Hjem Trondheim byarkivOm byarkivet

Om byarkivet

Oppdrag

Vi er Trondheim byarkiv - Byens hukommelse.  Vi har eksistert siden 2004, og er arvtakere etter Trondheim kommunes arkiv som ble opprettet 1.januar 1946.

Vi er også en del Arkivsenteret Dora, et samarbeid bestående av statlige, kommunale og private arkiv.

I vår felles lesesal på Dora kan du studere protokoller, brev, fotografier, kart og tegninger i forbindelse med byggesaker, forskning, slektsgranskning, juridiske rettigheter og lignende. 

Avdelinger

Organisasjonskart for Trondheim byarkiv

Formidling

...legger til rette for gode og velfungerende publikumstjenester enten du besøker oss på Dora, sender e-post eller ringer.

Avdeling Formidling har ansvar for lesesalen og Byarkivets nettsider. Vi håndterer også innsynsførespørsler, digitalisering av dokumenter og kommunens kopisenter. I tillegg Meglerpakken til her, en tjeneste for sammenfatting av dokumentasjon for eiendomsmeglere.

Avdelingsleder: Rune Nordtømme.

Depot

...sørger for at kommunens arkiv blir avlevert fra enhetene og bevart for ettertiden. 
Etter arkivlova med forskrifter skal arkiv som ikke lenger er i bruk for administrative formål avleveres til arkivdepot når arkivmaterialet er ca. 25-30 år gammelt, eller når organet er nedlagt.
 
Avdeling Depot har ansvar for depot for kommunens papirbaserte- og digitalt skapte arkiv og arkiv fra privat sektor (idrettslag, privatbedrifter, osv.) 
Avdelingen tilbyr veiledning og rådgivning for avlevering av arkivmateriale til depot, samt katalogisering av deponert arkivmateriale.
I tillegg til depotarbeid drifter avdelingen kommunens system for elektronisk saksbehandling og arkiv.

Avdelingsleder: Orie Kimura

Dokumentasjonsforvaltning

...utfører arkivdanningsoppgaver for kommunens enheter.

Avdeling Dokumentasjonsforvalting journalfører og skanner inngående og utgående brev og sørger for postgangen oppfyller lovpålagte kvalitetskrav. I tillegg har avdelingen som oppgave å gi råd og veiledning til kommunens enheter i arkivfaglige spørsmål. 

Avdelingsleder, Morten Johansen (midlertidig)

Prosjekter

Ved siden av daglig drift er vi involvert i flere prosjekter. 

Les mer på egne prosjektsider. 

Sist oppdatert: 22.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004