Havnevesenets kaijournaler 1911 - 1946

Havnevesenets kaijournaler 1911 - 1946

Kaijournalene viser hvilke skip som la til og dro fra kai i Trondheim mellom 1911 og 1946.

Informasjonene som er registrert i disse protokollene er:

  • skipets navn
  • navn på kapteinene
  • informasjon om hvilken havn de kom i fra / skulle til
  • dato, dag og tidspunkt når de ankom / dro
  • hvilken kai de la til ved / dro fra

Ankomstene og avreisene er registrert av havnearbeidere, som har signert med initialer/navn ved hver registrering.

I de originale protokollene er ankomster ført på venstre side og avreiser på høyre side i en og samme protokoll. Vi har valgt å presentere de hver for seg.

Dokumentene er i underkant av 40 Megabytes hver. De er håndskrevet og derfor ikke søkbare.

Ankomster

Avreiser

Sist oppdatert: 17.09.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward