Kommuneoverlege

Kommuneoverlege

Kontaktinformasjon til kommuneoverlegene og overleger på tjenesteområdene

Kommuneoverlegene

  • Tove Røsstad, Kommunedirektørens fagstab - helse og velferd, telefon 91 76 02 70.
  • Marte Walstad, Kommunedirektørens fagstab, helse- og velferd, telefon 90 51 06 13 (fra 15.08.2022).
  • Betty Johanne Pettersen, Kommunedirektørens fagstab, oppvekst og utdanning, telefon 90 67 99 90.
  • Sara Therkelsen Lundseng (vikar fra 01.09.22) Kommunedirektørens fagstab, oppvekst og utdanning, telefon 94 80 05 49.

Overlege miljørettet helsevern

Overlege smittevern

  • Eli Sagvik, Enhet for legetjenester og smittevern, helse- og velferd, telefon 95 26 38 14.

Sykehjemsoverlege

  • Elizabeth Kimbell, Enhet for legetjenester og smittevern, helse- og velferd, telefon 91 68 42 85.

Overlege (diverse)

  • Torgeir Fjermestad, Enhet for service og internkontroll, helse og velferd, telefon 95 26 36 14 (bare onsdager).

Sist oppdatert: 29.06.2022

A03-P1-EPI006