Hjem Trondheim byarkivProsjekterArkivarkitekturprinsipper for Trondheim kommune

Arkivarkitekturprinsipper for Trondheim kommune

Kommunens arkivarkitekturprinsipper er godkjent av Rådmannen 
v/kommunaldirektør Elin R. Solbu den 02.03.2016.

Formål og overordnet beskrivelse

Prinsipper for arkivering av digital informasjon skal bidra til at kommunens dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengelig for innbyggerne. Informasjonen skal vurderes og behandles riktig i henhold til lovverket. Prinsippene legger til rette for effektivisering, sikker behandling av opplysninger samt enkel og sikker tilgang.

Prinsippene legges til grunn ved etablering av nye IT-løsninger eller ved vesentlige endringer i eksisterende IT-løsninger.

Prinsippene operasjonaliseres gjennom prosesser og rutiner for å identifisere og ivareta arkivering i nye IT-løsninger og krav til arkivering.

  1. Helhetlig informasjonshåndtering
  2. Forhåndsvurdering av informasjon
  3. Validering og sikring av kontekst
  4. Innsyn og gjenfinning
  5. Skille registrering og arkivering
  6. Funksjonsbasert klassifisering
  7. Automatiserte arkiveringsprosesser
  8. Sikkert, etterrettelig og sporbart
  9. Følge arkiv- og dokumentasjonsstandarder
  10. Selvstendige dokumenter

Se vedlegg for detaljert beskrivelser av prinsippene, begrunnelse og konsekvenser, dvs. hvordan prinsippet skal forstås og implementeres i praksis.

Arkivarkitekturprinsipper v 1.0

Arkivarkitekturprinsippene inngår i kommunens virksomhetsarkitektur.

Se kommunens Arkitekturprinsipper, status 09.03.2016.

Arkitekturprinsipper 9.3.2016

Sist oppdatert: 14.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006