Hjem PersonaltjenestenPraksisplass

Praksisplass

Praksisplass i Trondheim kommune

Velkommen til infosiden for etablering av praksisplasser ved enheter i Trondheim kommune.

Målgruppe

Trondheim kommune tilbyr praksisplasser for språk og arbeidstrening til søkere som er deltakere i tiltak hos NAV, Kvalifiseringssenter for innvandrere (INN), Trondheim voksenopplæringssenter (TROVO) eller eksterne tiltaksarrangører.

Veiledere eller kandidater i disse tiltakene kan ta direkte kontakt med kommunale enheter for spørsmål om praksisplass.

Her finner du alfabetisk oversikt over Trondheim kommunes enheter, med søkefunksjon og kontaktinformasjon for den enkelte enhet.

Kontaktinformasjon

Kommunale enheter som ønsker å ta imot kandidater til språk og/eller arbeidstrening kan ta direkte kontakt med NAV, INN eller TROVO. Her finner du kontaktinformasjon, skjema for bruk ved inngåelse av praksisavtaler, etiske retningslinjer og veiledning for praksisenheter:

NAV Lerkendal

  • Emil Eide Eriksen, telefon 95 79 66 06
  • Randi Resell, telefon 95 04 82 07
  • Torild Wedøy, telefon 91 85 84 40

Nav Falkenborg

  • Marianne Hove, telefon 97 63 78 16
  • Silje Ingebrigtsen, telefon 93 27 90 80
  • Carina Rudhager, telefon 97 51 69 91

INN telefon 72 54 17 50

TROVO telefon 72 54 49 30

Skjema og vedlegg

Retningslinjer for praksisplass

Det er den enkelte leder som avgjør om det kan tilbys praksisplass i hvert enkelt tilfelle. Leder må være tydelig på hvilke krav som stilles og hvilke forutsetninger som gjelder. Det er viktig å avklare hva arbeidsstedet kan tilby praksissøkeren, og samtidig være tydelig på hva som forventes av vedkommende. Praksisplassen gjelder for den avtalte perioden. Dersom det er ønsket forlengelse, må det avtales spesielt i hvert tilfelle og ny avtale skrives.

Veileder

Det utpekes en person som får i oppgave å være kandidatens praksisveileder på det enkelte arbeidssted. Praksisveileder, enten leder eller en kollega, har et særskilt ansvar for å ivareta praktikanten i den daglige oppfølgingen.

Forsikring

Personer som Trondheim kommune tar inn på praksisplass vil være dekket av Trondheim kommune sin forsikring i henhold til «Lov om yrkesskadeforsikring». Hvis det skulle oppstå en skade skal den registreres og meldes på samme måte som for andre arbeidstakere.

Politiattest og helseerklæringer

Praksisplasser hvor politiattest kreves eller egenerklæring for MRSA og tuberkulose eller andre påkrevde erklæringer/attester/sertifikater som er en forutsetning for praksisperioden: dokumentasjon må legges fram for praksisenheten før tiltredelse.

Praksisavtale

Skal underskrives av partene.

Taushetseklæring, etiske retningslinjer og praksisbevis

Taushetserklæring og etiske retningslinjer skal gjennomgås med praktikant første dag i praksis og signeres av partene.

Ved fullført praksis får praktikanten en skriftlig bekreftelse i form av et praksisbevis på praksisperioden.

Arkivering

Praksisavtale, signert gjennomgang av taushetsløfte, etiske retningslinjer, samt Praksisbevis skal arkiveres i ESA. Politiattest skal håndteres etter de retningslinjer som gjelder for den aktuelle politiattest sin lovtilknytning.

Rapportering

Politikerne i Trondheim kommune ønsker å få en oversikt over antallet praksisplasser som hvert år tilbys gjennom Trondheim kommune. Formålet med dette er å vurdere hvorvidt Trondheim kommune som arbeidsgiver lykkes med å legge til rette for et inkluderende arbeidsliv.

Frem til nå har denne oversikten vært innhentet ved hjelp av en årlig questback som har vært utsendt til samtlige enheter i månedsskiftet januar/februar. Vi ser imidlertid at det er utfordrende for enhetene å holde oversikt over praksisplasser som har vært avsluttet flere måneder tilbake i tid. Av den grunn endres dette nå til at opprettelse av praksisplasser skal fra 01.01.2021 rapporteres fortløpende i Styringskraftportalen.

For ordens skyld presiseres det at dette gjelder kun språk- og arbeidstrening som tilbys til personer som står utenfor arbeidslivet. Studenter, praktikanter, lærlinger eller andre som har praksisplass som et ledd i et kvalifiseringsløp til utdanning/fagbrev skal ikke rapporteres i Styringskraftportalen.

Rapportering i Styringskraftportalen kommer i tillegg til de skjema og avtaler som fra før følger en slik avtale.

Registrering av praksisplasser i Styringskraftportalen finner du i menyen under Styringsdata - Undersøkelser/kartlegginger - Inkludering.

For mer informasjon; se også rutine i Kvaliteket for opprettelse av avtaler om språk- og arbeidstrening (arbeidspraksis).

Sist oppdatert: 18.02.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006