Bestill eiendomsdokumentasjon

Bestill eiendomsdokumentasjon

Trondheim byarkiv håndterer flere typer eiendomsdokumentasjon behandlet av kommunens enheter.

Det historiske eiendomsarkivet inneholder dokumentasjon for

  • byggesaker
  • kommunale vann- og avløpsledninger
  • reguleringsplaner
  • statiske beregninger av store bygg
  • oppmåling, deling og seksjonering av eiendom

Bestill eiendomsdokumentasjon

Hele byggesaksarkivet er tilgjengelig i digital form, og både eldre og nyere byggesaker kan bestilles fra oss og sendes til din epostadresse.

Dokumentasjon fra byggesaker inkluderer byggesøknader med vedlegg, tegninger, og korrespondanse i forbindelse med tiltak.

Du kan bestille skannede kopier av eiendomsdokumentasjon tilsendt på epost ved å bruke skjemaet under. Vennligst oppgi adresse for eiendommen du ønsker innsyn i, og vi ser gjerne at du bruker komment kommentarfeltet i skjemaet til å presisere hva slags dokumentasjon du ønsker.

Hvis du ønsker innsyn i en bestemt sak har du også mulighet til å fylle inn saksnummer.

Bestill eiendomsdokumentasjon

Bestillinger av byggesaker blir behandlet fortløpende, og blir vanligvis sendt innen en uke.

Fra og med 2011 har Byggesakskontoret med fullelektronisk saksbehandling, og dokumenter finnes kun i digital form. For byggesaker nyere enn 2011 finnes dokumenter ikke tilgjengelige i lesesalen, men kan bestilles digitalt.

Sist oppdatert: 28.01.2022

A03-P1-EPI006