Leüthenhaven sykkelhotell

Leüthenhaven sykkelhotell

Tore Dyrendahl (MDG) leder i areal- og samferdselskomiteen klipper snora til det nye sykkelhotellet

Fredag 3. juni 2022 åpnet Leüthenhaven sykkelhotell med hele 158 plasser, hvorav 10 plasser er avsatt til større lastesykler.
 
Hotellet er lyst og trivelig, brukervennlig og ikke minst gratis i en prøveperiode.

Her har du mulighet for å spyle og vaske sykkelen i en vaskestasjon, og gjøre service med enkle verktøy på servicestasjonen.

Der er låsbare skap, hvor du både kan lade og låse inn elsykkelbatteri og andre personlige eiendeler.

Les mer på www.trondheim.kommune.no/parkering/innhold/miljo/sykkel/

Sist oppdatert: 14.06.2022