Trondheim skolekino

Trondheim skolekino

Fra filmens tidlige dager forekom bruk av skolefilm i undervisningen tilfeldig etter initiativ fra driftige skolefolk eller kinosjefer. I begynnelsen til stor skepsis, men gradvis, og i økende grad fra 50- og 60-tallet ble kombinasjonen av spillefilm og litteratur mer akseptert som en læringsmetode.

I 1974 ble skolekinoutvalget opprettet, med kultursjefen i Trondheim som formann, som et sentralt godkjenningsutvalg for filmer til bruk i skolekino for barn under 16 år. Skolekinoutvalget arbeidet for å gjøre gode kinoforestillinger til et organisert fritidstilbud for en del elever i grunnskolen. Videre vurderte utvalget søknader om statlig støtte til import og versjonering av barnefilm.

Trondheim Skolekino, et fritidstilbud organisert i samarbeid mellom skoler i Trondheim og flere byer og tettsteder i Trøndelagsregionen, Trondheim Filmklubb og Trondheim Kinematografer var på det tidspunktet godt etablert.

Vi her lagt ut Skolekinoens programhefter for perioden 1969 til 1983.

(Kilde: Eit hugtakande læremiddel? : undervisningsfilmen i norsk skole, Jan Anders Diesen)

Trondheim skolekino 1969 - 1983
1969

1970

1971
1972 1973 1974
1975 1976 1977
1978 1979 1980
1981 1982 1983

Sist oppdatert: 13.08.2021

Fant du det du lette etter?