Hjem Personaltjenesten

Personaltjenesten

Nidelva

Kontakt Personaltjenesten

Se kart

Personaltjenesten - bistår på veien

Vi er et kompetansesenter for personaltjenester 

Vi er en støttetjeneste for ledere og Rådmannen 


Vi gir råd og veiledning på alle saksområder innen personalarbeid


Vi er opplæringskontor for Trondheim kommune

 

Vår serviceerklæring

Serviceerklæring
 • Vi møter alle med respekt og profesjonalitet 
 • Vi tilbyr kompetanse og tjenester av god faglig kvalitet 
 • Vi svarer på alle henvendelser til postmottak innen en virkedag 
 • Vi veileder fram til en løsning og viser veien videre 
 • Vi ønsker tilbakemeldinger for å utvikle våre tjenester

Våre avdelinger

Avdeling for personalforvaltning

Avdeling for personalforvaltning har kompetanse på lover, avtaler og interne retningslinjer og rutiner vedrørende personalområdet i Trondheim kommune.

Avdeling for personalforvaltning er delaktig ved oppdatering, revidering eller utarbeidelse av eksisterende retningslinjer og rutiner på HR-området.

Vi skal bistå med:

 • vurdering og saksbehandling ved oppsigelse, suspensjon eller avskjed

 • råd fram mot beslutning om overføring av arbeidstaker til nytt tjenestested

Vi kan bistå med:

 • praktisering og kvalitetssikring i forhold til de avtaler, lover og forskrifter som gjelder. Herunder spørsmål om permisjoner, ferie, arbeidstidsordninger, omplassering, suspensjon, ordensstraff, oppsigelse og andre saker innenfor personalforvaltningen.

 • utforming av personalplan og plan for kompetanseutvikling, samt bistå i tilsettingsprosessen.

 • å gi ledere råd og veiledning innen forebygging og oppfølging av sykefravær.

 • å gi ledere råd og veiledning i seniorarbeid.

Avdelingsleder Gunn Elise Hansen, telefon 916 72 509

Avdeling for rekruttering og kompetanse

Avdelingen bistår i og kvalitetssikrer rekrutteringsarbeid i Trondheim kommune.

Avdelingen er ansvarlig for kursadministrasjon, opplæringsplaner og rutiner for medarbeideroppfølging.

Videre bistår vi med

 • utforming av personalplan og plan for kompetanseutvikling, samt bistår i tilsettingsprosessen.
 • saksbehandling vedrørende personforsikringer for ansatte - krav om yrkesskadeforsikring - krav med tanke på gruppelivsforsikring.

Avdelingsleder May-Liz Bjørnevik Tho, telefon 924 02 514

 Avdeling for fagopplæring

Trondheim kommune er en stor lærebedrift som utdanner fagarbeidere i flere fag. Arbeidet med lærlinger styres blant annet av Opplæringsloven, retningslinjer og føringer fra Trøndelag fylkeskommune og beslutningsorgan i Trondheim kommune. 

Avdeling for fagopplæring har ansvar for tilsetting og oppfølging av lærlingene. Lærlingene får opplæring i faget sitt ved ulike enheter i kommunen mens Avdeling for fagopplæring følger opp lærlingenes faglige utvikling. Vi organiserer og kvalitetssikrer læreløpet gjennom at hver lærling har sin egen kontaktperson ved Avdeling for fagopplæring. Vi jobber også med rekruttering og samarbeider med grunnskoler og videregående skoler i byen. Vi rekrutterer lærlinger først og fremst fra byens befolkning og har spesielle læreløp for voksne. Avdeling for fagopplæring jobber også med veilederoppfølging og samarbeidsprosjekt med andre opplæringskontor i fylket.

Avdelingsleder Tone Solberg, telefon 952 63 060

Les mer om lærlinger i Trondheim kommune her

Andre tjenester

Ung i jobb

PraksisBanken

Lærlinger

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Personaltjenesten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Våre lokaler ligger i Munkegata 22, 3. etasje og inngang er via DnBs hovedinngang på torvet.

Sist oppdatert: 04.07.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006