Hjem Kommuneoverlege

Kommuneoverlege

Kontaktinfo til kommuneoverlegen i Trondheim, samt smittevernoverlege og overleger på tjenesteområdene.

Helse og velferd

Marte Walstad, telefon: 905 10 613 (permisjon fra 1.1.18 inntil videre)
Tove Røsstad, telefon:  917 60 270

Oppvekst og utdanning

Pettersen, Betty Johanne, telefon: 906 79 990 

Overlege Miljøenheten/Miljørettet helsevern

Silje Nilsen Telefon 72542550 / 920 32 794

Smittevernoverlege

Eli Sagvik, Telefon: 72540878 / 95263814

Overlege Enhet for service og internkontroll

Torgeir Fjermestad, telefon 952 63 614 (bare onsdager)

Sist oppdatert: 19.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css