Hjem NyheterKlæbu-tjenester blir overført til Trondheim

Klæbu-tjenester blir overført til Trondheim

1. januar 2019 blir flere av Klæbu kommunes tjenester integrert i Trondheim kommune. Dette gjelder barnevern, PP-tjenesten, helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmortjeneste.

Sist oppdatert: 13.10.2021

Som et ledd i tidlig integrering ønsker Klæbu kommune å inngå avtale om såkalt vertskommunesamarbeid. Dette innebærer at Trondheim kommune vil ha myndighet og ansvar for driften av disse tjenestene, allerede et år før de to kommunene slås sammen.

Dette innebærer at 16 ansatte i Klæbu kommune overføres til Trondheim kommune, og at ni av disse får nytt arbeidssted. Ansatte i barnevern og PP-tjenesten vil få kontorsted på Heimdal. Helsestasjonen vil fortsatt være lokalisert i Klæbu. Tillitsvalgte i begge kommunene har vært involvert i prosessen.

Formålet med overføringen er å opprettholde faglige robuste tjenester til barn og unge i begge kommunene fram mot sammenslåingen. Det vil også gi et større fagmiljø, bredere kompetanse og mindre sårbarhet i overgangen til ny kommune.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css