Personaltjenesten

Kontakt Personaltjenesten

Finn ansatt og se kart

Personaltjenesten - bistår på veien

Vi er et kompetansesenter for personaltjenester

Vi er en støttetjeneste for ledere og Kommunedirektøren

Vi gir råd og veiledning på alle saksområder innen personalarbeid

Vi er opplæringskontor for Trondheim kommune

Vår serviceerklæring

Serviceerklæring
 • Vi møter alle med respekt og profesjonalitet
 • Vi tilbyr kompetanse og tjenester av god faglig kvalitet
 • Vi svarer på alle henvendelser til postmottak innen en virkedag
 • Vi veileder fram til en løsning og viser veien videre
 • Vi ønsker tilbakemeldinger for å utvikle våre tjenester

Våre avdelinger

Avdeling for personalforvaltning

Avdeling for personalforvaltning har kompetanse på lover, avtaler og interne retningslinjer og rutiner vedrørende personalområdet i Trondheim kommune.

Avdeling for personalforvaltning er delaktig ved oppdatering, revidering eller utarbeidelse av eksisterende retningslinjer og rutiner på HR-området.

Vi skal bistå med:

 • vurdering og saksbehandling ved oppsigelse, suspensjon eller avskjed
 • råd fram mot beslutning om overføring av arbeidstaker til nytt tjenestested

Vi kan bistå med:

 • praktisering og kvalitetssikring når det gjelder de avtaler, lover og forskrifter som gjelder. Herunder spørsmål om permisjoner, ferie, arbeidstidsordninger, omplassering, suspensjon, ordensstraff, oppsigelse og andre saker innenfor personalforvaltningen.
 • utforming av personalplan og plan for kompetanseutvikling, samt bistå i tilsettingsprosessen.
 • å gi ledere råd og veiledning innen forebygging og oppfølging av sykefravær.
 • å gi ledere råd og veiledning i seniorarbeid.

Avdelingsleder Gunn Elise Hansen, telefon 91 67 25 09

Avdeling for rekruttering og kompetanse

Avdelingen støtter og bidrar i videreutvikling av organisasjonen for å legge til rette for godt lederskap ved å tilby system for

 • rekruttering
 • onboarding
 • kompetanseheving
 • medarbeideroppfølging
 • kvalitetssikring

Avdelingen er ansvarlig for systemer for rekruttering, medarbeideroppfølging, opplæring og kvalitetssikring.

Avdelingsleder May-Liz Bjørnevik Tho, telefon 92 40 25 14

Avdeling for fagopplæring

Trondheim kommune er en stor lærebedrift som utdanner fagarbeidere i flere fag. Arbeidet med lærlinger styres blant annet av Opplæringsloven, retningslinjer og føringer fra Trøndelag fylkeskommune og beslutningsorgan i Trondheim kommune.

Avdeling for fagopplæring har ansvar for tilsetting og oppfølging av lærlingene. Lærlingene får opplæring i faget sitt ved ulike enheter i kommunen mens Avdeling for fagopplæring følger opp lærlingenes faglige utvikling. Vi organiserer og kvalitetssikrer læreløpet gjennom at hver lærling har sin egen kontaktperson ved Avdeling for fagopplæring. Vi jobber også med rekruttering og samarbeider med grunnskoler og videregående skoler i byen. Vi rekrutterer lærlinger først og fremst fra byens befolkning og har spesielle læreløp for voksne. Avdeling for fagopplæring jobber også med veilederoppfølging og samarbeidsprosjekt med andre opplæringskontor i fylket.

Avdelingsleder Tone Solberg, telefon 95 26 30 60

Les mer om lærlinger i Trondheim kommune her

Andre tjenester

Ung i jobb

Praksisplass - språk og arbeidstrening

Menn i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Personaltjenesten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 217000

Adresse: Prinsens gate 1C, 7013 TRONDHEIM

Leder

Øyvind Husby
Enhetsleder

Direktetelefon:

E-post:

Finn ansatt

search

Kristina Aune

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Tone Aunmo

Konsulent

Telefon:

E-post:

Anita Blikeng

Spesialkonsulent

Direktetelefon:

E-post:

Eirik Brovold

Hovedverneombud

Direktetelefon:

E-post:

Elin Buholm

Rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Christian Arntzberg Eger

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Tore Fredlund

Rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Ingeborg Gulaker

Spesialkonsulent

Direktetelefon:

E-post:

Gunn Elise Hansen

Avdelingsleder

Telefon:

E-post:

Hege Hauge

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Sebastian Heggelund

Lærling Mediedesignfaget

E-post:

Anders Storebø Helmers

Rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Gerd Johanne Hestnes

Rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Irene Hjertner

Hovedverneombud

Direktetelefon:

E-post:

Joakim Kihl Holmberg

Spesialkonsulent

Direktetelefon:

E-post:

Kathrine Fiskvik Honoré

Spesialkonsulent

Direktetelefon:

E-post:

Stine Johnsen

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Anne Olden Langmo

Konsulent

Telefon:

E-post:

Elin Lerstad

Rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Hilde Guldteig Lien

Rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Bjørn Ivar Midjo

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Roger Mogseth

Hovedverneombud

Direktetelefon:

E-post:

Trine Nevermo

Spesialkonsulent

Telefon:

E-post:

Mia Olsen

Rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Anne Grethe Bratzberg Refsnes

Spesialkonsulent

Direktetelefon:

E-post:

Ida Brita Rekve

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Lily Sobona Rydbeck

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Frode Rønsberg

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Tor Robin Sandkjernan

Juridisk rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Eirik Sandtrø

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Marit Selnæs

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Emilie Carin Selstad

Samfunnsvit.II

Direktetelefon:

E-post:

Katja Sievers

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Ingeborg Sjåvik

Konsulent

Telefon:

E-post:

Gørill Engum Skaret

Juridisk rådgiver

Telefon:

E-post:

Adrianna Slyk-Sokol

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Tone Solberg

Avdelingsleder

Direktetelefon:

E-post:

Edel Solheim

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Sveinung Hestad Strand

Juridisk rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Brita Straumbotn

Rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Anita Strømme

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Mette Sund

Spesialkonsulent

Direktetelefon:

E-post:

Rainer Svartrapmo

Arbeider

Telefon:

E-post:

Gunhild Marie Stene Tangvik

Førstekonsulent

Telefon:

E-post:

May-Liz Bjørnevik Tho

Avdelingsleder

Direktetelefon:

E-post:

Sylvi Thun

HMS-rådgiver

Telefon:

E-post:

Kristin Tinmannsvik

Spesialkonsulent

Direktetelefon:

E-post:

Tone Beate Trones

Rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Siw Anita Dragsten Wake

Førstekonsulent

Telefon:

E-post:

Natalie Wallach

Juridisk rådgiver

Telefon:

E-post:

Liv Ingrid Wanvik

Rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Paal Terje Wiig

Seniorrådgiver

Telefon:

E-post:

Hilde Waage

Spesialkonsulent

Telefon:

E-post:

Endre Olav Østgård

Spesialkonsulent

Telefon:

E-post:

Jorunn Mørch Aasan

Spesialkonsulent

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 02.05.2024

217000

Fant du det du lette etter?