Sirkus

Søk plass på sirkus

Alder: 6 - 20 år

Undervisningssteder

Nytt undervisningssted fra høsten 2019 - Huseby barneskole!

Ila skole, Charlottenlundhallen, Sjetne idrettshall og Strindheim skole

Facebookside for sirkus i Kulturskolen 

Fagplan

Sirkusundervisningen

Du får lære ulike sirkusdisipliner som blant annet gulvakrobatikk, sjonglering og luftakrobatikk. Vi vil at du skal lære flere sirkusteknikker og disipliner før du eventuelt finner ditt eget spesialfelt innen sirkusfaget.

Vi legger vekt på fysisk utvikling og kroppsbevissthet. Vi vil at elevene skal oppleve glede gjennom mestring og samarbeid. Elevene får delta i en forestilling en gang i året, noe som utvikler sceniske ferdigheter.

Gruppeinndeling

Sirkus 1     6-9 år     Nybegynner
Sirkus 2    10-12 år  Nybegynner og viderekommende
Sirkus 3    fra 12 år  Ungdom  
Sirkurious fra 11 år  Viderekommende NB! To treninger pr uke, to elevplasser)

Viderekommende grupper

Noen av våre elever viser stor interesse for sirkus og ønsker flere treninger pr. uke, blant annet for å øve ekstra på spesialfeltet sitt (for eksempel sjonglering eller tissue).

De viderekommende gruppene gir elevene mulighet til det. De får også representere Kulturskolen ved ulike arrangement.

Opptak skjer på bakgrunn av elevens motivasjon og interesse og pedagogenes vurdering.

Elevplass

Søknadsfrister

Kulturskolens ordinære tilbud har ingen søknadsfrist. Hovedopptak til nytt skoleår foregår i juni og august, og vi anbefaler å søke før dette.

Pris

Ordinær elevplass:  kr 2052,50 per semester. Kr 4105 per år (fra 01.01.2021)

Korte kurs: fra kr. 1000 per kurs.

Materialkostnader på visuell kunst: kr. 200 per semester.

Instrumentleie: kr. 300 per semester.

Friplass og moderasjon

Du kan søke om friplass når familiens alminnelige inntekt er inntil kr. 400.000.

Siste års skatteoppgjørsskjema vedlegges søknaden. Hvis situasjonen er endret etter dette må det dokumenteres ved for eksempel separasjonsbevilling eller annet.

Søknadsfrister: 15. september (gjelder hele skoleåret)  og 15. januar (gjelder vårsemesteret)

Her kan du søke om friplass

Det gis 50% moderasjon for den 1. plassen for barn 3, 4, osv.

Retningslinjer

Undervisningstilbudet gjelder barn og unge til og med semesteret de fyller 20 år. De må være bosatt i Trondheim kommune. NB! Elever fra andre kommuner må ha meldt flytting til Trondheim kommune. Elever fra andre kommuner som har midlertidig bosted i Trondheim, men ikke meldt flytting til Trondheim kommune, må søke plass gjennom kulturskolen på hjemstedet.

Kulturskolen har åpent opptak. Unntatt er talenttilbud, som gir opplæring for elever med særlige forutsetninger. Her er det opptaksprøve for å komme inn.

Les videre om våre retningslinjer  h

Utmelding

Alle utmeldinger, unntatt i forbindelse med reregistrering på våren, skal skje via valget "Utmelding" i SpeedAdmin eller skriftlig/epost til kulturskolen; tkk.postmottak@ou.trondheim.kommune.no

Elever som ikke reregistrerer seg, betraktes som utmeldt.

10 august: utmeldingsfrist for høstsemesteret
10. desember: utmeldingsfrist for vårsemesteret
NB! Blir ikke fristen for utmelding overholdt, må skolepengene betales for påfølgende semester.

I arbeidet med å bli en bedre kulturskole, ser vi gjerne at dere om mulig oppgir årsaken til at eleven ønsker å slutte.

Dere vil motta en skriftlig bekreftelse på forholdet.

Sist oppdatert: 02.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006