Bystyresekretariatet

Kontakt Bystyresekretariatet

Finn ansatt og se kart

Bystyresekretariatet administrerer det politiske systemet (beslutningssystemet) i kommunen. Sekretariatet er direkte underlagt ordfører og bystyret, og er ikke en del av kommunedirektørens fagstab.

Sekretariatet har som overordna mål å bidra til politisk styring av Trondheim kommune. Dette innebærer blant annet å sørge for at de formelle prosessene fungerer, og at det legges til rette for aktive politiske prosesser. 

Noen av våre oppgaver

 • Sekretariatsfunksjon for bystyret, bystyrekomiteene, formannskapet, bygningsrådet, kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet, mangfoldsrådet, klagenemnd, studentrådet, ungdommens bystyre, 17. mai-utvalget, m.fl.
 • Valgsekretariatsfunksjon
 • Mediekontakt
 • Informasjon til publikum, primært via kommunens nettsider, og ved forespørsler
 • Tilrettelegging for representasjon
 • Folkevalgtopplæring
 • Fritak og supplering av folkevalgte
 • Arbeidsgiveransvar for folkevalgte
 • Ordførerens forkontor
 • Gjennomføring av vigsel 

Ansatte

Bente Resell Krogstad

Ansvarsområder

 • Drift ordførerkontoret 
 • Representasjonsoppgaver
 • Holde oversikt over ordførers daglige aktiviteter
 • Valgarbeid – ansvar for telling
 • Vigsel
Charlotte Larsen

Ansvarsområder

 • Sekretær for 17. mai-utvalget
 • Drift ordførerkontoret
 • Kvaliteket
 • Superbruker TKelements
 • Representasjonsoppgaver
 • Meddommere – oppnevning og ajourhold
 • Vigsel
 • Valgarbeid - rekruttering
Elin Hennie Noem

Ansvarsområder

 • Vigsel
 • Drift ordførerkontoret
 • Representasjonsoppgaver
 • Valgarbeid
Knut Ole Bleke

Ansvarsområder

 • Sekretær for formannskapet
 • Organisere orienteringer for formannskapet 
 • Sekretær for helse- og velferdskomiteen og organisasjonskomiteen
 • Verneombud for bystyresekretariatet og folkevalgte med arbeidsplass på rådhuset
 • Forhåndsstemmegivning valg
 • Teknisk bistand under bystyremøte
Kristin Leinum, leder

Ansvarsområder

 • Økonomi, personell og faglig ansvar for enheten
 • Utarbeide og gjennomføre i tråd med avtalte enhetsmål
 • Prosjekteier for utviklingsprosjekter som sorterer under sekretariatet
 • Budsjettansvar folkevalgtområde
Kristin Isaksen

Ansvarsområder

 • For- og etterarbeid til bystyre og formannskap
 • Forarbeid bygningsråd
 • Bystyresekretariatets postmottak
 • Sekretær for mangfoldsrådet
 • Sekretær for ungdommens bystyre
 • Nettsider – vedlikehold og publisering
 • Superbruker TKsak og brukerstøtte
 • Teknisk bistand under bystyremøter
 • Vedtaksoppfølging
 • Valg - ansvarlig for lokaler og valgmateriell
 • Veileder for lærling ved enheten
Kåre Georgsen

Ansvarsområder

 • Sekretær for finans- og næringskomiteen
 • Sekretær for bystyret
 • Sekretær for Trondheim studentråd
 • Sekretær for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Innkjøp
 • IT
 • Teknisk bistand under bystyremøter
 • Styrevervregisteret
 • Forhåndsstemmegivning valg
Mona Røstad

Ansvarsområder

 • Sekretær for kultur-, idretts- og frivillighetskomiteen
 • Økonomi
 • Valgarbeid
Øyvind Øyen

Ansvarsområder

 • Stedfortreder for leder
 • Sekretær for bystyret
 • Sekretær for bygningsrådet
 • Sekretær for godtgjøringsutvalget
 • Prosjektleder for valg
 • Økonomi
Steinar Lianes

Ansvarsområder

 • Sekretær for byutvikling- og samferdselskomiteen
 • Sekretær for bygningsrådet
 • Sekretær for Trondheim Eldreråd
 • Sekretær for Klagenemnda
 • Styrer, råd og utvalg – oppnevning og ajourhold
Iselin Mari Eriksen
 • Valgarbeid
 • Sekretær for oppvekstkomiteen
Stine Trondsdatter
 • Planlegge, koordinere og gjennomføre representasjon
 • Protokollansvarlig ved besøk fra Kongehuset, statsbesøk/internasjonale gjester
 • Drift ordførerkontoret
 • Vigsel
Louise Hansen Ness

Lærling i service- og administrasjonsfag

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Bystyresekretariatet, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Bystyresekretariatet nås på e-post:

TK-kode: 710000

Adresse: Munkegata 1, 7013 TRONDHEIM

Leder

Kristin Leinum
Leder adm

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Knut Ole Moen Bleke

Rådgiver I

Telefon:

E-post:

Iselin Mari Eriksen

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Kåre Georgsen

Rådgiver I

Telefon:

E-post:

Kristin Isaksen

Spesialkonsulent I

Telefon:

E-post:

Roar Kristiansen

Konsulent

Telefon:

E-post:

Bente Resell Krogstad

Spesialkonsulent

Telefon:

E-post:

Charlotte Larsen

Spesialkonsulent I

Telefon:

E-post:

Kristin Leinum

Leder adm

Telefon:

E-post:

Steinar Lianes

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Louise Hansen Ness

Lærling Service - og adm.faget

Telefon:

E-post:

Elin Hennie Noem

Spesialkonsulent I

Telefon:

E-post:

Mona Kristin Røstad

Spesialkonsulent

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Stine Trondsdatter

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 18.12.2023

710000

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward