Talenttilbud

Lørdagsskolen - klassisk musikk

Lørdagsskolen er et fordypningstilbud for talentfulle elever innen musikk som viser stor interesse og innsatsvilje.

Semesterplan vår 2019

Søk Lørdagsskolen

Retningslinjer

Short summary

Lørdagsskolens Symfoniorkester prøveplan vår-2019

Elevene ved Lørdagsskolen får 45 minutter individuell undervisning hver uke på hovedinstrumentet sitt.

Teori og hørelære er obligatoriske fag i 3 år, og pensum tilsvarer kompetansekravene til opptak ved høyskole og universitet.

Faste ensembler ved Lørdagsskolen er blåseensemble, kammerorkester, pianoklasse og vokalensemble. Andre grupper kan settes sammen etter tilgjengelig besetning. 

fra 527 blås

 

Lørdagskonserten kl 13 00 er sentral i Lørdagsskolen, og der får elevene konserterfaring og repertoarkunnskap. Elevene er publikum for hverandre når de ikke spiller selv.

Konserten er offentlig og annonseres i media.

Tilbudet ved Lørdagsskolen er treårig, med mulighet for påbygning. Elevene kvalifiserer seg til elevplass gjennom prøvespill.  

T@KT - rytmisk musikk

Takt - logo

Et musikktilbud til deg som vil noe mer

Alder: 15 - 19 år

T@KT er et fordypningstilbud innen rytmisk musikk, som tilbys talentfulle elever som viser stor interesse og innsatsvilje.

Søk plass på T@KT

Faglig innhold

Hovedinstrument

Eleven får 45 minutter individuell undervisning per uke på instrumentet.

Musikkteori og hørelære er obligatorisk

Samspill vektlegges sterkt. Gruppene settes sammen etter tilgjengelig besetning. Elevene skal spille musikk i ulike sjangre.

Søknad og opptak


Søknad skjer på søknadskjema innen 1.mai

Søker anbefales av lærer og opptaksprøve består av framføring på hovedinstrument.

Opptak blir foretatt på grunnlag av opptaksprøve, hvor mange ledige plasser det er til enhver tid og hensyn til fornuftige sammensetninger av ensembler.

Opptaksprøven
Opptaksprøven foregår i mai / juni. Eleven får tildelt tid til prøvespill. Dette foregår på dagtid, så man må normalt be om fritak fra ordinær skole. Hver enkelt elev får tildelt ca. 10 min spilletid. Det er ønskelig at instrumental lærer deltar på prøvespillet. Samspill, akkompagnement eller lignende avtales på forhånd. Eleven bestemmer, sammen med lærer, selv repertoaret. Opptaksprøven vil også inneholde en samtale, hvor vi snakker om motivasjon og elevens begrunnelse for å søke.

Permisjon
Innvilges på grunnlag av skriftlig søknad. Det innvilges to fravær pr. semester når skolen kan godta fraværsårsaken. Søknad leveres senest 14 dager før permisjonsdato. Elever som uteblir, kan miste elevplassen etter to ugyldige fravær.

 Timeplan og kalender

Torsdager:
19.00-19.40: Teori / hørelære

19.40-21.00: Samspill

I tillegg vil det gjennomføres opptil to helgeseminar per semester.

Undervisning vil foregå på Bispehaugen.

Dans fordypning- ungdomskompani

Et talenttilbud i dans ved Kulturskolen

Har du ekstra interesse for dans og lyst til å delta i et nyoppstartet dansekompani for ungdom?

Tilbudet gjelder ungdommer fra 8. klasse

Elevene vil lære ulike dansestiler innenfor moderne/jazz og lære å utvikle koreografi og egne danser.

Elevene skal delta på en felles forestilling sammen med sirkuselever i Olavshallen våren 2019.

Undervisning skal foregå på tirsdager kl.18-20, noe ekstraøving i helg kan forekomme.

Sted: DansiT – Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge, Strandvegen 33, 7067 Trondheim  Oppstart: 25. september

Pedagoger: Kine Kvarme Tørring og Svetlana Stokke

Kine Kvarme Tørring er utdannet danser ved Norges Dansehøgskole med fordypning i jazz samt pedagogikk i 2007. Medstifter av Kompani Trondheim, et profesjonelt jazz/moderne kompani basert i Trondheim. Hun har turnert med forestillingen i Den Kulturelle Skolesekken, engasjementer i Tso, Showpatruljen, Opera Trøndelag, MGP jr, Rabarbrateateret etc. Hun arbeider ved danselinja på Inderøy vgs. Kine er også masterstudent i Barnekultur og kunstpedagogikk ved Dronning Maud.

Svetlana Stokke er utdannet danser/dansepedagog fra St. Petersburg Statlige Kunst- og Kulturuniversitet, og fra A.I. Herzen Pedagogiske Universitet. Nå tar hun videreutdannelse i Kunst- og uttrykksterapi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har jobbet som danser i Stellaris DansTeater, Inclusive Dance Company, VIB, Danselaboratoriet.  Dansepedagog (Trøndertun, Rabalderdans, PRODA profesjonell dansetrening) og koreograf (PAS dansekompani). Hun er ansatt som pedagog ved TKK og jobber med både danse-, sirkus- og teaterelever og har vært koreograf med Kupp en klassiker.

Visuell kunst fordypning

Vi gir også skoleåret 2018/19 et fordypningstilbud til elever fra 13 - 20 år som har spesiell interesse og forutsetning for faget. Dette gis til 10 elever på lørdager. Opptak blir foretatt på grunnlag av opptaksprøve hvis det er flere en 10 som søker.

Det blir følgende kurs dette skoleåret:

Kurs 1: Akrylmaleri og abstraksjon

Dato: 5 lørdager - 1. sept., 8.sept., 15.sept., 22.sept. og 29. sept. 2018

Tid: kl. 10-15

Sted: Gregus gt. 7

Lærer: Ingunn Ystad

I dette kurset blir elevene bedre kjent med akrylmaleriets uttrykksmuligheter. I arbeid med akrylens egenskaper har vi fokus på å skape variasjon og bevegelse i bildeflaten. Elevene skal lære seg metoder for å bygge et bilde, hvor det ferdige resultatet blir et maleri på lerret. Vi skal male med forskjellige redskap, fra oppvaskbørster og pensler til kongler.

Elevene får bli med inn i den abstrakte kunstens verden, der farger og komposisjon står i fokus.

Lærer på kurset er Ingunn Ystad, som er utdannet billedkunstner fra Kunstakademiet i Trondheim i 2012. Hun underviser også på videregående skole i Trondheim og har nettopp hatt en flott utstilling i Bodø Kunstforening. Ingunn har atelier på Rake arbeidsfellesskap, og elevene blir invitert på besøk i atelieret for å bli bedre kjent med Ingunn sin kunst.

Kurs 2: Linosnitt

Dato: 3 lørdager 3. nov., 10. nov. og 24. nov. 2018
Tid: kl. 10-15
Sted: Gregus gt. 7
Lærer: Elisabet Alsos Strand
Grafikk-kurs: Linoleumstrykk med farger

På grafikk kurset vil elevene skape trykk med linoleumsplater som vi skjærer ut og trykker. Elevene trykker bildene i pressa og for hånd. Trykkene får flere lag med farger.

Vi starter med å studere Picasso sin teknikk der han trykker flere farger fra samme plate, mens han skjærer vekk mer og mer. Elevene henter selv tema for bildet fra en historie i en bok, et spill eller en film, og får en serie med variasjoner fra samme

trykkplate.

Lærer på kurset er Elisabet Alsos Strand, som underviser på visuell kunst. Hun er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og Kunstakademiet i Krakow, Polen. Hun har atelier på Lademoen kunstnerverksteder, og vil vise noen av sine trykk og fortelle og da hun lærte å trykke bilder i Japan.

Kurs 3: Scenografi

Dato: 4 lørdager - 12, 19 og 26.januar og 2. februar 2019

Tid: kl. 10-15

Sted: Gregus gt. 7

Lærer: Marie Steen Löwendahl

I kurset skal vi  bli bedre kjent med  hvordan man jobber med å tegne et konsept for en teaterscene fra  første gang man leser et manus fram til ferdig sceneforestilling. Vi tar utgangspunkt i forestillingen Dido og Aeneas, og skal snakke om hvordan man visualiserer formbegreper som; god-ond, lys-mørk og liten-stor på en teaterscene.

Hva er scenografi, kostyme og rekvisitt? Elvene vil bli bedre kjent med begrepene gjennom å tegne og lage sitt eget par med sommerfuglvinger, som skal kunne fungerer som en del av et kostyme.

Marie Steen Löwendahl er utdannet scenograf fra Nouva accademia di belle arti di Milano 04-08, og jobber som frilans scenograf ved Teateratelier i Trondheim. Har jobbet med scenografi og rekvisitter for blant annet Turneteateret i Trøndelag, Konstellasjonen, Trøndelags filmmiljø, NRK, Opera Trøndelag og Operaen i Kristiansund. Hun er Rabarbrateaterets husscenograf og har jobbet flere år med Unge dramatikere for Trøndelag Teater.

Elevplass

Søknadsfrister

Kulturskolens ordinære tilbud har ingen søknadsfrist. Hovedopptak til nytt skoleår foregår i juni og august, og vi anbefaler å søke før dette.

Søk om plass (nye elever)

Pris

Ordinær elevplass:  kr 1 941,50 per semester. Kr 3 883 per år (fra 01.01.2019)

Korte kurs: fra kr. 1000 per kurs.

Materialkostnader på visuell kunst: kr. 200 per semester.

Instrumentleie: kr. 200 per semester.

Friplass og moderasjon

Du kan søke om friplass når familiens alminnelige inntekt er inntil kr. 300.000.

Siste års skatteoppgjørsskjema vedlegges søknaden. Hvis situasjonen er endret etter dette må det dokumenteres ved f. eks. separasjonsbevilling eller annet.

Søknadsfrister: 15. september (gjelder hele skoleåret)  og 15. januar (gjelder vårsemesteret)

Her kan du søke om friplass

Det gis 50% moderasjon for den 1. plassen for barn 3, 4, osv.

Retningslinjer

Undervisningstilbudet gjelder barn og unge til og med semesteret de fyller 20 år. De må være bosatt i Trondheim kommune.

Kulturskolen har åpent opptak. Unntatt er talenttilbud, som gir opplæring for elever med særlige forutsetninger. Her er det opptaksprøve for å komme inn.

Les videre om våre retningslinjer  h

Utmelding

Alle utmeldinger, unntatt i forbindelse med reregistrering på våren, skal skje via valget "Utmelding" i SpeedAdmin eller skriftlig/epost til kulturskolen; tkk.postmottak@ou.trondheim.kommune.no

Elever som ikke reregistrerer seg, betraktes som utmeldt.

10 august: utmeldingsfrist for høstsemesteret
10. desember: utmeldingsfrist for vårsemesteret
NB! Blir ikke fristen for utmelding overholdt, må skolepengene betales for påfølgende semester.

I arbeidet med å bli en bedre kulturskole, ser vi gjerne at dere om mulig oppgir årsaken til at eleven ønsker å slutte.

Dere vil motta en skriftlig bekreftelse på forholdet.

Sist oppdatert: 04.04.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?