Ranheims-Nytt 1956-1973

Ranheims-Nytt 1956-1973

Kjenner du Ranheimslukta?

Ranheim Papirfabrikk ble grunnlagt av godseier Lauritz Jenssen (1837-1899) i 1884. Forholdene lå godt til rette for industri på Jenssens eiendommer. Med Vikelva kunne man utnytte vannfallet til energiproduksjon, og med åpningen av Meråkerbanen fra Trondheim til Sverige i 1881 kunne man få råvarer og trelast fra store deler av både Norge og Sverige. Ranheims nærhet til Trondheimsfjorden og dyphavshavna i Trondheim gjorde at Ranheim Papirfabrikk med letthet kunne eksportere sine produkter til hele verden.

Mange hundre arbeidere jobbet ved fabrikken, og arbeiderne med deres familier utgjorde nærmest et eget lite samfunn som kretset rundt fabrikken. Flere lag og organisasjoner av forskjellige slag blomstret opp rundt Folkets Hus og ellers i lokalmiljøet, og fabrikkens ledelse og administrasjon både oppmuntret og støttet den lokale virksomhet. Ranheim kapell og senere Ranheim kirke ble opprettet som følge av det nye samfunnet som grodde fram – veggmaleriene i Ranheim kirke er malt av Ingrid Kiær, som var direktør Thorry Kiærs kone.

I dag er Ranheim Papirfabrikks virksomhet redusert, og et nytt lokalsamfunn trer i disse dager fram på fabrikkens tidligere eiendommer. Sommeren 2011 var Trondheim byarkiv ved fabrikken og hentet ut bedriftens arkivmateriale. Med støtte fra Norsk Kulturråd har vi nå fått transportert, renset, ordnet og katalogisert det omfattende arkivet, og kan med dette presentere nesten alle årganger av lokal- og bedriftsavisa Ranheims-Nytt 1956 – 1973.

Ranheims-Nytt var bedriftsavis for Ranheim Papirfabrikk og ble trykket hos Holbæk-Eriksen i 1000 eksemplarer, som regel fire ganger i året. Ranheims-Nytt inneholder mye materiale av både bedriftshistorisk, slekts- og lokalhistorisk interesse. Etter 1973 endret bedriftsavisa format og karakter, men utkom stadig fram mot 2000-tallet.

Les mer om Ranheim papirfabrikk på WikiStrinda

Lenke for nedlasting av avisutgaven finnes under bildet.

1950-tallet

1956 - 1. årgang

Ranheims-Nytt nr. 1 - 1957

1957 - 2. årgang

Ranheims-Nytt nr. 1 - 1957

Ranheims-Nytt nr. 2 - 1957

Ranheims-Nytt nr. 3 - 1957

Ranheims-Nytt nr. 4 - 1957

1958 - 3. årgang

Ranheims-Nytt nr. 1 - 1958

Ranheims-Nytt nr. 2 - 1958

Ranheims-Nytt nr. 3 - 1958

Ranheims-Nytt nr. 4 - 1958

1959 - 4. årgang

Ranheims-Nytt nr. 1 - 1959

Ranheims-Nytt nr. 2 - 1959

Ranheims-Nytt nr. 3 - 1959

Ranheims-Nytt nr. 4 - 1959

1960-tallet

1960 - 5. årgang

Ranheims-Nytt nr. 1 - 1960

Ranheims-Nytt nr. 2 - 1960

Ranheims-Nytt nr. 3 - 1960

Ranheims-Nytt nr. 4 - 1960

1961 - 6. årgang

Ranheims-Nytt nr. 1 - 1961

Ranheims-Nytt nr. 2 - 1961

Ranheims-Nytt nr. 3 - 1961

Ranheims-Nytt nr. 4 - 1961

1962 - 7. årgang

Ranheims-Nytt nr. 1 - 1962

Ranheims-Nytt nr. 2 - 1962

Ranheims-Nytt nr. 3 - 1962

1963 - 8. årgang

Ranheims-Nytt nr. 1 - 1963

Ranheims-Nytt nr. 2 - 1963

Ranheims-Nytt nr. 3 - 1963

Ranheims-Nytt nr. 4 - 1963

1964 - 9. årgang

Ranheims-Nytt nr. 1 - 1964

Ranheims-Nytt nr. 2 - 1964

Ranheims-Nytt nr. 3 - 1964

Ranheims-Nytt nr. 4 - 1964

1965 - 10. årgang

Ranheims-Nytt nr. 1 - 1965

Ranheims-Nytt nr. 2 - 1965

Ranheims-Nytt nr. 3 - 1965

Ranheims-Nytt nr. 4 - 1965

1966 - 11. årgang

Ranheims-Nytt nr. 1 - 1966

Ranheims-Nytt nr. 2 - 1966

Ranheims-Nytt nr. 3 - 1966

1967 - 12. årgang

Ranheims-Nytt nr. 1 - 1967

Ranheims-Nytt nr. 2 - 1967

Ranheims-Nytt nr. 3 - 1967

Ranheims-Nytt nr. 4 - 1967

1968 - 13. årgang

Ranheims-Nytt nr. 1 - 1968

Ranheims-Nytt nr. 2 - 1968

Ranheims-Nytt nr. 3 - 1968

1969 - 14. årgang

Ranheims-Nytt nr. 1 - 1969

1970-tallet

1970 - 15. årgang

Ranheims-Nytt nr. 1 - 1970

Ranheims-Nytt nr. 2 - 1970

Ranheims-Nytt nr. 3 - 1970

Ranheims-Nytt nr. 4 - 1970

1971 - 16. årgang

Ranheims-Nytt nr. 1 - 1971

Ranheims-Nytt nr. 2 - 1971

Ranheims-Nytt nr. 3 - 1971

Ranheims-Nytt nr. 4 - 1971

1972 - 17. årgang

Ranheims-Nytt nr. 1 - 1972

Ranheims-Nytt nr. 2 - 1972

Ranheims-Nytt nr. 3 - 1972

Ranheims-Nytt nr. 4 - 1972

1973 - 18. årgang

Ranheims-Nytt nr. 1 - 1973

Ranheims-Nytt nr. 2 - 1973

Ranheims-Nytt nr. 3 - 1973

Ranheims-Nytt nr. 4 - 1973

Sist oppdatert: 22.08.2023

Fant du det du lette etter?