Hjem Kontortjenesten

Kontortjenesten

Kontakt Kontortjenesten

Se kart

Kontortjenesten dekker et bredt spekter av behov både innad i kommunen, og utad mot innbygger. Derfor har vi ansatte med bred kompetanse, som samarbeider med alle delene av kommunen.

Tjenester vi yter for Trondheims innbyggere

Vi hjelper deg med alle dine kommunale spørsmål. 

Chat og sosiale medier 

Når du tar kontakt med Trondheim kommune, på chat eller sosiale medier, er det gjerne oss møter. 

Bytorget

Bytorget ligger i Erling Skakkes gate 14. Hit er det mange som kommer for å få hjelp og veiledning til ulike offentlige tjenester. I Bytorget har vi datamaskiner du kan bruke.

Rådhuset

Når du kommer til Rådhuset er vi de første du møter. Her har vi mange ulike oppgaver, fra møteromsansvar til sørvis til innbygger.

Sentralbord

Når du ringer Trondheim kommunes hovednummer for å få hjelp, er det vi som veileder deg.

Utvikling

En annen sentral oppgave i Kontortjenesten er å bidra med utvikling for hele kommunen. Det spenner fra økt produktivitet gjennom digitalisering, til stadig forbedring av dialogen med innbygger. 

Om Kontortjenesten

Om oss

Kontortjenesten er en intern enhet i Trondheim kommune. Vi håndterer et bredt sett av oppgaver tilknyttet blant annet lønn, regnskap og saksbehandling for Rådmannen, sørvis til innbygger og produksjon av kommunens ID-kort. Vi bidrar også i oppfølging av alle enhetsledere, og fungerer i tillegg som støtte for Rådmannen ved kriser og beredskap.

I Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020 står det at kommunen skal ha en effektiv tjenesteproduksjon. I tråd med kommunens målsetting, jobber vi daglig og målrettet mot at innbygger skal få bedre tjenester.

Kontortjenestens 26 ansatte er i dag organisert i to grupper. Vi er lokalisert på Rådhuset og Fylkets hus. Noen ansatte har oppgaver i begge gruppene og ulike prosjekter.

Trondheim kommune har som ambisjon at interne tjenester skal være kompetansesentra på høyt nasjonalt nivå. De interne tjenestenes oppgave er å gjøre de andre enhetene gode. Dette gjøres slik at mest mulig energi kan frigjøres til tjenester og samfunnsutvikling for å oppnå målene i kommuneplanen. Rådmannen har i økende grad invitert og engasjert Kontortjenesten i arbeid tilknyttet utvikling av interne rutiner og systemer.

Kontortjenesten har som mål å nærme seg hensikten i “Kommune 3.0”. Det betyr at vi løser utfordringer og behov sammen med innbyggeren. Det medfører at vi også fremover har oppmerksomhet på fleksible løsninger og utvikling av tjenester med kommunens innbyggere i sentrum.

Kontortjenestens serviceerklæring

Serviceerklæring

Kontortjenesten skal gi vennlig sørvis, riktig informasjon, god veiledning og henvise deg videre til riktig instans i kommunen når du trenger det.

 Vi tilbyr følgende tjenester:

  • betjening av publikumsmottakene i Bytorget og på Rådhuset, kommunens hovednummer, chat og sosiale medier

  • drift av ID-kontoret som utsteder ID-kort til alle kommunens ansatte

  • drift av felles møterom på Rådhuset og i Bytorgkvartalet

  • veiledning i kommunens saksbehandlingssystem for rådmannen

  • veiledning på nett for byens innbyggere
  • merkantile funksjoner for rådmannen, enhetsledere og egen enhet 

  • fagressurs i ulike prosjekt og grupper

Hva kan du forvente av våre tjenester? 

Vi skal henvise deg til digitale kanaler eller løsninger og veilede deg slik at du får utført tjenesten på en tilfredsstillende måte.

Når du skriver til våre postmottak

Vi sjekker postmottak daglig. Henvendelser som kommer til våre postmottak besvares i løpet av et døgn. Forvaltningsloven § 11

Vi forsøker alltid å henvise videre til korrekt instans om henvendelsen ikke kan besvares av oss.

Når du kontakter oss på chat eller sosiale medier

Vi svarer på chat og sosiale medier mellom 08.00-15.30 alle hverdager, men du kan sende inn henvendelser hele døgnet.

Når du ringer oss på telefon

Vi har som målsetting at du skal få rask kontakt med oss når du ringer. Vi skal også hjelpe deg så langt vi kan for at du skal få svar på din henvendelse. Om du er usikker på hvem i kommunen du skal snakke med kan du søke opp person, enhet eller tjeneste via søkefelt på kommunens nettside.

Når du besøker oss

Besøkende møter opp i publikumsmottak om annet ikke er avtalt. Du kan her få hjelp til å komme i kontakt med rett person eller enhet i Trondheim kommune. I publikumsmottaket i Bytorget kan du få bistand til å fylle ut søknader som skal til Trondheim eiendom og Fagenhet for oppvekst og utdanning. Ansatte som har behov for våre tjenester er velkommen til å oppsøke oss der vi sitter.

Vår behandling av sensitiv informasjon

De som benytter våre tjenester skal være trygg på at konfidensialitet ivaretas og at informasjon behandles med respekt. Alle våre medarbeidere er godt kjent med personvernreglene og ivaretakelse av disse.

Hva ønsker vi av deg?

Vi ønsker at postmottak blir benyttet fremfor generelle henvendelser direkte til ansatte via e-post, chat eller per telefon. Alle henvendelser sendt til postmottak bør inneholde fullt navn og kontaktinformasjon.

Bruk nettvett. Ikke oppgi sensitive personopplysninger når du kontakter Trondheim kommune.

Forbedringsforslag til service

Har du noen forbedringsforslag, er det bare å ta kontakt med oss. Vi tar alle slike henvendelser seriøst og vi har et inderlig ønske om å bli enda bedre i vår serviceleveranse. Ansatte bes bruke avviksmelding/forbedringsmelding, besøkende kan sende henvendelse til enhetens postmottak.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kontortjenesten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 23.05.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006