Spørsmål om skilt og parkering

Ulike typer skilt

Statens vegvesen har oversikt over alle typer trafikkskilt

Er bilen parkert når føreren sitter inne i bilen?

Ja, bilen er parkert selv om føreren sitter i bilen.

Kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing regnes ikke som parkering.

Hvor nærme et gangfelt kan jeg parkere?

Det er forbudt å stanse på gangfelt eller nærmere enn 5 meter foran gangfelt.

Det er tillatt å parkere/stanse rett etter gangfelt (i kjøreretningen).

Kan jeg parkere på bussholdeplass?

Nei, det er ikke tillatt å parkere nærmere enn 20 meter fra der et offentlig trafikkskilt angir bussholdeplass.

Det er imidlertid tillatt med av- eller påstigning for passasjerer, når det ikke er til hinder for buss.

Av- og pålessing er ikke tillatt.

Hvor nærme et vegkryss kan jeg parkere?

Det er forbudt å stanse i vegkryss eller nærmere enn 5 m fra vegkryss. Avstanden regnes fra det punktet hvor fortauskanten, kantlinjen eller vegkanten begynner å runde.

Kan jeg parkere på forkjørsveg?

Nei, det er ikke tillatt å parkere på forkjørsveg med høyere fartsgrense enn 50 km/t.

Hvis fartsgrensen er 50 km/t eller lavere, er det i utgangspunktet tillatt å parkere på forkjørsveg, med mindre annet er skiltet.

Kan jeg parkere så lenge jeg vil med en uregistrert bil på offentlig veg?

Nei. Du kan stå parkert med uregistrert bil på offentlig veg i maks 14 dager.

Etter 14 dager må du fjerne bilen.

Hvor langt gjelder et parkeringsskilt?

I utgangspunktet gjelder skiltet i kjøreretningen fra stedet det er satt opp, og fram til nærmeste vegkryss. Skiltet kan oppheves av andre skilt på samme vegstrekning.

Kan jeg parkere ved vegkanten eller i grøfta hvis det er skiltet med parkering forbudt?

Nei. Forbudet gjelder på hele vegbanen, også langs vegskulderen.

Hva er et soneparkeringsskilt?

Et soneskilt er et skilt som angir ytre grense for en sone (eller område) hvor det gjelder spesielle bestemmelser.

Parkeringssone skilt er alltid plassert ved alle lovlige innkjøringsveger eller gater, og gjelder til det blir opphevet. Det er ikke skiltet på hver enkelt gatestrekning innenfor sonen.

Fant du det du lette etter?