Hjem Trondheim kommunale kulturskoleTalenttilbudRetningslinjer for lørdagsskolen

Retningslinjer for lørdagsskolen

Retningslinjer for Lørdagsskolen

Tilbudet ved Lørdagsskolen er treårig, med mulighet for påbygning.
Opptak skjer på grunnlag av prøvespill.

Det er obligatorisk frammøte til alle fag ved Lørdagsskolen. Lørdagskonserten kl 13 00 er sentral i Lørdagsskolen, der elevene får konserterfaring og repertoarkunnskap. Oppmøte som publikum er obligatorisk for elevene når de ikke spiller selv.

Permisjon

Permisjon fra Lørdagsskolen innvilges på grunnlag av skriftlig søknad. Det innvilges inntil to lørdager per semester når skolen kan godta fraværsårsaken.

Permisjonssøknader skrives på eget skjema som er tilgjengelig i TKKs ekspedisjon. Søknad skal leveres inn senest 14 dager før aktuell permisjonsdato.

Elever som uteblir fra Lørdagsskolen kan miste elevplassen etter to ugyldige fravær.

Bekreftelse

Elevene får på anmodning en bekreftelse på at de har deltatt i undervisningen ved Lørdagsskolen. Den kan brukes for eksempel i forbindelse med søknad til videre studier, og eventuelt som godkjent valgemne på videregående skole.

Søknad og opptak

Søknad til Lørdagsskolen skjer ved innlogging via nettsidene våre innen 1. mai. Det er anledning til å ha akkompagnement på ett stykke (se punkt for Repertoar og akkompagnatør). Elevene må bestå opptaksprøve for å komme inn ved Lørdagsskolen. Søkeren blir prøvd i hovedinstrumentet sitt, og i tillegg består opptaksprosedyren av en informasjonsdel, der innhold og retningslinjer for en elevplass blir presentert. Opptak til Lørdagsskolen blir foretatt på grunnlag av opptaksprøven, og ut i fra hvor mange ledige plasser det er til enhver tid. Det kan også bli hensyn til fornuftige sammensetninger av ensembler.

Elever fra andre kommuner

Hvert år deltar elever fra andre kommuner i Midt-Norge ved Lørdagsskolen. Det er elevens hjemkommune som betaler for utgiftene til undervisning på hovedinstrument. Fellesfagene er gratis for alle Lørdagsskoleelevene, også de fra andre kommuner.

Søknad til Lørdagsskolen skal være godkjent av hjemkommunen. Rektor ved kulturskolen må sende en bekreftelse til TKK på at søknaden støttes. Bekreftelsen sendes til e-post: tkk.postmottak@ou.trondheim.kommune.no

Prøvespill

Prøvespill foregår i mai/juni. Den enkelte deltaker får tildelt tid til prøvespill, og skal også møte til felles orienteringsmøte samme dag. Dette foregår på dagtid, slik at man normalt må be om fritak fra skole.

Hver enkelt deltaker får tildelt cirka 10 minutter effektiv spilletid. Det er ønskelig at søkerens instrumentallærer deltar på prøvespillet.

Repertoar og akkompagnement

Det er anledning til å spille ett stykke med akkompagnatør, de øvrige spilles uten. I instrumentgrupper der det er et obligatorisk stykke, stiller TKK med akkompagnatør til dette stykket. I hovedsak vil det være pianist som akkompagnerer, men er det andre behov vil vi prøve å imøtekomme det. Utover det obligatoriske stykket bestemmer eleven selv repertoaret sammen med lærer. 

Blåseinstrumenter

Blokkfløyte
G. F. Händel: 2. sats fra Sonate i F-dur for altblokkfløyte og B. C. fra op. 1
Et langsomt stykke for sopranblokkfløyte solo (for eksempel folkemusikk, en melodi fra FlautenLusthof av J. V. Eyck eller lignende)

Fløyte
W. Peterson-Berger: Sommarsång med klaverakkompagnement
Sommerfeldt: Lys vårmorgen (referansestykke)
1 selvvalgt stykke

Klarinett
Carl Nielsen: Fantasistykke
1 selvvalgt stykke

Fagott
L. Merci: Sonate i g-moll opus 3 nr. 4, 1. sats
P. Hindemith: Sonate for fagott og piano, siste del av 2. sats, Beschluss, Pastorale, Ruhig

Saksofon
Jazz:
"Armandos Rumba" - c-moll nature eller
"Autumn leaves" - g-moll natura m/improvisasjon, en runde minimum

Klassisk altsaxofon:
Fra "Suite" av Paul Bonneau, 2 satser
"Valse Vanite" av R. Wiedoft eller
"Carneval i Venedig", arr. Gaylord

Tenorsax:
"Carneval i Venedig", arr Gaylord m akk

Trompet
Lars Erik Larsson: Concerto 1. og 2. sats med akkompagnement
Lullaby of Birdland
1 selvvalgt stykke

Valthorn
Mozart: Hornkonsert nr. 3, 2. sats med klaverakkompagnement
Corelli: Sonata i D, 1.sats
Getschell: Etyde nr.78

Baryton
E. de Lamater: Rocked in the Cradle of the deep med klaverakkompagnement
M. Bordogni: Etyde no. 5 fra Melodius etudes for trumpet, referansestykke
1 selvvalgt stykke

Trombone
J A Hasse: Hasse Suite m klaver, 1. og 2. sats
1 selvvalgt stykke

Tuba
Art Dedrik: A Touch of Tuba med akkompagnement
M. Bordogni: Etyde no. 3 fra Bell Canto Studies, referansestykke
1 selvvalgt stykke

Strykeinstrumenter

Fiolin
Obligatorisk stykke med komp: Aulin "Humoreske"
Obligatorisk stykke uten komp: Vivaldi "a-moll"
Et valgfritt stykke uten komp

Bratsj
Obligatorisk stykke med komp: Bøhm "Sarabande"
Obligatorisk stykke uten komp: Telemann "bratsjkonsert, 2. sats"
Et valgfritt stykke uten komp

Cello
Obligatorisk stykke med komp: W. H. Squire: "Danse Rustique" op 20 no 5
Obligatorisk stykke uten komp: A. Vivaldi "Sonate nr. 5. 2. sats"
Et valgfritt stykke uten komp

Kontrabass
Obligatorisk stykke med komp: Saint Saens: "Elefanten" fra Dyrenes karneval
En valgfri etyde uten komp
Et valgfritt stykke uten komp

Sist oppdatert: 04.12.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004