Bildeling for leverandører

Det er vedtatt av bystyret i Trondheim kommune at det skal reserveres 300 parkeringsplasser for bildeling i Trondheim. Bildelingsselskaper må først søke om å bli godkjent, før de kan søke om faste oppstillingsplasser for bildelingsbilene.

Frist for å søke

Løpende søknadsfrist.

Krav til søker

Bildelingsselskaper som søker om godkjenning må kunne dokumentere at:

 • selskapet disponerer kjøretøy gjennom eie eller leie, som utelukkende benyttes til bildeling.

 • kjøretøyene til selskapet er registrert i Det sentrale motorvognregisteret, og selskapet har ansvaret for at kjøretøyene er i forskriftsmessig stand.

 • bildelingsordningen er åpen for alle og markedsføres mot et bredt publikum.

 • bildelingsselskapet har et konsept der bildelingsbilene hentes og leveres samme sted.

Forskrift om bildelingsplasser i Trondheim

Trondheim kommune kan trekke godkjenning tilbake dersom bildelingsselskapet ikke lenger oppfyller vilkårene.

Hvem kan søke?

Selskaper som driver bildelingsvirksomhet i tråd med kravene.

Bildelingsplasser gis kun til selskap. Privatpersoner kan ikke søke på denne ordningen. Hvis du som privatperson vil bli med i bildelingsordningen må du ta kontakt med et selskap som driver med bildeling.

Hva får dere?

Hvis selskapet blir godkjent, kan du søke om:

 • Parkeringstillatelse til faste oppstillingsplasser med og uten ladepunkt.
 • Oppstillingsplassene vil være skiltet med bildeling

Du får også rett til å delta i bildelingsrådet i Trondheim kommune. Bildelingsrådet skal blant annet gi råd til kommunen om hvor det bør opprettes bildelingsplasser og fordelingen av plasser blant selskapene i ordningen.

Hva koster det?

Godkjenning i bildelingsordningen er gratis. 

 • Pris per faste oppstillingsplass for bildelingsbiler er 2000 kroner inkludert mva per år. 

 • For nullutslippsbiler er det halv pris for oppstillingsplass.

Slik søker du om godkjenning

Disse vedleggene må medfølge søknaden

 • Firmaattest
 • Attest for skatt og merverdiavgift
 • Liste over parkeringsplasser på privat grunn som på nåværende tidspunkt leies/eies
 • Utskrift av motorvognregisteret eller ved kopi av avtale med autorisert bilutleieforetak per i dag. Samt senere på forespørsel fra Trondheim kommune.
 • Informasjon om antall kjøretøy søker benytter utelukkende til stasjonsbasert bildeling, som er dokumentert eid eller leid
 • Informasjon om modell for lengde på utleie (maks 1 A4 side) for bilene i denne ordningen.

Eventuelt: Annen informasjon om virksomheten (maks 2 A4 sider)

Fyll ut søknadsskjema

Søknaden må skrives ut, signeres og skannes inn for å sende den til oss på e-post.

Send inn søknadsskjema og vedlegg

Søknad om godkjenning sendes via e-post til . Merk e-posten med “2020/69818 Søknad om godkjenning av bildelingsselskap”.

Etter at du har sendt søknaden

Behandlingstid

Vår saksbehandlingstid er opptil 3 uker. Svar på søknad sendes til e-postadressen dere har oppgitt i søknadsskjemaet.

Oppstartsmøte i bildelingsrådet

Selskaper som blir godkjent får invitasjon til å delta. 

Søknad om plasser

Hvis dere blir godkjent får dere informasjon om hvordan dere søker om faste oppstillingsplasser. 

Klage

Dere kan klage om dere har fått avslag på søknaden. Send klagen med en begrunnelse til Klagen må sendes innen tre uker fra dere mottok vedtaket.

Kontaktinformasjon

Kontakt oss på e-post:  

Fant du det du lette etter?