Praksisplass i Trondheim kommune

Praksisplass i Trondheim kommune

Velkommen til infosiden for etablering av praksisplasser ved enheter i Trondheim kommune.

Språk og arbeidstrening

Målgruppe

Trondheim kommune tilbyr praksisplasser for språk og arbeidstrening til søkere som er deltakere i tiltak hos NAV, Kvalifiseringssenter for innvandrere (INN), Trondheim voksenopplæringssenter (TROVO) eller eksterne tiltaksarrangører.

Veiledere eller kandidater i disse tiltakene kan ta direkte kontakt med kommunale enheter for spørsmål om praksisplass.

Rapportering

Språk og arbeidspraksis skal rapporteres fortløpende i Styringskraftportalen. Registrering av praksisplasser i Styringskraftportalen finner du i menyen under Styringsdata - Undersøkelser/kartlegginger - Inkludering.

Rapportering i Styringskraftportalen kommer i tillegg til de skjema og avtaler som fra før følger en slik avtale.

For mer informasjon; se Rutine for opprettelse av avtaler om språk- og arbeidstrening (arbeidspraksis)

Kontaktinformasjon

Kommunale enheter som ønsker å ta imot kandidater til språk og/eller arbeidstrening kan ta direkte kontakt med NAV Falkenborg eller Lerkendal, Kvalifiseringssenter for innvandrere - INN eller Trondheim voksenopplæringssenter (TROVO). Du kan også ta direkte kontakt med de enkelte enhetene ved spørsmål om praksis i kommunen.

Her finner du alfabetisk oversikt over Trondheim kommunes enheter, med søkefunksjon og kontaktinformasjon for den enkelte enhet.

Skjema med vedlegg

Vedlegg:

Studentpraksis/hospitering

Målgruppe

Trondheim kommune tilbyr studentpraksis og hospiteringsplass til andre som har behov for praksis i en periode. Dette kan være elever og studenter fra offentlige utdanningsinstitusjoner, som NTNU og høyskoler, som har praksis som en del av sin utdanning, private institusjoner eller andre som har behov for praksis eller hospitering.

Kontaktinformasjon

Utdanningsinstitusjon eller kandidater kan selv ta direkte kontakt med kommunen sentralt eller den enkelte enheten ved spørsmål om praksis.

Her finner du alfabetisk oversikt over Trondheim kommunes enheter, med søkefunksjon og kontaktinformasjon for den enkelte enhet.

Skjema med vedlegg

Vedlegg

Retningslinjer for praksisplass

Det er den enkelte leder som avgjør om det kan tilbys praksisplass i hvert enkelt tilfelle. Leder må være tydelig på hvilke krav som stilles og hvilke forutsetninger som gjelder. Det er viktig å avklare hva arbeidsstedet kan tilby praksissøkeren, og samtidig være tydelig på hva som forventes av vedkommende. Praksisplassen gjelder for den avtalte perioden. Dersom det er ønsket forlengelse, må det avtales spesielt i hvert tilfelle og ny avtale skrives.

Veileder

Det utpekes en person som får i oppgave å være kandidatens praksisveileder på det enkelte arbeidssted. Praksisveileder, enten leder eller en kollega, har et særskilt ansvar for å ivareta praktikanten i den daglige oppfølgingen.

Forsikring

Personer som Trondheim kommune tar inn på praksisplass vil være dekket av Trondheim kommune sin forsikring i henhold til «Lov om yrkesskadeforsikring». Hvis det skulle oppstå en skade skal den registreres og meldes på samme måte som for andre arbeidstakere.

Politiattest og helseerklæringer

Praksisplasser hvor politiattest kreves eller egenerklæring for MRSA og tuberkulose eller andre påkrevde erklæringer/attester/sertifikater som er en forutsetning for praksisperioden: dokumentasjon må legges fram for praksisenheten før tiltredelse.

Praksisavtale

Skal underskrives av partene.

Taushetseklæring, etiske retningslinjer og praksisbevis

Taushetserklæring og etiske retningslinjer skal gjennomgås med praktikant første dag i praksis og signeres av partene.

Ved fullført praksis får praktikanten en skriftlig bekreftelse i form av et praksisbevis på praksisperioden.

Arkivering

Praksisavtale, signert gjennomgang av taushetsløftet, etiske retningslinjer, samt praksisbevis skal arkiveres i Tk sak. Av hensyn til personvern skal det opprettes en ny sak for hver praksiskandidat, og denne må arkiveres med sakstittel "Praksisplass" for å skille disse fra ordinære personalmapper. Politiattest skal håndteres etter de retningslinjer som gjelder knyttet til den enkelte lovhjemmel.

Sist oppdatert: 18.01.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward