Visuell kunst

Dypdykk i havet

Søk plass på visuell kunst

Alder: 7 - 20 år

Fagplan

Du får opplæring innen et vidt spekter visuelle uttrykksformer som tegning, maleri, skulptur, grafikk, animasjon, foto, mm. Vi legger vekt på at du i møte med lærere og medelever skal få utvikle og få tillit til egen skaperevne. Vi jobber i prosess og langsiktig der blant annet tegning ofte inngår som grunnlag for arbeid med andre uttrykksformer.

Undervisningen er en gang i uka, og foregår i grupper fordelt etter alder og nivå, og med ca. 7-10 elever i hver gruppe. Merk gjerne i søknaden om eleven har tidligere kunsterfaring eller andre ting lærer bør kjenne til.

Vi gir ikke kurs men jobber i prosess og langsiktig der blant annet tegning ofte inngår som grunnlag for arbeid med andre uttrykksformer.

Lærere 

Disse kulturskolelærere underviser innen visuell kunst skoleåret 2019/20:
Kari Elise Mobeck, Rune Folgerø, Peter Sutton, Elisabet Alsos Strand, Ann Hege Sæther, Cathrine Høstmark og Ann Lundstrøm.

Gruppeinndeling

  • Nybegynner barn
  • Nybegynner ungdom
  • Viderekommende barn
  • Viderekommende ungdom
 

I løpet av en to-årsperiode vil elever innen visuell kunst  møte et vidt spekter av kunstneriske uttrykksformer. Gjennom veiledning, dialog og faglige rammer skal de bli i stand til å ta selvstendige valg og oppleve mestring. Elevene får godt utstyr og veiledning av lærere som har profesjonell utdanning i faget.

Undervisningssteder

Bispehaugen skole, Byåsen skole, Gregus gate 7 (Lademoen), Huseby barneskole og Nardo skole

Timeplan

For mer detaljert timeplan, vennligst ta kontakt på tkk.postmottak@ou.trondheim.kommune.no

Byåsen skole F-bygget:

Mandager, tirsdager, onsdager og torsdager

Gregus gate 7 (på Lademoen)

Mandager, tirsdager, onsdager og torsdager

Bispehaugen skole

Mandager

Huseby barneskole

Mandager

Nardo skole

Onsdager

Lørdagsskole - Fordypning i visuell kunst 

Vi gir også skoleåret 2019/20 et fordypningstilbud til elever fra 13-18 år som har spesiell interesse og forutsetning for faget. Dette gis til 10 elever og undervisningen foregår på lørdager. Opptak blir foretatt på grunnlag av opptaksprøve og intervju.


Her kan du lese mer om tilbudet

Utstilling

Hvert år arrangerer vi en stor felles sommerutstilling der alle våre elever deltar med ett eller flere elevarbeid hver. De siste årene har sommerutstillingene blitt arrangert i juni i Galleri KIT, i Kunstakademiets flotte visningsrom i Innherredsveien. Våre utstillinger er virkelig verd et besøk!

I 2019 var havet tema for utstillingen. Vitenskap engasjerer og inkluderer barn og unge www.ntnu.no/bigchallenge/nb/event/dypdykk-i-havet/

Vi tar inn elever fortløpende der det finnes ledige plasser. Send oss gjerne en søknad!Havfruen

 

Kunst TKK 2019

 


Kunst TKK 2019
Kunst TKK 2019

 

 

Kunst TKK 2019

 

Havfruen og kapteinen

 

Elevplass

Søknadsfrister

Kulturskolens ordinære tilbud har ingen søknadsfrist. Hovedopptak til nytt skoleår foregår i juni og august, og vi anbefaler å søke før dette.

Pris

Ordinær elevplass:  kr 1999,50 per semester. Kr 3999 per år (fra 01.01.2020)

Korte kurs: fra kr. 1000 per kurs.

Materialkostnader på visuell kunst: kr. 200 per semester.

Instrumentleie: kr. 300 per semester.

Friplass og moderasjon

Du kan søke om friplass når familiens alminnelige inntekt er inntil kr. 300.000.

Siste års skatteoppgjørsskjema vedlegges søknaden. Hvis situasjonen er endret etter dette må det dokumenteres ved for eksempel separasjonsbevilling eller annet.

Søknadsfrister: 15. september (gjelder hele skoleåret)  og 15. januar (gjelder vårsemesteret)

Her kan du søke om friplass

Det gis 50% moderasjon for den 1. plassen for barn 3, 4, osv.

Retningslinjer

Undervisningstilbudet gjelder barn og unge til og med semesteret de fyller 20 år. De må være bosatt i Trondheim kommune.

Kulturskolen har åpent opptak. Unntatt er talenttilbud, som gir opplæring for elever med særlige forutsetninger. Her er det opptaksprøve for å komme inn.

Les videre om våre retningslinjer  h

Utmelding

Alle utmeldinger, unntatt i forbindelse med reregistrering på våren, skal skje via valget "Utmelding" i SpeedAdmin eller skriftlig/epost til kulturskolen; tkk.postmottak@ou.trondheim.kommune.no

Elever som ikke reregistrerer seg, betraktes som utmeldt.

10 august: utmeldingsfrist for høstsemesteret
10. desember: utmeldingsfrist for vårsemesteret
NB! Blir ikke fristen for utmelding overholdt, må skolepengene betales for påfølgende semester.

I arbeidet med å bli en bedre kulturskole, ser vi gjerne at dere om mulig oppgir årsaken til at eleven ønsker å slutte.

Dere vil motta en skriftlig bekreftelse på forholdet.

Sist oppdatert: 25.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004