Hjem NyheterMøte i PSU onsdag 17. januar

Møte i PSU onsdag 17. januar

Sist oppdatert: 13.10.2021

Ønsket om en milepælsplan ble fremmet i et brev av 13. desember 2017 fra arbeidstakerorganisasjonen i PSU. I brevet står det:

 “Vi ønsker at felles partssammensatt utvalg sender en anmodning til fellesnemnda / prosjektgruppa om at det utformes en handlings / milepælsplan over arbeidet med kommunesammenslåingen. Denne skal ikke bare ta for seg hvor og når ansatte skal overføres, men en plan for alle momenter som må gjennomføres før vi kan bli en kommune. Vi tror det er viktig for prosessen og tryggheten for de berørte i begge kommuner at en slik plan blir laget og gjort kjent. Om en slik plan allerede er utformet ber vi om at den sendes over til partssammensatt utvalg for en gjennomgang.”

Rådmannens svar konkluderer med at prosjektplanen og omstillingsavtalen allerede inneholder kommunesammenslåingens milepælsplaner. Prosjektplanen vil revideres årlig eller ved behov, og vil bli revidert i 2018. Omstillingsavtalen har fastlagte frister og perioder for gjennomføring av ulike tiltak som direkte gjelder ansatte.

Innstillingen i saken var at PSU tar saken til orientering, og innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Her kan du lese hele saken, og se møteprotokollen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css