Reggio Emilia er en by og en kommune i Nord Italia. Inspirasjonen fra Reggio Emilia, har vært viktig for svært mange som arbeider med barn, pedagogikk og kunstfag i Norden gjennom snart 30 år.

Reggio Emilia

Skole og barnehage i Reggio Emilia er forankret i en pedagogisk filosofi som tar utgangspunkt i barns skapende ressurser, stoler på barns evne og mulighet til å utvikle sine "100 språk".

Loris Malaguzzi har skrevet diktet som er mye sitert verden over:

ett barn har hundre språk
men berøves 99
skolen og kulturen
skiller hodet fra kroppen
de tvinger oss til å tenke uten kropp
og handle uten hode
leken og arbeidet
virkeligheten og fantasien
vitenskapen og fantasteriet
det indre og det ytre
gjøres til hverandres motsetninger

barn og rom 032Loris Malaguzzi har vært inspirator, pedagog, psykolog, fagmann og ildsjel for barnehagene i Reggio Emilia, og har preget utviklingen av den pedagogiske filosofien som har utviklet seg på en oppsiktsvekkende måte gjennom praksis og refleksjon over praksis. Den pedagogiske filosofien i Reggio Emilia har vist seg å ikke være et blaff, en pedagogisk moteretning eller metode, som oppstår og dør hen igjen.

Reggio Emilia er byen til skuespiller Dario Fo og forfatter Gioanni Rodari som har skrevet boka ”Fantasiens Gramatikk”. Om vekselvirkningen mellom fantasi og vitenskap sier Vea Vecchi, billedkunstner og konsulent i Reggio Emilia:  ”Jeg tror ikke at jeg kan fange kreativiteten, men jeg spionerer på den hver dag” ; sitat Paul Klee.

bygge bruer 003Reggionettverket i Trondheim

Reggionttverket utgjør ett av satsingsområdene / ett av prosjektene i kvalitetsutviklingsprogrammet for barnehagene i Trondheim kommune. Her kan du lese om mer om de grunnleggende punkter nettverksarbeidet baserer seg på.

Følgende barnehager er nå med i nettverket i Trondheim:

LekNettverket samarbeider med Reggio Emilia Institutet i Stockholm, Reggio Children i Reggio Emilia, Italia og REMIDA senteret i Reggio Emilia og Remida-senteret på Svartlamon i Trondheim.

Barnehagene i nettverket er delt inn i fire nettverksgrupper. Disse møtes en gang hver måned og utveksler erfaringer om pedagogisk dokumentasjon, om barns læreprosesser og utvikling i barnehagen.  Gruppene arbeider prosessorientert og hver barnehage innehar ansvar for å videreføre nettverksarbeidet. Nettverksgruppene møtes i barnehagene.

Referansegruppe

Alle deltagende barnehagers styrere utgjør referansegruppa. På denne måten har lederne også et ansvar i forhold til å videreføre nettverksarbeidet. 

Kontakt oss

Ønsker din barnehage å bli med i Reggio Emilia nettverket i Trondheim, ta kontakt med:
Ledere Reggio Emilia nettverket i Trondheim:
Ann Sylvi Olsen   
styrer i Svartlamon kunst- og kulturbarnehage   
telefon: 952 63 377

E-post: reggionettverk@trondheim.kommune.no