En ren og ryddig by

Vi ønsker alle at byen vår skal fremstå som ren, trygg og trivelig.

Vårt felles ansvar

For å oppnå at byen vår skal fremstå som ren, trygg og trivelig, må vi bidra til å

 • holde gater og fortau fri for søppel og skrot
 • rydde for snø
 • strø når det er glatt
 • holde hustakene fri for snø og is som truer med å falle ned.

Trondheim kommune gjør sitt beste for å bidra til dette.

Trondheim parkering følger opp huseier sine plikter på offentlig sted om å hindre tilgrising og forurensing.

Forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter

Forskrift om politivedtekt, Trondheim kommune, Trøndelag

Huseier sine plikter på offentlig sted

Huseier har en rekke plikter for å holde fortau trygt, ryddig og fritt for hindringer.

Hindringer

Sørg for å holde fortauet åpent slik at alle kan komme fram. Ikke sett, heng eller på annen måte plasser ut noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.

Takras

Når snø og is truer med å falle ned fra hustak på offentlig sted, skal huseieren straks sette opp skilt/avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe. Huseier skal snarest sørge for å rydde taket.

Sperrer og skilt/avvisere

Huseier skal fjerne avsperringer, skilt/avvisere, stiger eller lignende når det ikke lenger er fare for takras. For at skilt/avvisere skal ha effekt, er det viktig at de fjernes med en gang taket er ryddet.

Rydding og renhold

Hvis du eier hus eller grunn mot offentlig sted i tettbebygd strøk, har du også plikt til å holde det ryddig. Du er unntatt ansvaret dersom ansvaret er overtatt av kommunen.

Fortau, gang- og sykkelveg, rennestein og ut til midten av kjørebanen må holdes rent og ryddig. Eieren må også å rengjøre lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Snøfall og takras

Etter snøfall og takras må huseier rydde eiendommen for snø og is. Plikten omfatter ikke snø som kommunen har brøytet inn på fortau eller gang- og sykkelveg. Snø og is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke flyttes ut på offentlig sted.

Snø eller is fra fortau eller gang- og sykkelveg må ikke flyttes ut i kjørebanen. Dersom snø og is ikke kan legges inn til husvegg eller hagegjerde, kan det legges i vegkanten, selv om rennesteinen blokkeres.

Når det blir mildvær, må huseier sørge for at vannet får fritt avløp til sluk.

Strøing

Fortau må strøs slik at det føles trygt å gå der, også for eldre og de som er dårlig til beins.

Huseier må strø fortau og gang- og sykkelveg utenfor eiendommen når det er glatt. Hvis det ikke er fortau eller gang- og sykkelveg, skal huseier strø langs kanten av kjørebanen.

Vannavløp

Huseier skal sørge for at sluk og vannavløp i fortau, rennestein, grøft eller lignende holdes åpne.

Unngå forsøpling

Alle innbyggere og alle som ferdes i Trondheim kommune har et ansvar for å unngå forsøpling.

På offentlig sted er det ikke lov å

 • kaste glass, flasker, plast, papir, sigarettstumper, tyggegummi eller annet avfall
 • grise til med maling, tusj, sprayprodukter eller lignende på overflater mot offentlig sted. Dette omfatter på eller ved bygninger, gater, veger, parker, anlegg og andre innretninger.
 • urinere
 • henge opp kunngjøringer, plakater eller lignende uten politisk tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på tavler eller lignende som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der. Det er ikke lov å ødelegge oppslag som er lovlig satt opp. Oppslag skal fjernes når det er foreldet.

Salg fra kiosk eller lignende

Hvis du driver salg fra kiosker eller lignende, må du sørge for å holde området ryddig og rent.

Du må også sette opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall.

Du har ansvar for å fjerne papir og annet avfall etter arrangementet.

Miljøgebyr

Ved brudd på politivedtektene, risikerer du å få et miljøgebyr på mellom 500 kroner og 5000 kroner.

Du kan få miljøgebyr av flere grunner

 • har ikke strødd
 • har ikke sikret mot takras
 • har ikke fjernet snø fra takras på fortauet
 • har ikke fjernet søppel, paller eller lignende
 • har ikke fjernet hindringer på fortau
 • henger opp kunngjøringer og plakater uten tillatelse
 • har ikke rengjort etter kiosksalg eller andre arrangement

Lurer du på hvorfor du har fått miljøgebyr?

Du finner all informasjon du trenger på fakturaen, eller ved å logge inn.

Trondheim parkering sitt system for bøter og gebyr

Klage

Hvordan klage på miljøgebyr

Fant du det du lette etter?