kulturskoledans Ranheim 5-7 (5.-7.trinn)

 

Sørborgen skole (onsdager)

Kulturskoledans ungdom (fra 8.trinn)

 

Spongdal skole (torsdager)

Kulturskoledans Spongdal 1-2 (1.-2. trinn)

Kulturskoledans Spongdal 3-4 (3.-4. trinn)

Kulturskoledans Spongdal 5-7 (5.-7. trinn)

 

Byåsen skole (torsdager)

Kulturskoledans Byåsen 1-2 (1.-2. trinn)

Kulturskoledans Byåsen 3-4  (3.-4. trinn)

 

Kattem skole (torsdager)

Kulturskoledans Kattem 3-4 (3.-4. trinn)

Kulturskoledans Kattem 5-7 (5.-7. trinn)

 

 

Kulturskoledans 

Elevene får kjennskap til ulike danseformer og får utvikle sine danseferdigheter. De får arbeide med grunnleggende danseteknikk, og lære hvordan man utvikler egne danser. 

Tilrettelagt dansetilbud

Tilbud i dans for elever med spesielle behov.

Et samarbeid mellom Trondheim kommunale kulturskole og Dalgård skole- og ressurssenter. Tilbudet ledes av dansepedagog Svetlana Stokke som er utdannet danser/dansepedagog fra St. Petersburg Statlige Kunst- og Kulturuniversitet, og danseterapi fra A.I. Herzen Pedagogiske Universitet. Nå fullfører hun videreutdannelse i Kunst- og uttrykksterapi ved Universitetet i Sørøst-Norge

Gjennom kreative og åpne øvelser utforskes bevegelse og dans på en variert og spennende måte. Øvelsene utforskes i grupper og/eller individuelt.

Rabalderdans

Rabalderdans er et gratis tilbud i kreativ dans og bevegelse for barn i barnehagealder.

Mer info om Rabalderdans og påmelding

Gjennom ledet improvisasjon og oppgaver utfolder vi oss til ulik musikk, leker med bevegelse og utforsker hva vi kan gjøre med kroppen. Bevegelse og dans - “kroppens språk” - er i fokus som samspill og lek.

Barna kan komme i vanlige klær som er lette å bevege seg i, og det er fint om de er barbente. De voksne må gjerne være med og danse sammen med barna når det er plass til det.

Elevplass

Søknadsfrister

Kulturskolens ordinære tilbud har ingen søknadsfrist. Hovedopptak til nytt skoleår foregår i juni og august, og vi anbefaler å søke før dette.

Pris

Ordinær elevplass:  kr 1999,50 per semester. Kr 3999 per år (fra 01.01.2020)

Korte kurs: fra kr. 1000 per kurs.

Materialkostnader på visuell kunst: kr. 200 per semester.

Instrumentleie: kr. 300 per semester.

Friplass og moderasjon

Du kan søke om friplass når familiens alminnelige inntekt er inntil kr. 300.000.

Siste års skatteoppgjørsskjema vedlegges søknaden. Hvis situasjonen er endret etter dette må det dokumenteres ved for eksempel separasjonsbevilling eller annet.

Søknadsfrister: 15. september (gjelder hele skoleåret)  og 15. januar (gjelder vårsemesteret)

Her kan du søke om friplass

Det gis 50% moderasjon for den 1. plassen for barn 3, 4, osv.

Retningslinjer

Undervisningstilbudet gjelder barn og unge til og med semesteret de fyller 20 år. De må være bosatt i Trondheim kommune.

Kulturskolen har åpent opptak. Unntatt er talenttilbud, som gir opplæring for elever med særlige forutsetninger. Her er det opptaksprøve for å komme inn.

Les videre om våre retningslinjer  h

Utmelding

Alle utmeldinger, unntatt i forbindelse med reregistrering på våren, skal skje via valget "Utmelding" i SpeedAdmin eller skriftlig/epost til kulturskolen; tkk.postmottak@ou.trondheim.kommune.no

Elever som ikke reregistrerer seg, betraktes som utmeldt.

10 august: utmeldingsfrist for høstsemesteret
10. desember: utmeldingsfrist for vårsemesteret
NB! Blir ikke fristen for utmelding overholdt, må skolepengene betales for påfølgende semester.

I arbeidet med å bli en bedre kulturskole, ser vi gjerne at dere om mulig oppgir årsaken til at eleven ønsker å slutte.

Dere vil motta en skriftlig bekreftelse på forholdet.

Sist oppdatert: 02.01.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006