Trondheim byarkivs serviceerklæring

Trondheim byarkivs serviceerklæring

Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan du forvente av oss?

Vi møter kommunens innbyggere når det er behov for dokumentasjon. Vi oppbevarer drøyt 20 000 hyllemeter papirarkiv fra Trondheim kommune, gamle Strinda, Leinstrand, Byneset og Tiller kommuner. I tillegg har vi privatarkiver, hovedsakelig fra 18- og 1900-tallet.

Vårt arkivmateriale og våre litteratursamlinger er tilgjengelig i lesesalen på Dora.

Arkivtjenester

 • Tilgang til lesesal og veiledning til å finne fram i arkivmaterialet
 • Innsyn i offentlig tilgjengelige dokumenter
 • Innsyn i forvaltningssaker og rettighetsdokumentasjon
 • Mottak, ordning og katalogisering av arkivmateriale
 • Tilgjengeliggjøring av materiale på nett
 • Elektroniske bestillingsskjemaer

Elektroniske bestillingsskjemaer

Tilgjengelighet og kontaktinformasjon

Vi er tilgjengelig på e-post, telefon, Flickr og Facebook. På vår hjemmeside finner du alltid oppdatert kontaktinformasjon og kontaktpunkt for nettprat.

Kontaktinformasjon arkivtjenester

Telefon sentralbord: 72 54 82 80

E-post:

Nettside: www.trondheim.kommune.no/byarkivet

Åpningstider:

 • Kontortid 08.00-15.30
 • Besøksadresse: Arkivsenteret, Maskinistgata 1, Dora.

Postadresse: Trondheim kommune, Trondheim byarkiv, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Responstid

 • Når du sender e-post til postmottaket vil du få automatisk bekreftelse på at e-posten er mottatt.
 • Forespørsel om innsyn i offentlige saksdokumenter vil bli effektuert innen tre virkedager. Hvis svar ikke er mottatt i løpet av fem virkedager er dette å regne som et avslag som kan påklages. Klageinstans vil være Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
 • Partsinnsyn og innsyn i rettighetsdokumentasjon vil bli effektuert innen 20 virkedager.
 • Bestillinger av eiendomsinformasjon fra infoland (Meglerpakken) effektueres innen fem virkedager.

Behandling av klager

En eventuell klage bør rettes skriftlig. For at vi skal kunne behandle klagen på best mulig måte er det viktig at klagen begrunnes og konkretiseres så godt det lar seg gjøre. Når vi mottar en klage vil vi innen ti virkedager behandle saken og gi skriftlig tilbakemelding.

Arkivtjenester

Lesesal

Byarkivets skranke i lesesalen er for tiden stengt med mindre besøk er avtalt på forhånd.

Vi er tilgjengelige for telefonhenvendelser kl 09-15 mandag-fredag.

Innsyn

Trondheim byarkiv har materiale fra de aller fleste av kommunes enheter og virksomhetsområder. Materiale fra den kommunale administrasjon og politiske ledelse er også å finne i våre arkiver.

Partsinnsyn og innsyn i rettighetsdokumentasjon

Trondheim byarkiv har arkivmateriale fra blant annet den kommunale skolehelsetjenesten, PP-tjenesten, barnevernstjenesten, sosialtjenesten og kommunale skoler og barnehager.

Offentlig innsyn

Retten til innsyn i forvaltningens saksdokumenter er hjemlet i Offentlighetslova.

Utleie av magasinplass og ordning av arkiv

Våre arkivlokaler er svært godt egnet til oppbevaring av arkivmateriale på grunn av stabil temperatur og luftfuktighet.

I tillegg til utleie av plass kan vi bistå med ordning og katalogisering av arkiv.

Digitalisert arkivmateriale

Se også Hva finnes i byarkivet for detaljert oversikt.

Hjelp oss å forbedre vår service

Vi er opptatt av hva du synes om den servicen du får av oss. Gi oss gjerne tilbakemelding om hva du mener vi gjør bra og hva vi kan gjøre for å bli bedre.

Sist oppdatert: 29.04.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward