Dans

Søk plass på dans

Alder: 2 - 19 år

Danser

Undervisningssteder

Huseby barneskole, Ila skole, Ranheim, Spongdal, Byåsen skole, Brundalen skole, Sjetne skole, Kattem skole og Sørborgen skole.

NB! Høsten 2020 utvider vi med NYE FLOTTE DANSETILBUD VED KULTURSKOLEN på Trondheim katedralskole (Danselinja på Katta)

Kontakt avdelingsleder for scenekunst Susanne Rasmussen for nærmere informasjon på telefon 41 32 83 94

Fagplan

Undervisningstilbud (se timeplan)

Huseby barneskole (mandager)

Rabalderdans (2-6 år)

Kulturskoledans 1-2 (1-2. trinn)

Kulturskoledans 3-4 (3.-4. trinn)

Kulturskoledans 5-7 (5.-7. trinn)

Ila skole (mandager)

Kulturskoledans Ila (1.-2. trinn) mandag

Kulturskoledans Ila (3.-4. trinn) mandag

Brundalen skole (mandager)

Kulturskoledans Brundalen 1-2 (1.-2. trinn)

Kulturskoledans Brundalen 3-4 (3.-4. trinn)

Katta (Trondheim Katedralskole) (tirsdager)

Ungdomskompani 2 (fra 8. trinn) - 2 grupper

Kjernetilbud i dans (fra 5-7) - 2 grupper

Fordypningstilbud i dans (fra 5-7) - 2 grupper

Fordypningstilbudet gjelder elever fra 5.-7. trinn. Tilbudet forutsetter en vanlig elevplass i Kulturskoledans, fordypning kommer i tillegg.

Ranheim - Kulturtribunen (onsdager)

Kulturskoledans Ranheim 1-2 (1.-2. trinn)

Kulturskoledans Ranheim 3-4 (3.-4. trinn)

Kulturskoledans Ranheim 5-7 (5.-7. trinn)

Sørborgen skole (onsdager)

Kulturskoledans Klæbu 1-2 (1.-2. trinn)

Kulturskoledans Klæbu 3-4 (3.-4. trinn)

Kulturskoledans Klæbu 5-7 (5.-7. trinn)

Spongdal skole (torsdager)

Kulturskoledans Spongdal 1-2 (1.-2. trinn)

Kulturskoledans Spongdal 3-4 (3.-4. trinn)

Kulturskoledans Spongdal 5-7 (5.-7. trinn)

Byåsen skole (torsdager)

Kulturskoledans Byåsen 1-2 (1.-2. trinn)

Kulturskoledans Byåsen 3-4 (3.-4. trinn)

Kattem skole (torsdager)

Kulturskoledans Kattem 3-4 (3.-4. trinn)

Kulturskoledans Kattem 1-2 (1.-2. trinn)

Kulturskoledans 1-7

Elevene får kjennskap til ulike danseformer og får utvikle sine danseferdigheter. De får arbeide med grunnleggende danseteknikk, og lære hvordan man utvikler egne danser.

Kjernetilbud 5-7

Her får dere trent ulike sjangre, som jazz, moderne/samtidsdans, hiphop/street, skapende arbeid og koreografi, der pedagogen også tar hensyn til gruppens potensiale.

Ungdomskompani - for ungdom fra 8. trinn

Ungdomskompani, 1 øvet/ Ungdomskompani 2 - litt øvet

Vi vil jobbe med koreografi og skapende arbeid med fokus på å opparbeide en sterk teknisk base. Det vil være hovedvekt på jazz og moderne/samtidsdans, og det vil jobbes både på gulvet, stående og med hverandre i par.

Rabalderdans

Rabalderdans er et gratis tilbud i kreativ dans og bevegelse for barn i barnehagealder.

Mer info om Rabalderdans og påmelding

Gjennom ledet improvisasjon og oppgaver utfolder vi oss til ulik musikk, leker med bevegelse og utforsker hva vi kan gjøre med kroppen. Bevegelse og dans - “kroppens språk” - er i fokus som samspill og lek.

Barna kan komme i vanlige klær som er lette å bevege seg i, og det er fint om de er barbente. De voksne må gjerne være med og danse sammen med barna når det er plass til det.

Elevplass

Søknadsfrister

Kulturskolens ordinære tilbud har ingen søknadsfrist. Hovedopptak til nytt skoleår foregår i juni og august, og vi anbefaler å søke før dette.

Pris

Ordinær elevplass:  kr 2052,50 per semester. Kr 4105 per år (fra 01.01.2021)

Korte kurs: fra kr. 1000 per kurs.

Materialkostnader på visuell kunst: kr. 200 per semester.

Instrumentleie: kr. 300 per semester.

Friplass og moderasjon

Du kan søke om friplass når familiens alminnelige inntekt er inntil kr. 400.000.

Siste års skatteoppgjørsskjema vedlegges søknaden. Hvis situasjonen er endret etter dette må det dokumenteres ved for eksempel separasjonsbevilling eller annet.

Søknadsfrister: 15. september (gjelder hele skoleåret)  og 15. januar (gjelder vårsemesteret)

Her kan du søke om friplass

Det gis 50% moderasjon for den 1. plassen for barn 3, 4, osv.

Retningslinjer

Undervisningstilbudet gjelder barn og unge til og med semesteret de fyller 20 år. De må være bosatt i Trondheim kommune. NB! Elever fra andre kommuner må ha meldt flytting til Trondheim kommune. Elever fra andre kommuner som har midlertidig bosted i Trondheim, men ikke meldt flytting til Trondheim kommune, må søke plass gjennom kulturskolen på hjemstedet.

Kulturskolen har åpent opptak. Unntatt er talenttilbud, som gir opplæring for elever med særlige forutsetninger. Her er det opptaksprøve for å komme inn.

Les videre om våre retningslinjer  h

Utmelding

Alle utmeldinger, unntatt i forbindelse med reregistrering på våren, skal skje via valget "Utmelding" i SpeedAdmin eller skriftlig/epost til kulturskolen; tkk.postmottak@ou.trondheim.kommune.no

Elever som ikke reregistrerer seg, betraktes som utmeldt.

10 august: utmeldingsfrist for høstsemesteret
10. desember: utmeldingsfrist for vårsemesteret
NB! Blir ikke fristen for utmelding overholdt, må skolepengene betales for påfølgende semester.

I arbeidet med å bli en bedre kulturskole, ser vi gjerne at dere om mulig oppgir årsaken til at eleven ønsker å slutte.

Dere vil motta en skriftlig bekreftelse på forholdet.

Sist oppdatert: 08.01.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004