Personaltjenesten

Kontakt Personaltjenesten

Se kart

Personaltjenesten - bistår på veien

Vi er et kompetansesenter for personaltjenester

Vi er en støttetjeneste for ledere og Kommunedirektøren

Vi gir råd og veiledning på alle saksområder innen personalarbeid

Vi er opplæringskontor for Trondheim kommune

Vår serviceerklæring

Serviceerklæring
 • Vi møter alle med respekt og profesjonalitet
 • Vi tilbyr kompetanse og tjenester av god faglig kvalitet
 • Vi svarer på alle henvendelser til postmottak innen en virkedag
 • Vi veileder fram til en løsning og viser veien videre
 • Vi ønsker tilbakemeldinger for å utvikle våre tjenester

Våre avdelinger

Avdeling for personalforvaltning

Avdeling for personalforvaltning har kompetanse på lover, avtaler og interne retningslinjer og rutiner vedrørende personalområdet i Trondheim kommune.

Avdeling for personalforvaltning er delaktig ved oppdatering, revidering eller utarbeidelse av eksisterende retningslinjer og rutiner på HR-området.

Vi skal bistå med:

 • vurdering og saksbehandling ved oppsigelse, suspensjon eller avskjed
 • råd fram mot beslutning om overføring av arbeidstaker til nytt tjenestested

Vi kan bistå med:

 • praktisering og kvalitetssikring i forhold til de avtaler, lover og forskrifter som gjelder. Herunder spørsmål om permisjoner, ferie, arbeidstidsordninger, omplassering, suspensjon, ordensstraff, oppsigelse og andre saker innenfor personalforvaltningen.
 • utforming av personalplan og plan for kompetanseutvikling, samt bistå i tilsettingsprosessen.
 • å gi ledere råd og veiledning innen forebygging og oppfølging av sykefravær.
 • å gi ledere råd og veiledning i seniorarbeid.

Avdelingsleder Gunn Elise Hansen, telefon 91 67 25 09

Avdeling for rekruttering og kompetanse

Avdelingen støtter og bidrar i videreutvikling av organisasjonen for å legge til rette for godt lederskap ved å tilby system for

 • rekruttering
 • onboarding
 • kompetanseheving
 • medarbeideroppfølging
 • kvalitetssikring

Avdelingen er ansvarlig for systemer for rekruttering, medarbeideroppfølging, opplæring og kvalitetssikring.

Avdelingsleder May-Liz Bjørnevik Tho, telefon 92 40 25 14

Avdeling for fagopplæring

Trondheim kommune er en stor lærebedrift som utdanner fagarbeidere i flere fag. Arbeidet med lærlinger styres blant annet av Opplæringsloven, retningslinjer og føringer fra Trøndelag fylkeskommune og beslutningsorgan i Trondheim kommune.

Avdeling for fagopplæring har ansvar for tilsetting og oppfølging av lærlingene. Lærlingene får opplæring i faget sitt ved ulike enheter i kommunen mens Avdeling for fagopplæring følger opp lærlingenes faglige utvikling. Vi organiserer og kvalitetssikrer læreløpet gjennom at hver lærling har sin egen kontaktperson ved Avdeling for fagopplæring. Vi jobber også med rekruttering og samarbeider med grunnskoler og videregående skoler i byen. Vi rekrutterer lærlinger først og fremst fra byens befolkning og har spesielle læreløp for voksne. Avdeling for fagopplæring jobber også med veilederoppfølging og samarbeidsprosjekt med andre opplæringskontor i fylket.

Avdelingsleder Tone Solberg, telefon 95 26 30 60

Les mer om lærlinger i Trondheim kommune her

Andre tjenester

Ung i jobb

Praksisplass - språk og arbeidstrening

Menn i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Personaltjenesten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Våre lokaler ligger i Munkegata 22, 3. etasje og inngang er via DnBs hovedinngang på torvet.

TK-kode: 217000

Sist oppdatert: 02.03.2021

217000

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004