SvarUT

SvarUt prosjektet er en del av kommunens strategi om digitalt førstevalg når det gjelder å kommunisere med innbyggere og næringsliv.

SvarUt er utviklet av KS i samarbeid med Bergen kommune og vil i første omgang bli implementert som en funksjonalitet i kommunens saksbehandling og arkivsystem.

SvarUt løsningen er første steget for å få til full digital kommunikasjon med dem som henvender seg til kommunen. Løsningen gjør det mulig å sende svarbrev fra kommunen elektronisk til aktuelle mottakere via deres meldingsboks i Altinn.no.  Mottaker av brev vil få en SMS med melding om at de har mottatt brev fra kommunen og at dette kan lastes ned fra brukerens konto hos Altinn.

Vi tar sikte på å få funksjonaliteten i drift på utvalgte pilotområder i løpet av høsten 2013

Prosjektleder i Trondheim kommune er Thor Kvatningen ved Trondheim byarkiv

Sist oppdatert: 11.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004