Det finnes flere øvingsrom og studiomuligheter for band og musikere i Trondheim. Kulturenheten administrerer utleie av øvingslokalene på Trikkestallen. Det finnes også flere bandbinger, studiomuligheter og øvingsrom i tilknytning til fritidsklubbene.

Loftet øvingslokaler på Trikkestallen

Kulturfabrikken på ISAK

Fritidsklubber og kulturhus

ikon kultur Kultur, kunst og fritid