Prinsipper for IT-støtte til saksbehandling

Prinsipper for IT-støtte til saksbehandling

Formål og overordnet beskrivelse

Målgruppen for dokumentet er ledere, prosjekteiere og prosjektledere som skal etablere digitale løsninger for saksbehandling eventuelt ved vesentlig ombygginger av eksisterende løsninger som brukes til saksbehandling.

Prinsippene skal fungere som støtte og retningslinjer for arbeid med IT-støtte for saksbehandling i Trondheim kommune. De skal bidra til at IT-løsningene etterlever gjeldende lov- og regelverk samt understøtter god forvaltningsskikk.

Prinsippene bygger på reglene om saksbehandling som er i fastsatt i Forvaltningsloven, eForvaltningsforskriften og uskrevne (ulovfestede) krav til god forvaltningsskikk.

 1. Identifisere vedtak og enkeltvedtak

 2. God forvaltningsskikk

 3. Rask og effektiv saksbehandling

 4. En saksbehandlingsprosess skal ha en prosesseier

 5. Dokumentasjon som hører sammen skal være samlet som en sak

 6. Saksbehandlingsprosessen skal være hensiktsmessig dokumentert

 7. Myndighetsutøvelsen dokumenteres

 8. Personvernet skal ivaretas

 9. Partsrettigheter skal ivaretas

 10. Krav til taushetsplikt skal ivaretas

 11. Presedensregister skal ivaretas

 12. Krav til elektroniske forsendelser skal ivaretas

Prinsippene er utarbeidet i 2 versjoner, en detaljert versjon med begrepsavklaring og kildehenvisning og en forenklet versjon. 


Versjon 1.0 - Forenklet
Versjon 1.0 - Fullstendig

Prinsippene inngår i inngår i kommunens øvrige virksomhetsarkitektur.
Se kommunens Arkitekturprinsipper, status 9.3.2016.

Arkitekturprinsipper 09.03.2016

Sist oppdatert: 08.04.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward