Kommuneoverlege

Kommuneoverlege

Kontaktinformasjon til kommuneoverlegene og overleger på tjenesteområdene

Kommuneoverlegene

Overlege smittevern

  • Eli Sagvik, Enhet for legetjenester og smittevern, helse- og velferd, telefon 95 26 38 14.

Sykehjemsoverlege

  • Elizabeth Kimbell, Enhet for legetjenester og smittevern, helse- og velferd, telefon 91 68 42 85.

Overlege oppvekst og utdanning

  • Kristine Pape, Kommunedirektørens fagstab, oppvekst og utdanning, telefon 95 11 79 20.

Overlege (diverse)

  • Torgeir Fjermestad, Enhet for service og internkontroll, helse og velferd, telefon 95 26 36 14 (bare onsdager).

Overlege miljørettet helsevern

Sist oppdatert: 03.02.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk00045M