Strykeinstrumenter

Alder: 5 - 20 år

Undervisningssted: Olavskvartalet og mange skoler i de ulike bydelene (Se din skole). Mini-tilbudet, samspill og talenttilbud  foregår i Olavskvartalet. 

Fagplan

Velkommen inn i et rikt og variert strykemiljø og få mange gode venner på kjøpet!

Velger du et av disse instrumentene, får du:
Spille sammen med andre fra første buestrøk.
Lære deg grunnleggende og viderekomne ferdigheter på instrumentet.
Spille forskjellige typer musikk fra alle deler av verden.

Begynneropplæring 

Mini-tilbud, der voksne lærer samtidig med barna sine (5- 6 år). Søk plass på fiolin eller cello

Rett i orkester, der man lærer å spille i storgruppe fiolin, cello, bratsj, kontrabass og piano.

Søk plass på fiolin, bratsj, cello, kontrabass eller piano. 

Samspill 

TKK har et variert samspilltilbud i ulike sjangere: filiokus, kammermusikk og folkemusikk (Folkens)

Talentutvikling

Lillelørdag, stryk, Lørdagsskolen

Ungdomsprosjekt

Elevplass

Søknadsfrister

Kulturskolens ordinære tilbud har ingen søknadsfrist. Hovedopptak til nytt skoleår foregår i juni og august, og vi anbefaler å søke før dette.

Pris

Ordinær elevplass:  kr 2052,50 per semester. Kr 4105 per år (fra 01.01.2021)

Korte kurs: fra kr. 1000 per kurs.

Materialkostnader på visuell kunst: kr. 200 per semester.

Instrumentleie: kr. 300 per semester.

Friplass og moderasjon

Du kan søke om friplass når familiens alminnelige inntekt er inntil kr. 400.000.

Siste års skatteoppgjørsskjema vedlegges søknaden. Hvis situasjonen er endret etter dette må det dokumenteres ved for eksempel separasjonsbevilling eller annet.

Søknadsfrister: 15. september (gjelder hele skoleåret)  og 15. januar (gjelder vårsemesteret)

Her kan du søke om friplass

Det gis 50% moderasjon for den 1. plassen for barn 3, 4, osv.

Retningslinjer

Undervisningstilbudet gjelder barn og unge til og med semesteret de fyller 20 år. De må være bosatt i Trondheim kommune. NB! Elever fra andre kommuner må ha meldt flytting til Trondheim kommune. Elever fra andre kommuner som har midlertidig bosted i Trondheim, men ikke meldt flytting til Trondheim kommune, må søke plass gjennom kulturskolen på hjemstedet.

Kulturskolen har åpent opptak. Unntatt er talenttilbud, som gir opplæring for elever med særlige forutsetninger. Her er det opptaksprøve for å komme inn.

Les videre om våre retningslinjer  h

Utmelding

Alle utmeldinger, unntatt i forbindelse med reregistrering på våren, skal skje via valget "Utmelding" i SpeedAdmin eller skriftlig/epost til kulturskolen; tkk.postmottak@ou.trondheim.kommune.no

Elever som ikke reregistrerer seg, betraktes som utmeldt.

10 august: utmeldingsfrist for høstsemesteret
10. desember: utmeldingsfrist for vårsemesteret
NB! Blir ikke fristen for utmelding overholdt, må skolepengene betales for påfølgende semester.

I arbeidet med å bli en bedre kulturskole, ser vi gjerne at dere om mulig oppgir årsaken til at eleven ønsker å slutte.

Dere vil motta en skriftlig bekreftelse på forholdet.

Sist oppdatert: 23.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004