Kommunedirektørens fagstab

Kontakt Kommunedirektørens fagstab

Se kart

Kommunedirektørens fagstab skal følge opp og legge til rette for realisering av politiske mål og vedtak.

Se også strategisk ledelse for oversikt over de ulike områdedirektørene.

Fagstaben er organisert i ulike faggrupper, disse er:

  • faggruppe byutvikling
  • faggruppe finans
  • faggruppe helse og velferd
  • faggruppe kultur og idrett
  • faggruppe næring, samferdsel, klima og miljø
  • faggruppe oppvekst og utdanning
  • faggruppe organisasjon

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kommunedirektørens fagstab, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 102000

Sist oppdatert: 09.03.2021

102000

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0005EB