Hjem Trondheim byarkivTrondheim byarkivs serviceerklæring

Trondheim byarkivs serviceerklæring

Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan du forvente av oss?

Vi møter kommunens innbyggere når det er behov for dokumentasjon. Vi oppbevarer drøyt 20 000 hyllemeter papirarkiv fra Trondheim kommune, gamle Strinda, Leinstrand, Byneset og Tiller kommuner. I tillegg har vi privatarkiver, hovedsakelig fra 18- og 1900-tallet.

Vårt arkivmateriale og våre litteratursamlinger er tilgjengelig i lesesalen på Dora.

Arkivtjenester

 • Tilgang til lesesal og veiledning til å finne fram i arkivmaterialet
 • Innsyn i offentlig tilgjengelige dokumenter
 • Innsyn i forvaltningssaker og rettighetsdokumentasjon
 • Utleie av magasinplass for private og offentlige arkiv
 • Mottak, ordning og katalogisering av arkivmateriale
 • Tilgjengeliggjøring av materiale på nett
 • Elektroniske bestillingsskjemaer

Elektroniske bestillingsskjemaer

Tilgjengelighet og kontaktinformasjon

Vi er tilgjengelig på e-post, telefon, nettprat, Flickr og Facebook. På vår hjemmeside finner du alltid oppdatert kontaktinformasjon og kontaktpunkt for nettprat.

Kontaktinformasjon arkivtjenester

Telefon sentralbord: 72 54 82 80

E-post: trondheim-byarkiv.postmottak@trondheim.kommune.no

Nettprat: Kontaktpunkt Trondheim byarkiv

Nettside: www.trondheim.kommune.no/byarkivet

Åpningstider:

 • Kontortid 08.00-15.30
 • Lesesalen er åpen mandag til fredag fra 09.00-15.00. Eventuelle endringer i forbindelse med høytider og helligdager annonseres på vår hjemmeside i forkant.
 • EDialog er online fra 09.00 til 15.00 hverdager. Er vi offline kan du legge igjen beskjed og vi svarer så snart vi er pålogget igjen.

Besøksadresse: Arkivsenteret, Maskinistgata 1, Dora.
Postadresse: Trondheim kommune, Trondheim byarkiv, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Responstid

 • Når du ”spør oss på nett” får du umiddelbar respons på din henvendelse innenfor våre åpningstider.
 • Når du sender e-post til postmottaket vil du få automatisk bekreftelse på at e-posten er mottatt.
 • Forespørsel om innsyn i offentlige saksdokumenter vil bli effektuert innen tre virkedager. Hvis svar ikke er mottatt i løpet av fem virkedager er dette å regne som et avslag som kan påklages. Klageinstans vil være Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
 • Partsinnsyn og innsyn i rettighetsdokumentasjon vil bli effektuert innen 20 virkedager.
 • Bestillinger av eiendomsinformasjon fra infoland (Meglerpakken) effektueres innen fem virkedager.

Behandling av klager

En eventuell klage bør rettes skriftlig. For at vi skal kunne behandle klagen på best mulig måte er det viktig at klagen begrunnes og konkretiseres så godt det lar seg gjøre. Når vi mottar en klage vil vi innen ti virkedager behandle saken og gi skriftlig tilbakemelding.

Arkivtjenester

Lesesal

Du er velkommen til å besøke vår lesesal for å få tilgang til ønsket arkivmateriale. Lesesalsbetjeningen bistår om du ønsker å kopiere arkivmateriale. Det er anledning til å avfotografere arkivmaterialet med eget fotoutstyr, hvis du gir beskjed til lesesalsbetjeningen først.

Arkivmateriale kan bestilles i lesesalsskranken ved ankomst eller i forkant av besøket, via elektronisk bestillingsskjema. Vær oppmerksom på at bestillinger må gjøres seinest 14.30 for at du skal kunne få utlevert materialet samme dag.

Innsyn

Trondheim byarkiv har materiale fra de aller fleste av kommunes enheter og virksomhetsområder. Materiale fra den kommunale administrasjon og politiske ledelse er også å finne i våre arkiver.

Partsinnsyn og innsyn i rettighetsdokumentasjon

Trondheim byarkiv har arkivmateriale fra blant annet den kommunale skolehelsetjenesten, PP-tjenesten, barnevernstjenesten, sosialtjenesten og kommunale skoler og barnehager.

Offentlig innsyn

Retten til innsyn i forvaltningens saksdokumenter er hjemlet i Offentlighetslova.

Utleie av magasinplass og ordning av arkiv

Våre arkivlokaler er svært godt egnet til oppbevaring av arkivmateriale på grunn av stabil temperatur og luftfuktighet.

I tillegg til utleie av plass kan vi bistå med ordning og katalogisering av arkiv.

Digitalisert arkivmateriale

Se også Hva finnes i byarkivet for detaljert oversikt.

Hjelp oss å forbedre vår service

Vi er opptatt av hva du synes om den servicen du får av oss. Gi oss gjerne tilbakemelding om hva du mener vi gjør bra og hva vi kan gjøre for å bli bedre.

Sist oppdatert: 05.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004