Talenttilbud

Lørdagsskolen - klassisk musikk

Lørdagsskolen er et fordypningstilbud for talentfulle elever innen musikk som viser stor interesse og innsatsvilje.

Søk Lørdagsskolen

Retningslinjer

Halvårsplan vår 2018

Lørdagsskolens symfoniorkester, konserthelga 27.-29. april

Plakat Kimen 29. april

Short summary

Hovedinstrument

Eleven får 45 minutter individuell undervisning pr. uke på sitt hovedinstrument.

Teori og hørelære
Teori og hørelære er obligatoriske fag i 3 år, og pensum tilsvarer kompetansekravene til opptak ved høyskole og universitet.

Faste ensembler
Blåseensemble

fra 527 blås

Kammerorkester stryk
Pianoklasse
Vokalensemble 

Andre grupper kan settes sammen etter tilgjengelig besetning.

Lørdagskonserten

Lørdagskonserten kl 13 00 er sentral i Lørdagsskolen, der elevene får konserterfaring og repertoarkunnskap. Elevene er publikum for hverandre når de ikke spiller selv.
Konserten er offentlig og annonseres i media.

Tilbudet ved Lørdagsskolen er treårig, med mulighet for påbygning. Opptak skjer på grunnlag av prøvespill.

 

 

T@KT - rytmisk musikk

Takt - logo

Et musikktilbud til deg som vil noe mer

Alder: 15 - 19 år

T@KT er et fordypningstilbud innen rytmisk musikk, som tilbys talentfulle elever som viser stor interesse og innsatsvilje.

Søk plass på T@KT

Faglig innhold

Hovedinstrument

Eleven får 45 minutter individuell undervisning pr. uke på instrumentet.

Musikkteori og hørelære er obligatorisk

Samspill vektlegges sterkt. Gruppene settes sammen etter tilgjengelig besetning. Elevene skal spille musikk i ulike sjangre.

Søknad og opptak


Søknad skjer på søknadskjema innen 1.mai

Søker anbefales av lærer og opptaksprøve består av framføring på hovedinstrument.

Opptak blir foretatt på grunnlag av opptaksprøve, hvor mange ledige plasser det er til enhver tid og hensyn til fornuftige sammensetninger av ensembler.

Opptaksprøven
Opptaksprøven foregår i mai / juni. Eleven får tildelt tid til prøvespill. Dette foregår på dagtid, så man må normalt be om fritak fra ordinær skole. Hver enkelt elev får tildelt ca. 10 min spilletid. Det er ønskelig at instrumental lærer deltar på prøvespillet. Samspill, akkompagnement eller lignende avtales på forhånd. Eleven bestemmer, sammen med lærer, selv repertoaret. Opptaksprøven vil også inneholde en samtale, hvor vi snakker om motivasjon og elevens begrunnelse for å søke.

Permisjon
Innvilges på grunnlag av skriftlig søknad. Det innvilges to fravær pr. semester når skolen kan godta fraværsårsaken. Søknad leveres senest 14 dager før permisjonsdato. Elever som uteblir, kan miste elevplassen etter to ugyldige fravær.

 Timeplan og kalender

Torsdager:
19.00 - 19.40 - Teori / hørelære

19.40 - 21.00 - Samspill

I tillegg vil det gjennomføres opptil to helgeseminar pr. semester.

Undervisning vil foregå på Bispehaugen.

Visuell kunst fordypning


Vi gir også skoleåret 2017/18 et fordypningstilbud til elever fra 13 - 20 år som har spesiell interesse og forutsetning for faget. Dette gis til 11 elever på lørdager. Opptak blir foretatt på grunnlag av opptaksprøve hvis det er flere en 10 som søker.

Sist oppdatert: 23.04.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css