Hjem Bystyresekretariatet
Bystyresekretariatet

Bystyresekretariatet

Kontakt Bystyresekretariatet

Se kart

Bystyresekretariatet administrerer det politiske systemet (beslutningssystemet) i kommunen. Sekretariatet er direkte underlagt ordfører og bystyret, og er ikke en del av Kommunedirektørens fagstab.

Sekretariatet har som overordna mål å bidra til politisk styring av Trondheim kommune. Dette innebærer blant annet å sørge for at de formelle prosessene fungerer, og at det legges til rette for aktive politiske prosesser. 

Noen av våre oppgaver

 • Sekretariatsfunksjon for bystyret, bystyrekomiteene, formannskapet, bygningsrådet, kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet, mangfoldsrådet, klagenemnd, studentrådet, ungdommens bystyre, 17. mai-komiteen, m.fl.
 • Valgsekretariatsfunksjon
 • Mediekontakt
 • Informasjon til publikum, primært via kommunens nettsider, og ved forespørsler
 • Tilrettelegging for representasjoner
 • Folkevalgtopplæring
 • Fritak og supplering av folkevalgte
 • Arbeidsgiveransvar for folkevalgte
 • Ordførerens forkontor
 • Digitale politikere 
 • Gjennomføring av vigsel 

Ansatte

Bente Resell Krogstad

Ansvarsområder

 • Publikumsmottak på ordførerens kontor
 • Representasjonsoppgaver
 • Holde oversikt over ordførers daglige aktiviteter
 • Valgarbeid – ansvar for telling
 • Vigsel
Charlotte Larsen

Ansvarsområder

 • Sekretær for 17. mai-komiteen
 • Ordførers epostmottak
 • Kvaliteket
 • Superbruker ESA
 • Representasjonsoppgaver
 • Meddommere – oppnevning og ajourhold
 • Vigsel
Elin Hennie Noem

Ansvarsområder

 • Vigsel
 • Ordførers e-postmottak
 • Representasjonsoppgaver
 • Organisere orienteringer for formannskapet
Knut Ole Bleke

Ansvarsområder

 • Sekretær for formannskapet
 • Sekretær for helse- og eldrekomiteen
 • Sekretær for areal- og samferdselskomiteen
 • Verneombud for bystyresekretariatet og folkevalgte med arbeidsplass på rådhuset
 • Forhåndsstemmegivning valg
 • Teknisk bistand under bystyremøte
Kristin Leinum, leder

Ansvarsområder

 • Økonomi, personell og faglig ansvar for enheten
 • Utarbeide og gjennomføre i tråd med avtalte enhetsmål
 • Prosjekteier for utviklingsprosjekter som sorterer under sekretariatet
 • Budsjettansvar folkevalgtområde
Kristin Meek

Ansvarsområder

 • For- og etterarbeid til bystyre og formannskap
 • Bystyresekretariatets postmottak
 • Sekretær for mangfoldsrådet
 • Sekretær for Ungdommens bystyre
 • Nettsider – vedlikehold og publisering
 • Superbruker ESA og brukerstøtte
 • Prosjektmedarbeider utvikling ”Digitale politikere – rett på sak”
 • Teknisk bistand under bystyremøter
 • Vedtaksoppfølging
Kåre Georgsen

Ansvarsområder

 • Sekretær for finans- og organisasjonskomiteen
 • Sekretær for oppvekstkomiteen
 • Sekretær for Trondheim studentråd
 • Innkjøp
 • IT
 • Prosjektmedarbeider utvikling ”Digitale politikere – rett på sak”
 • Teknisk bistand under bystyremøter
 • Styrevervregisteret
 • Forhåndsstemmegivning valg
Mona Røstad

Ansvarsområder

 • Planlegge, koordinere og gjennomføre representasjon
 • Protokollansvarlig ved besøk fra Kongehuset, statsbesøk/internasjonale gjester
 • Ordførers postmottak
 • Vigsel
Ole Kristian Lundereng

Ansvarsområder

 • Sekretær for miljø og næringskomiteen
 • Sekretær for kultur,- idretts,- og friluftslivskomiteen
 • Sekretær for kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Prosjektleder utvikling ”Digitale politikere – rett på sak”
 • Ansvarlig for opplæringsprogram for folkevalgte
 • Valgarbeid
Øyvind Øyen

Ansvarsområder

 • Stedfortreder for leder
 • Sekretær for bystyret
 • Sekretær for bygningsrådet
 • Sekretær for godtgjøringsutvalget
 • Prosjektleder for valg
 • Økonomi
Steinar Lianes

Ansvarsområder

 • Sekretær for Areal- og samferdselskomiteen
 • Sekretær for Trondheim Eldreråd
 • Sekretær for Klagenemnda
 • Styrer, råd og utvalg – oppnevning og ajourhold

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Bystyresekretariatet, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Bystyresekretariatet nås på e-post: bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 16.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004