Hjem Linda

Linda

Eiendomsskatt

Trondheim kommuneEiendomsskatt.

Hvem gjelder eiendomsskatten for?

I Trondheim kommune skrives det ut eiendomsskatt på all fast eiendom, inkludert næringseiendommer, samt verk og bruk.

Registrert eier av eiendommen (tinglyst hjemmelshaver) er ansvarlig for eiendomsskatten. Unntak kan være hvis det fins en langvarig festeavtale, eller hvis et ikke tinglyst eierskifte kan dokumenteres med kjøpekontrakt el.

Dersom du eier en selveierleilighet (eierseksjon), vil du få din egen faktura for eiendomsskatten.
Dersom du eier en andelsleilighet i et borettslag, vil borettslaget få en samlet faktura for eiendomsskatten.
Hvis det er flere eiere blir en av dem satt som kontaktperson.

Eiendomsskattens størrelse

For 2018 er skattesatsen 6,05 promille.

Bunnfradraget per boenhet (godkjent med eget kjøkken, bad og wc) er kr 500.000,-

Det er eiendommens verdi som danner grunnlaget for skatteberegningen. Verdien fastsettes i en egen eiendomsskattetakst.

Bystyret fastsetter størrelsen på skattesats (mellom 2 og 7 promille) og bunnfradrag hvert år.

Bunnfradrag er et kronebeløp som går til fradrag i skattegrunnlaget for alle selvstendige godkjente boenheter som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.

Eiendomsskatt = (eiendomsskattetakst - bunnfradrag) * skattesats

Endring i skattesats, størrelse på bunnfradrag og andre generelle endringer informeres ved kunngjøring i avis og hjemmeside, samt ved utlegging av skattelister til offentlig ettersyn.

Viktige tidspunkt

Når kommer fakturaen?

Eiendomsskatten kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter, med forfall fire ganger i året:

1. termin - 20. april
2. termin - 20. juli
3. termin - 20. oktober
4. termin - 20. januar (påfølgende år)
Når blir endringer i eiendomssituasjonen regnet med?
Endringer på bygg og tomt som medfører omtaksering blir gjort gjeldende fra 1. januar året etter. Det er med andre ord situasjonen den 1. januar i skatteåret som ligger til grunn for utskriving av eiendomsskatten.

    Adressa VG Aftenposten

Gamle bybro (foto)Bispehaugen (foto)

Sist oppdatert: 22.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004