Hjem NyheterTursti mellom Trondheim og Klæbu nærmer seg

Tursti mellom Trondheim og Klæbu nærmer seg

En 25 kilometer lang ny tursti fra Trondheim til Klæbu er i emning. Det er bare å gjøre klar joggisene.

Nå kan Ladestien få et “søsken” i sør. Foreldrene er Trondheim og Klæbu som initierte prosjektet i intensjonsavtalen fra 2016. Fellesnemnda har stilt seg bak planer og trasévalg. Nå gjenstår bare et stempel fra begge kommuners formannskap, før arbeidet settes i gang for alvor.

Om et par års tid kan du starte på Valøya på Tempe i Trondheim, og ende opp i Trongfossen i Klæbu, der hvor Nidelva er på sitt aller dypeste. ­Med eksisterende sti mellom Tempe og Nedre Leirfoss vil vi få en sammenhengende tursti på over 25 km, noe som vil kunne være landets lengste tursti i bynære strøk.

Rådmannen i Trondheim har utarbeidet planene for Nidelvstien. Et hovedmål for prosjektet er at stien skal være av god kvalitet slik at den kan fremme både friluftsinteresse og folkehelse.

Langs store deler av traseen vil turstien gå forholdsvis nært elva, men noen steder vil den på grunn av lokale forhold holdes litt lenger unna elvebredden. Det er satt som en forutsetning i prosjektet å minimalisere inngrep i terrenget og masseforflytning, og vi skal helst ikke ta dyrka mark. Det er også fokus på å skape en god prosess der interessenter får medvirke, derfor har prosjektet tidlig vært i dialog med grunneierne.

Når politikerne har sagt sitt, skal det etter planen utarbeides reguleringsplaner for hele strekningen. Målet er at planforslag kan legges ut på høring i løpet av vinteren 2019.

Det er utarbeidet en enkel 3D-modell av den planlagte traseen, og det er etablert en egen nettside hvor du kan finne mer informasjon om prosjektet.

Sist oppdatert: 20.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css