Innsyn i kommunal saksgang

Innsyn i kommunal saksgang

Gjennom lenkene under kan du få innsyn i kommunal saksforvaltning.

Postliste

Oversikt over all post til kommunen de siste 12 måneder.

Postliste for bygge-, plan- og delingssaker

Oversikt over all post i bygge-, plan- og delingssaker de siste 12 måneder.

Møtekalender

Oversikt over de viktigste utvalg, møter og saker som behandles politisk.

Søk i politiske saker

Søk i saker som er behandlet i politiske utvalg etter 20.10.2011.

Gravesøknader og koordinerte planer i Trondheim kommune

Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune.

Sist oppdatert: 17.08.2021

A03-P1-EPI004