Teater

Søk plass på teater

Alder: 6 - 20 år

Undervisningssteder

Nye undervisningssteder høsten 2020 - Spongdal, Vikåsen og Huseby!

I tillegg har vi teatertilbud på:

Bispehaugen skole, Byåsen skole og Singsaker skole

Merk gjerne i søknaden om eleven har tidligere teatererfaring

Fagplan

Teaterundervisningen

Du lærer ulike teaterteknikker og får erfaring i rollespill, samarbeid og improvisasjon. Du vil også lære hva som er viktige elementer i en teaterproduksjon, hvilke virkemidler som kreves, og hvordan de best kan brukes.

Undervisningen er en gang i uka, og foregår i grupper fordelt etter alder og nivå, og med cirka 7–14 elever i hver gruppe.

Gruppeinndeling

Dramaleik

For de yngste elevene på Dramaleik vektlegger vi trygghet i gruppen, uttrykk gjennom bevegelse, fortelling, dramatisering, sanse – og rollelek.

Teater 1 (Nybegynner)

På Nybegynner teater (10 -12 år) fokuserer vi på trygghet og improvisasjon og elevene vil i tillegg lære mer om stemmebruk, enkelt manusarbeid og rollespill.

Teater 2 (Viderekommende)

På Viderekommende barn får elevene starte arbeidet med en større sceneproduksjon, manusarbeid og dans/koreografi.

Ungdom (nybegynnere/viderekommende)

På Viderekommende ungdom vil elevene presentere en årlig produksjon med forestillinger.

Teater fordypning (viderekommende og opptaksprøve)

På Teater fordypning får elevene møte og arbeide med profesjonelle gjestepedagoger. Tidligere gjestepedagoger har vært blant annet vært Nora Evensen, Anne Marit Sæther, Espen Dekko (Cirka Teater), Kjersti Haugen (Trøndelag Teater) og Paul Ottar Haga (Det Norske Teateret)

Kostnad: kr 1000,- pr semester i tillegg til vanlig semesteravgift

 

Elevplass

Søknadsfrister

Kulturskolens ordinære tilbud har ingen søknadsfrist. Hovedopptak til nytt skoleår foregår i juni og august, og vi anbefaler å søke før dette.

Pris

Ordinær elevplass:  kr 2052,50 per semester. Kr 4105 per år (fra 01.01.2021)

Korte kurs: fra kr. 1000 per kurs.

Materialkostnader på visuell kunst: kr. 200 per semester.

Instrumentleie: kr. 300 per semester.

Friplass og moderasjon

Du kan søke om friplass når familiens alminnelige inntekt er inntil kr. 400.000.

Siste års skatteoppgjørsskjema vedlegges søknaden. Hvis situasjonen er endret etter dette må det dokumenteres ved for eksempel separasjonsbevilling eller annet.

Søknadsfrister: 15. september (gjelder hele skoleåret)  og 15. januar (gjelder vårsemesteret)

Her kan du søke om friplass

Det gis 50% moderasjon for den 1. plassen for barn 3, 4, osv.

Retningslinjer

Undervisningstilbudet gjelder barn og unge til og med semesteret de fyller 20 år. De må være bosatt i Trondheim kommune. NB! Elever fra andre kommuner må ha meldt flytting til Trondheim kommune. Elever fra andre kommuner som har midlertidig bosted i Trondheim, men ikke meldt flytting til Trondheim kommune, må søke plass gjennom kulturskolen på hjemstedet.

Kulturskolen har åpent opptak. Unntatt er talenttilbud, som gir opplæring for elever med særlige forutsetninger. Her er det opptaksprøve for å komme inn.

Les videre om våre retningslinjer  h

Utmelding

Alle utmeldinger, unntatt i forbindelse med reregistrering på våren, skal skje via valget "Utmelding" i SpeedAdmin eller skriftlig/epost til kulturskolen; tkk.postmottak@ou.trondheim.kommune.no

Elever som ikke reregistrerer seg, betraktes som utmeldt.

10 august: utmeldingsfrist for høstsemesteret
10. desember: utmeldingsfrist for vårsemesteret
NB! Blir ikke fristen for utmelding overholdt, må skolepengene betales for påfølgende semester.

I arbeidet med å bli en bedre kulturskole, ser vi gjerne at dere om mulig oppgir årsaken til at eleven ønsker å slutte.

Dere vil motta en skriftlig bekreftelse på forholdet.

Sist oppdatert: 02.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004