Hjem PersonaltjenestenPraksisplass

Praksisplass

Praksisplass i Trondheim kommune

Velkommen til infosiden for etablering av praksisplasser ved enheter i Trondheim kommune.

Målgruppe

Trondheim kommune tilbyr praksisplasser for språk og arbeidstrening til søkere som er deltakere i tiltak hos NAV, Kvalifiseringssenter for innvandrere (INN), Trondheim voksenopplæringssenter (TROVO) eller eksterne tiltaksarrangører.

Veiledere eller kandidater i disse tiltakene kan ta direkte kontakt med kommunale enheter for spørsmål om praksisplass.
Her finner du alfabetisk oversikt over Trondheim kommunes enheter, med søkefunksjon og kontaktinformasjon for den enkelte enhet.

Kontaktinformasjon

Kommunale enheter som ønsker å ta imot kandidater til språk og/eller arbeidstrening kan ta direkte kontakt med NAV, INN eller TROVO. Her finner du kontaktinformasjon, skjema for bruk ved inngåelse av praksisavtaler, etiske retningslinjer og veiledning for praksisenheter:

NAV Lerkendal:
Emil Eide Eriksen, tlf: 95796606
Randi Resell, tlf: 95048207
Torild Wedøy, tlf: 91858440

Nav Falkenborg
Marianne Hove, tlf: 97637816
Silje Ingebrigtsen, tlf: 93279080
Carina Rudhager, tlf: 97516991

INN tlf: 72541750

TROVO tlf: 72544930

Skjema og vedlegg

Skjema for praksisavtale

Taushetserklæring

Etiske retningslinjer

Egenerklæring for tuberkulose

Egenerklæring for MRSA

Egenerklæring for Covid-19

Retningslinjer for praksisplass

Det er den enkelte leder som avgjør om det kan tilbys praksisplass i hvert enkelt tilfelle. Leder må være tydelig på hvilke krav som stilles og hvilke forutsetninger som gjelder. Det er viktig å avklare hva arbeidsstedet kan tilby praksissøkeren, og samtidig være tydelig på hva som forventes av vedkommende. Praksisplassen gjelder for den avtalte perioden. Dersom det er ønsket forlengelse, må det avtales spesielt i hvert tilfelle og ny avtale skrives.

 

Veileder

Det utpekes en person som får i oppgave å være kandidatens praksisveileder på det enkelte arbeidssted. Praksisveileder, enten leder eller en kollega, har et særskilt ansvar for å ivareta praktikanten i den daglige oppfølgingen.

Forsikring

Personer som Trondheim kommune tar inn på praksisplass vil være dekket av Trondheim kommune sin forsikring i henhold til «Lov om yrkesskadeforsikring». Hvis det skulle oppstå en skade skal den registreres og meldes på samme måte som for andre arbeidstakere.

Politiattest og helseerklæringer

Praksisplasser hvor politiattest kreves eller egenerklæring for MRSA og tuberkulose eller andre påkrevde erklæringer/attester/sertifikater som er en forutsetning for praksisperioden: dokumentasjon må legges fram for praksisenheten før tiltredelse.

Praksisavtale

Skal underskrives av partene.

Taushetseklæring, etiske retningslinjer og praksisbevis 

Taushetserklæring og etiske retningslinjer skal gjennomgås med praktikant første dag i praksis og signeres av partene.
Ved fullført praksis får praktikanten en skriftlig bekreftelse i form av et praksisbevis på praksisperioden.

Arkivering

Praksisavtale, signert gjennomgang av taushetsløfte, etiske retningslinjer, samt Praksisbevis skal arkiveres i ESA. Politiattest skal håndteres etter de retningslinjer som gjelder for den aktuelle politiattest sin lovtilknytning.

 

 

Sist oppdatert: 27.07.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006