Samspilltilbud

Band

Kulturskolen

Søk plass på band

På kulturskolen kan du spille i band. Etablerte band, eller venner som har lyst til å starte, kan søke sammen. Du kan også spørre instrumentallæreren din om det finnes et band hvor du kan bli med, eller søke direkte på disiplinen "band". Da er det viktig at du spesifiserer på søknadsskjemaet hva du kan, og hva du har lyst til å spille.

Rett i band

Bilde av rett i band

Søk plass på Rett i band

(Begynneropplæring)

Alder: 10-11 år

Undervisningssteder: Bispehaugen skole, Brundalen skole, Byåsen skole, Huseby skole, Lade skole, Strindheim skole og Ranheim skole.

Kurset varer i ett skoleår og inneholder ofte både opptreden på profesjonell scene og studioinnspilling.

Dette er tilbudet der du får bli kjent med alle instrumentene i et band. Vi fokuserer på å oppleve mestring og glede gjennom samspill. Alle deltagere får tilegne seg de mest grunnleggende ferdigheter på gitar, bass, trommesett og tangentinstrumenter.

Dette kurset gir deg de beste forutsetninger, til å gjøre et klokt valg, om du ønsker å fortsette med noen av disse instrumentene i ordinær instrumentalundervisning.

De som ønsker kan fortsette som band i kulturskolen.

Kammermusikk

Søk om plass på Kammermusikk

Kammermusikk er et uttrykk som er innarbeidet i den klassiske sjangeren, og som egentlig bare betyr noen som spiller sammen med andre musikere i en mindre gruppe.

Tradisjonelt tenker man gjerne på strykekvartetter, klavertrioer og blåsekvintetter. Kulturskolen har imidlertid en romslig definisjon av begrepet, hvor fellesnevneren er at samspill med andre elever står i sentrum, og vi har derfor mange varianter av kammermusikk.

Synthlab

Synthlab spiller på Kraftsamling

Søk plass på synthlab

Alder: Fra 12 til 20 år

Synthlab retter seg mot elever som er interesserte i elektronisk musikk, og ønsker å lære seg å spille på og "skru på" synthesizere.

Undervisningen baseres på samspill og samarbeid i grupper, hvor vi ønsker å skape gode kreative og sosiale miljø som utforsker og skaper elektronisk musikk i flere retninger.

Synthlab holder til på Bispehaugen, Dalgård, Huseby og Sørborgen skole.

Det er ønskelig, men ikke et absolutt krav, at elevene også går på kulturskolen på piano, og allerede er på et visst nivå.

 • Vi lærer å programmere ekte synthesizere med tangenter, spaker og knapper (ikke software).
 • Vi skal ha synthband og drive samspill.
 • Vi skal lære om å lage elektronisk musikk og hvordan man kan spille for å få det til å låte bra (arrangering).

Det anbefales at elevene har tilgang på egne synthesizere for øving og egenutvikling mellom undervisningsøktene. Det finnes både nytt og brukt utstyr i alle prisklasser, og også en del gratis eller svært billig via PC og nettbrett. Ta kontakt med lærer for tips.

Go4it

Bandprosjekt som gir flere av våre elever mulighet til å oppleve samspill.

Bilde av band på scenen

I perioder tilbys noen av våre elever samspill innen pop/rock/world og jazz.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom gitar, bass, keyboard, slagverk og sanglærere. Prosjektperioden avsluttes med en konsert.

Årets Go4it - prosjekt øver på Bispehaugen, onsdager mellom 17.00 og 19.00

Go4it logo

Kalender

Improvisasjonsensemblet

Improvisasjonsensemblet på scenen

Dette kurset er et tilbud for elever som har lyst til å lære improvisasjon, og er mest rettet mot jazz og blues. For at du skal få et godt utbytte, kreves en del notekunnskaper og kurset passer best for litt viderekomne elever og anbefalt alder er fra 16 år og oppover.

Du får innføring i moderne jazzteori og øvelser som du så skal jobbe med hjemme.

NB! Er du interessert, ta kontakt med kursholder Bjørn Steinar Øverby (tlf. 480 60 821) - bjorn-steinar.overby@trondheim.kommune.no.

Det er ikke mulig å legge inn søknad på vanlig måte når det gjelder dette tilbudet.

Her er noen hovedpunkter:
 • De mest brukte skalaer og deres forhold til akkorder.
 • Akkorder og deres forhold til hverandre.
 • Akkordskalaer.
 • Bluesskalaen i jazzsammenheng
 • Motivutvikling, frasering og dynamikk.
 • Rytmikk (som for eksempel oddetallsgrupperinger)
 • Lære standardlåter og mer moderne repertoar.
 • Samspill, som dreier seg om og bli en god lytter og kommunisere med dine medspillere og skape rom for hverandre i musikken.
 • Vi jobber både med og uten instrument, det vil si at vi lærer og synge skalaer, akkordbrytninger (både isolert og satt i en låtsammenheng) og klapper rytmer og rytmefigurer. Dette gjør vi får at du skal høre musikkens bestanddeler i ditt "indre øre" og for å få et fysisk/kroppslig forhold til rytmikk.
 • Vi prøver selvfølgelig å spille mest mulig på timene og da er det viktig at du jobber og øver godt på stoffet du får tildelt til neste time.
 • Improvisasjonsensemble har en del konserterende virksomhet så vi er avhengig av at alle er flinke til å møte opp på timene slik at det blir et skikkelig team!

Velkommen til en sjelsettende sosial og artig opplevelse.

Elevplass

Søknadsfrister

Kulturskolens ordinære tilbud har ingen søknadsfrist. Hovedopptak til nytt skoleår foregår i juni og august, og vi anbefaler å søke før dette.

Pris

Ordinær elevplass:  kr 2052,50 per semester. Kr 4105 per år (fra 01.01.2021)

Korte kurs: fra kr. 1000 per kurs.

Materialkostnader på visuell kunst: kr. 200 per semester.

Instrumentleie: kr. 300 per semester.

Friplass og moderasjon

Du kan søke om friplass når familiens alminnelige inntekt er inntil kr. 400.000.

Siste års skatteoppgjørsskjema vedlegges søknaden. Hvis situasjonen er endret etter dette må det dokumenteres ved for eksempel separasjonsbevilling eller annet.

Søknadsfrister: 15. september (gjelder hele skoleåret)  og 15. januar (gjelder vårsemesteret)

Her kan du søke om friplass

Det gis 50% moderasjon for den 1. plassen for barn 3, 4, osv.

Retningslinjer

Undervisningstilbudet gjelder barn og unge til og med semesteret de fyller 20 år. De må være bosatt i Trondheim kommune. NB! Elever fra andre kommuner må ha meldt flytting til Trondheim kommune. Elever fra andre kommuner som har midlertidig bosted i Trondheim, men ikke meldt flytting til Trondheim kommune, må søke plass gjennom kulturskolen på hjemstedet.

Kulturskolen har åpent opptak. Unntatt er talenttilbud, som gir opplæring for elever med særlige forutsetninger. Her er det opptaksprøve for å komme inn.

Les videre om våre retningslinjer  h

Utmelding

Alle utmeldinger, unntatt i forbindelse med reregistrering på våren, skal skje via valget "Utmelding" i SpeedAdmin eller skriftlig/epost til kulturskolen; tkk.postmottak@ou.trondheim.kommune.no

Elever som ikke reregistrerer seg, betraktes som utmeldt.

10 august: utmeldingsfrist for høstsemesteret
10. desember: utmeldingsfrist for vårsemesteret
NB! Blir ikke fristen for utmelding overholdt, må skolepengene betales for påfølgende semester.

I arbeidet med å bli en bedre kulturskole, ser vi gjerne at dere om mulig oppgir årsaken til at eleven ønsker å slutte.

Dere vil motta en skriftlig bekreftelse på forholdet.

Sist oppdatert: 26.02.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006