Hjem NyheterNidelvstien tar form

Nidelvstien tar form

25 kilometer tursti fra Klæbu til Trondheim kommer stadig nærmere. Nylig fikk kommunestyret i Klæbu en orientering om status i prosjektet.

Turgåere ved Nidelva

Om et par års tid kan du starte på Valøya på Tempe i Trondheim, og ende opp i Trongfossen i Klæbu, der hvor Nidelva er på sitt aller dypeste. ­Med eksisterende sti mellom Tempe og Nedre Leirfoss vil vi få en sammenhengende tursti på over 25 kilometer, noe som vil være en av landets lengste turstier i bynære strøk.

Endringer i traséen

I slutten av mars ble det det gjennomført møte med Klæbu grunneierlag om arbeidet med reguleringsplanene. Her kom det inn mange gode kommentarer og innspill.

Det vurderes nå endringer i traséen i forhold til traséforslaget som ble vedtatt i Fellesnemnda og begge kommuners formannskap høsten 2018. På strekningen mellom Tanem bru og Nordset anbefales det at stien legges på vestsiden av elva og at det etableres en ny gangbru over elva til østsiden ved Nordset. Tilsvarende nye trasevurderinger gjennomføres på strekningene Tiller bru - Øvre Leirfoss og Tanem bru - Moodden - Storvollbekken. Dette medfører blant annet ei ny gangbru over Nidelva ved Storvollbekken. Hvis det velges å gå videre med disse alternativene, vil det komme varsel om utvidet planområde.

Helge Johansen orienterer kommunestyret i Klæbu om Nidelvstien-prosjektet.

Gode tilbakemeldinger

I begynnelsen av mai fikk politikerne i Klæbu kommunestyre en presentasjon av status i prosjektet. Prosjektansvarlig Helge Johansen ved Enhet for idrett og friluftsliv i Trondheim kommune forteller at tilbakemeldingene fra politikerne var positive.

Fylkesmannen har kommet med krav om kartlegging av naturmangfoldet i forbindelse med reguleringsplanen i Klæbu. Feltarbeider skal gjennomføres i løpet av mai. Etter planen skal komplett reguleringsplan være ferdig til førstegangsbehandling i september. Endelig planvedtak forventes sommeren 2020.

Klæbu og Trondheim inngikk en intensjonsavtale om Nidelvstien i 2016, og dette er et av samarbeidsprosjektene som skjer i sammenheng med at kommunene slås sammen i 2020.

Et hovedmål for prosjektet, er at stien skal være av god kvalitet slik at den kan fremme både friluftsinteresse og folkehelse.

Nidelvstien har egen hjemmeside hvor du kan følge prosjektet.

Sist oppdatert: 14.05.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css