Kommunedirektørens fagstab

Kontakt Kommunedirektørens fagstab

Se kart

TK-kode: 102000

Kommunedirektørens fagstab skal følge opp og legge til rette for realisering av politiske mål og vedtak.

Se også strategisk ledelse for oversikt over de ulike områdedirektørene.

Fagstaben er organisert i ulike faggrupper, disse er:

  • faggruppe byutvikling
  • faggruppe finans
  • faggruppe helse og velferd
  • faggruppe kultur og idrett
  • faggruppe næring, samferdsel, klima og miljø
  • faggruppe oppvekst og utdanning
  • faggruppe organisasjon

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kommunedirektørens fagstab, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 09.03.2021

102000

A03-P1-EPI006