Hjem Virksomheter og foretakTrondheim kommunale pensjonskasse

Trondheim kommunale pensjonskasse

Kontakt Trondheim kommunale pensjonskasse

Telefontid ved spørsmål om pensjon

Mandag til fredag kl. 09.00 - 14.00 (lunsj kl 11.30 - 12.15)

Medlemsportal

Beregn din pensjon på vår pensjonskalkulator.

Du må logge deg inn via ID-porten med din BankID.

Søknadsskjema 

 Alderspensjon

Uførepensjon

Etterlatte - barnepensjon 

AFP -Avtalefestet pensjon 

Oppsatt pensjon

Forhøyet uførepensjon

 

Pensjon

Hva er pensjon? 

Pensjon fra Trondheim kommunale pensjonskasse (TKP) er en ytelse fra tjenestepensjonsordningen som du opparbeider deg rett til gjennom jobben. Som medlem av en offentlig pensjonsordning i TKP er du bedre sikret enn de fleste. Det er arbeidsgiver som melder deg inn i pensjonsordningen. 

Hva består din samlede pensjon av?

 • Pensjon fra NAV / folketrygden. Les mer på NAV/Din pensjon
 • Tjenestepensjon som du har opparbeidet deg rett til gjennom et arbeidsforhold. Pensjon fra TKP er en tjenestepensjon.
 • Sparepenger f. eks penger du har på sparekonto eller i fond eller i en individuell pensjonsspareavtale.


Offentlig tjenestepensjon utbetales som et tillegg til folketrygden – etter samordning. Ordningen omfatter alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon/barnepensjon.


Det kan være mange spørsmål knyttet til trygd og pensjoner. Informasjonen du vil finne her gir deg en kort beskrivelse av dine rettigheter og svar på de vanligste spørsmålene som blir stilt om pensjonsordningen. Dersom du har behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med din personalavdeling eller TKP.


TKP forholder seg til Hovedtariffavtalen HTA og dens bestemmelser.

 Pensjonsordliste - alle ord og begrep som brukes om pensjon

Privat pensjonssparing

Hvis du er usikker på om du har spart annen privat individuell pensjon, kan du sjekke på norskpensjon.no.

Pensjonsreformen

Pensjonsreformen har medført at det gradvis innføres endringer i det norske pensjonssystemet fra 01.01.2011.
Les mer om dette på pensjonsreformen.no

 Alderspensjon

Når kan du gå av med alderspensjon i TKP?

Det er tre mulige tidspunkt for når du kan ta ut alderspensjon:

- Aldersgrensen
- Vanlig pensjonsalder ved 67 år
- Mulighet til å ta ut pensjon inntil 3 år før særaldersgrensen (”85 – årsregelen”).

Hvor mye får du i alderspensjon?

Som hovedregel får du minst 66 % av din sluttlønn i samlet pensjon fra TKP og folketrygden. Dette gjelder hvis du tar ut full pensjon og har en samlet medlemstid i offentlig sektor på minst 30 år og 100% deltid når du tar ut pensjon. Dette forutsetter samtidig uttak med NAV.

Vi kompenserer ikke for tidlig uttak fra NAV.

Alderspensjonen levealderjusteres fra fylte 67 år. Levealderjustering foretas ved hjelp av forholdstall. Forholdstallene beregnes ut fra forventet levetid for hvert årskull - fastsettes av NAV.

Se NAV forholdstall

Alderspensjon ved aldersgrensen

- Du har nådd stillingens aldersgrense. Det betyr at du har rett og plikt til å fratre din stilling med alderspensjon ved en bestemt alder.
- Inntil 3 år før aldersgrensen, hvis alder og tjenestetid tilsvarer 85 år eller mer. Dette er en regel for de som har en særaldersgrense ved 60 eller 65 år. Det går under 85 årsregelen.

For eksempel:

Aldersgrensen for din stilling er 65 år, men du ønsker å ga ved 62 år. Da kan du benytte deg av denne regelen ved å ta din alder 62 år + din opptjente medlemstid som da må være minimum 23 år. Til sammen utgjør dette 85 år. Regelen forutsetter at du har de riktige antall årene opptjent medlemstid, for å kunne oppfylle regelen.

- Ved fylte 67 år forutsatt samtidig uttak fra NAV.

Aldersgrensen for ansatte tilknyttet TKP varierer fra 60 – 70 år.

Arbeidstakere med særaldersgrenser

Den alminnelige aldersgrensen i Trondheim kommune er 70 år. Dersom tjenesten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning eller stiller spesielle krav til fysiske og psykiske egenskaper, kan aldersgrensen for stillingen være lavere.

Arbeistakere med særaldersgrenser under 67 år, og som ikke har opptjent fulle pensjonsrettigheter kan fortsette i sin stilling til fylte 67 år, om de ønsker det.

85 års regelen

Dette er en regel for de som har en særaldersgrense ved 60 eller 65 år.

Når summen av alder og pensjonsgivende tjenestetid er 85 år eller mer, kan du ta ut alderspensjon inntill 3 år før aldersgrensen. Dersom aldersgrensen for stillingen din er 65 år, kan du etter denne regelen fratre ved fylte 62 år, dersom du har vært medlem minst 23 år (62+23=85)

Se oversikt over særaldersgrense 

Slik beregnes pensjonen din

 

Medlem

Alle ansatte i Trondheim kommune og ansatte i de virksomhetene som er tilknyttet Trondheim kommunale pensjonskasse. Det er arbeidsgiver som melder deg inn i TKPs pensjonsordning. Arbeidsgivere tilknyttet TKP finner her.

Unntak

Sykepleiere, leger, helsesøstre er medlem av KLP.
Lærere er medlem av Statens pensjonskasse.

Nytt fra TKP 

Forslag til nye regler for tjenestepensjon til personer født etter 1953.

Nye medlemsfordeler - gode tilbud på boliglån og skadeforsikring

Trondheim kommunale pensjonskasse kan nå tilby konkurransedyktige boliglån og skadeforsikring gjennom et samarbeid mellom Pensjonkasseforeningen og Storebrand. Tilbudet gjelder for våre rettinghetshavere, det vil si deg som er eller har vært medlem i pensjonskassen samt dere som mottar pensjon fra oss.

For å søke om lån/kjøpe forsikring klikker du på denne linken for ytterligere informasjon og kontaktopplysninger:

https://www.storebrand.no/privat/partner/pensjonskasseforeningen

Alle henvendelser om lån og forsikring må gjøres direkte til Storebrand gjennom kontaktopplysningene du finner ved å klikke på linken over.

Du som kunde har nå muligheten til å nå oss via flere kanaler -  Telefon, e-post, brev eller komme innom oss for en prat.

Om oss 

 

 

Kart

Sist oppdatert: 19.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css