Harpe

Harpeundervisning i kulturskolen

Alder: fra 8 til 20 år

Undervisningssteder:
Ila/Sentrum

Harpeelevene får leie instrumenter av TKK, prisen på dette er kr 200 pr. halvår.

Harpe er et strengeinstrument med alt fra 30 til 47 strenger.
Det finnes forskjellige typer harper, noen er små og noen er store.
Når man begynner å spille harpe begynner man på små harper med mellom 36 og 40 strenger.

Instrumentene står hjemme hos hver enkelt elev og brukes til å øve på -
hvis man skal lære seg å spille harpe er det nemlig viktig å øve hver dag.
Man trenger ikke å ta med seg instrumentet man disponerer hjemme til spilletimene, undervisningen foregår på tilsvarende instrumenter som står på undervisningsstedet.

Harpen må stemmes av foresatte ett par ganger i uken, dette tar 5 minutter når man har lært seg å gjøre det. Vi begynner nemlig ikke å stemme selv før vi begynner på ungdomsskolen.

Undervisningen foregår som enkelttimer, hver elev får en halvtimes time alene med læreren hver uke.

På disse timene lærer vi noter, vi lærer oss mange forskjellige sanger i forskjellige stilarter og de første årene jobber vi mye med teknikk.
Av og til har vi samspillsprosjekter og konserter sammen, da blir vi godt kjent med hverandre og lærer av hverandre.

Det eneste man trenger av utstyr for å begynne å spille harpe er et notestativ og et kromatisk stemmeapparat.

Harpe er et instrument med fantastiske klangvariasjoner og muligheter,
man kan spille harpe helt alene, man kan spille kammermusikk og man kan spille i orkester. Og ikke minst kan man spille veldig sterkt på harpe, og det er veldig artig.

Elevplass

Søknadsfrister

Kulturskolens ordinære tilbud har ingen søknadsfrist. Hovedopptak til nytt skoleår foregår i juni og august, og vi anbefaler å søke før dette.

Pris

Ordinær elevplass:  kr 2052,50 per semester. Kr 4105 per år (fra 01.01.2021)

Korte kurs: fra kr. 1000 per kurs.

Materialkostnader på visuell kunst: kr. 200 per semester.

Instrumentleie: kr. 300 per semester.

Friplass og moderasjon

Du kan søke om friplass når familiens alminnelige inntekt er inntil kr. 400.000.

Siste års skatteoppgjørsskjema vedlegges søknaden. Hvis situasjonen er endret etter dette må det dokumenteres ved for eksempel separasjonsbevilling eller annet.

Søknadsfrister: 15. september (gjelder hele skoleåret)  og 15. januar (gjelder vårsemesteret)

Her kan du søke om friplass

Det gis 50% moderasjon for den 1. plassen for barn 3, 4, osv.

Retningslinjer

Undervisningstilbudet gjelder barn og unge til og med semesteret de fyller 20 år. De må være bosatt i Trondheim kommune. NB! Elever fra andre kommuner må ha meldt flytting til Trondheim kommune. Elever fra andre kommuner som har midlertidig bosted i Trondheim, men ikke meldt flytting til Trondheim kommune, må søke plass gjennom kulturskolen på hjemstedet.

Kulturskolen har åpent opptak. Unntatt er talenttilbud, som gir opplæring for elever med særlige forutsetninger. Her er det opptaksprøve for å komme inn.

Les videre om våre retningslinjer  h

Utmelding

Alle utmeldinger, unntatt i forbindelse med reregistrering på våren, skal skje via valget "Utmelding" i SpeedAdmin eller skriftlig/epost til kulturskolen; tkk.postmottak@ou.trondheim.kommune.no

Elever som ikke reregistrerer seg, betraktes som utmeldt.

10 august: utmeldingsfrist for høstsemesteret
10. desember: utmeldingsfrist for vårsemesteret
NB! Blir ikke fristen for utmelding overholdt, må skolepengene betales for påfølgende semester.

I arbeidet med å bli en bedre kulturskole, ser vi gjerne at dere om mulig oppgir årsaken til at eleven ønsker å slutte.

Dere vil motta en skriftlig bekreftelse på forholdet.

Sist oppdatert: 27.03.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006