Hjem Trondheim kommunale kulturskoleLåtskriving og studioteknikk

Låtskriving og studioteknikk

Låtskriving

Søk plass på låtskriving

Alder: 14 -20 år.

Undervisningssted: Bispehaugen

Kurset følger skoleåret og koster det samme som en ordinær elevplass.

Vi går i studio og spiller inn en demo. Låten blir også fremført "live" på Rockheim..

Om tilbudet

  • Vil du lage egne låter?
  • Vil du lære mer om hvordan du kan skrive bedre låter?
  • Vil du få musikken du lager fremført for et publikum?
  • Vil du bli kjente med andre låtskrivere?
  • Da bør du søke Låtskriving!
Kalender

Studioteknikk

Søk plass på studioteknikk

Alder: 14 - 20 år

Undervisningssted: Brundalen skole

Tilsvarer en ordinær elevplass og har samme pris

Gjennom to 10-ukers opplegg får du en innføring i mikrofonteknikker, jobbing i Pro Tools og praktisk erfaring i hvordan det er å jobbe i et lydstudio. 

Lære å ta opp et band i studio?
Spille inn en ide du har?
Programmere trommer med MIDI?
Få gitarlyden din til å høres ut som en vegg av Marshall-forsterkere?

Lær prosessen fra opptak i studio til ferdig CD. 
Enten du har en produsent i magen, eller bare har lyst til å lære mer om hvordan du kan gjøre opptak av instrumentet du spiller er dette kurset for deg!

Kalender

Kursplan

Uke 1

Studio
Grunnleggende om studio
Signalgang
Lydbølger
Mikrofonforsterker (Preamp)
AD/DA-konvertering
Grunnleggende Pro Tools (PT)
Sette opp et prosjekt
Forskjellige typer spor
Opptak/Avspilling
Mix-/Edit-vindu
Bouncing (CD/mp3 etc.)


Praktisk arbeid
Sette opp et prosjekt med forskjellige spor (audio/master)
Koble opp mikrofon og gjøre et opptak
Lage en mp3-fil av opptaket

Uke 2

Mikrofoner
Dynamisk/kondensator
Karakteristikker/direktivitet
Phantom-mating (+48V)
Valg av mikrofon
Mikrofonplassering
Demping (dB) / bass-kutt
Flersporsopptak
Stereo/mono
Stereo opptaksteknikker
Panorering
Nivåer for instrumentene


Praktisk arbeid
Valg av mikrofoner og oppmikking av gitarforsterker, bassforsterker, vokal piano og slagverk
Opptak av trommesett
Pålegg av bass, gitar og eventuelt flere instrumenter
Lag CD-plate for avspilling i vanlig CD-spiller

Uke 3

Redigering
Fade in/-out, kryssfade
PT Modes: Grid/Slip/Shuffle/Spot
Miksing/Effekter
Compressor /Limiter
EQ
Reverb/Delay/Chorus
Panorering


Praktisk arbeid
Mikse/bruke effekter på lydopptak
Lytteoppgave: Å høre forskjellige frekvensområder


Uke 4

Innhold
Lydteori
Lyd: Akustisk/analog/digital
Samplerate/bitrate
Fase/Motfase
Mastring
Multibandkompressor
EQ
Dynamikk
Lytting til forskjellige sjangre/produksjonsidealer


Praktisk arbeid
Sjekke fase på stereo-opptak
Bruk av mastringsverktøy
Analysering av produksjonsidealer i forskjellige sjangre


Uke 5

Innhold
MIDI
Hva er MIDI?
Oppsett
Valg av lyder
MIDI-Keyboard
MIDI-Trommesett
Programmering av trommer
Pro Tools mer avansert
Tempo/metronom
Tap-tempo
Finne tempo i lydfiler
Automasjon
Andre effekter og plug-ins
EQ-triks
Parallellkompresjon


Uke 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Praktisk arbeid
Opptak av band/andre ensemble/elever ved TKK

studioinstrumenter i studiospiller i studio

Elevplass

Søknadsfrister

Kulturskolens ordinære tilbud har ingen søknadsfrist. Hovedopptak til nytt skoleår foregår i juni og august, og vi anbefaler å søke før dette.

Pris

Ordinær elevplass:  kr 1999,50 per semester. Kr 3999 per år (fra 01.01.2020)

Korte kurs: fra kr. 1000 per kurs.

Materialkostnader på visuell kunst: kr. 200 per semester.

Instrumentleie: kr. 300 per semester.

Friplass og moderasjon

Du kan søke om friplass når familiens alminnelige inntekt er inntil kr. 400.000.

Siste års skatteoppgjørsskjema vedlegges søknaden. Hvis situasjonen er endret etter dette må det dokumenteres ved for eksempel separasjonsbevilling eller annet.

Søknadsfrister: 15. september (gjelder hele skoleåret)  og 15. januar (gjelder vårsemesteret)

Her kan du søke om friplass

Det gis 50% moderasjon for den 1. plassen for barn 3, 4, osv.

Retningslinjer

Undervisningstilbudet gjelder barn og unge til og med semesteret de fyller 20 år. De må være bosatt i Trondheim kommune. NB! Elever fra andre kommuner må ha meldt flytting til Trondheim kommune. Elever fra andre kommuner som har midlertidig bosted i Trondheim, men ikke meldt flytting til Trondheim kommune, må søke plass gjennom kulturskolen på hjemstedet.

Kulturskolen har åpent opptak. Unntatt er talenttilbud, som gir opplæring for elever med særlige forutsetninger. Her er det opptaksprøve for å komme inn.

Les videre om våre retningslinjer  h

Utmelding

Alle utmeldinger, unntatt i forbindelse med reregistrering på våren, skal skje via valget "Utmelding" i SpeedAdmin eller skriftlig/epost til kulturskolen; tkk.postmottak@ou.trondheim.kommune.no

Elever som ikke reregistrerer seg, betraktes som utmeldt.

10 august: utmeldingsfrist for høstsemesteret
10. desember: utmeldingsfrist for vårsemesteret
NB! Blir ikke fristen for utmelding overholdt, må skolepengene betales for påfølgende semester.

I arbeidet med å bli en bedre kulturskole, ser vi gjerne at dere om mulig oppgir årsaken til at eleven ønsker å slutte.

Dere vil motta en skriftlig bekreftelse på forholdet.

Sist oppdatert: 21.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006