Prosjekter

Her er en kort presentasjon av våre satsingsområder og de ulike prosjektene vi er eller har vært involvert i.

Sluttførte prosjekter

Prinsipper for IT-støtte til saksbehandling

Prinsippene skal fungere som støtte og retningslinjer for arbeid med IT-støtte for saksbehandling i Trondheim kommune. De skal bidra til at IT-løsningene etterlever gjeldende lov- og regelverk og understøtter god forvaltningsskikk.

Les mer om prosjektet IT-støtte for saksbehandling

Arkivarkitekturprinsipper for Trondheim kommune

I det følgende er beskrevet Trondheim kommunes felles prinsipper for arkivering av informasjon fra IT-løsninger. Prinsippene skal bidra til at all digitalt skapt informasjon Trondheim Kommune skal vurderes og behandles rett i henhold til krav i Arkivlova, Offentleglova, Forvaltningslova og andre lover og legge til rette for effektivisering samt legge til rette for innbyggernes tilgang til egen informasjon

Les mer om arkivarkitekturprinsipper

Fagsystemer og arkivering

Alle fagsystemer skal være kartlagt for å vurdere arkiverings- og registreringsplikt. Det er derfor utarbeidet et kartleggingsskjema for eksisterende fagsystemer. Det er også utarbeidet en sjekkliste til bruk ved anskaffelse av nye fagsystemer for å bidra til at arkiverings- og registreringsplikten overholdes når systemet tas i bruk.

Les mer om fagsystemer og arkivering

"Vi skiller oss!" hilsen Sak og Arkiv

Arbeidet med å etablere ny arkivarkitektur er i gang, og skal være ferdigstilt i høst. Arkivarkitekturen skal bygge på lovverket og på kommunens virksomhetsarkitektur. Den må understøttes av IT- og sikkerhetsarkitekturen.

Et viktig prinsipp for kommunen er å skille sak fra arkiv. Men hvorfor? Og hva skjer så?

Les mer om prosjektet for ny arkivarkitektur

 

Dokumenthåndtering i Trondheim kommune

Det treårige prosjektet Bevare eller kaste? – Dokumenthåndtering i Trondheim kommune har kartlagt og beskrevet kommunale virksomheters ansvars- og funksjonsområder og vurdert hvordan dokumentasjonen skapt av virksomhetene skal håndteres. 

Les mer om bevaring og kassasjon

Ny registrerings og arkivløsning

Prosjektet skal etablere registrering og arkivering som felleskomponent basert på nasjonale standarder, for å effektivisere registrerings- og arkiveringsprosesser i kommunen slik at kravene i arkivlova og offentleglova etterleves.

Les mer om prosjektet for ny registrerings- og arkivløsning

Deponering av fagsystemer og databaser

Når ulike fagsystemer avvikles står vi i fare for å miste arkivverdig informasjon som befinner seg i disse systemene. 

Les mer om deponering av fagsystemer

Innsyn i byggesaker

Når vi nå digitaliserer arkivmateriale, er det viktig å finne en god løsning for å kunne gi innsyn i de elektroniske dokumentene. 

Les mer om prosjektet for arkivering av digitaliserte byggesaker

Fullelektronisk arkiv

Vi har igangsatt et prosjekt for å gjøre alle enheter fullelektroniske i saksbehandlingen. 

Les mer om prosjektet for fullelektronisk arkiv

Prosjekt 2012

Kommunens historie var usystematisk satt vekk på loft og i kjellere rundt omkring i byen. Vi har hentet det inn til Dora, nå gjenstår ordningen. 

Les mer om prosjekt 2012

SvarUT

SvarUt prosjektet er en del av kommunens strategi om digitalt førstevalg når det gjelder å kommunisere med innbyggere og næringsliv.

Les mer om prosjekt SvarUT

Sist oppdatert: 26.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?