Hjem NyheterVil gjøre eiendomsskatten mest mulig rettferdig

Vil gjøre eiendomsskatten mest mulig rettferdig

Fellesnemnda har vedtatt at eiendomsskatten i nye Trondheim kommune skal utskrives med grunnlag i eget takstgrunnlag. Bunnfradraget for bolig- og fritidseiendommer settes til 300.000 kroner for 2020 og 2021.

Politikerne i Trondheim og Klæbu har hatt en utfordrende oppgave med å finne rammene for eiendomsskatt i den nye kommunen, etter som de to kommunene har hatt ulike ordninger.

Saken ble først lagt fram for fellesnemnda i mars, der rådmannen ble bedt om å komme tilbake med en ny sak etter politisk behandling i Klæbu og Trondheim.

Kommunestyret i Klæbu vedtok følgende 4. april: ”Kommunestyret ber fellesnemnda velge en takstordning som er mest mulig rettferdig og forutsigbar, og som holder over tid. Kommunestyret ber fellesnemnda tilstrebe at ingen får vesentlig høyere eiendomsskatt enn i dag for tilsvarende eiendom.”

Arbeiderpartiets gruppe i Trondheim fremmet et eget forslag som ble behandlet og vedtatt av formannskapet i Trondheim 14. mai:

”1. Formannskapet vedtar at eiendomsskatt i nye Trondheim kommune skal utskrives med grunnlag i eget takstgrunnlag og ikke med grunnlag i statens boligverdier. Dette for å oppnå en mest mulig rettferdig skattebelastning, og forhindre utilsiktede endringer for den enkelte skattebetaler.

2. Formannskapet vedtar at det gjennomføres kontorjustering av alle eiendomstakster i Klæbu kommune og Trondheim kommune. Kontorjusterte eiendomstakster legges til grunn for utskriving av eiendomsskatt i nye Trondheim kommune for årene 2020 og 2021. Følgende legges til grunn for kontorjusteringen:

 • Det foretas en justering av gjeldende eiendomstakster i Klæbu kommune til gjeldende takstnivå i Trondheim kommune før kontorjustering foretas (dette utføres i løpet av høsten 2019).
 • Gjeldende eiendomstakster, det vil si dagens takster i Trondheim kommune og nye takster i Klæbu kommune, justeres opp med 50 prosent.
 • Det legges til grunn at bunnfradraget for bolig- og fritidseiendommer settes til 300 000 kroner per boenhet for årene 2020 og 2021 (dette vedtas i forbindelse med budsjettbehandlingen for nye Trondheim).

3. Formannskapet vedtar at det gjennomføres en fullstendig omtaksering av alle eiendommer i ny Trondheim kommune. Nye takster legges til grunn for utskriving av eiendomsskatt fra og med 2022.

4. Formannskapet ber rådmannen legge frem sak for bystyret i ny Trondheim kommune hvor det gjøres nærmere rede for gjennomføringen av omtakseringen, anslag på kostnader og finansiering.”

Fellesnemnda stemte mellom flere forslag i sitt møte 21. mai. Rådmannens forslag var blant annet å bruke skatteetatens boligverdier for utskriving av eiendomsskatt, og at bunnfradraget for boenheter skulle være 500.000 kroner. Også Høyre og Fremskrittspartiet hadde alternative forslag. Flertallet i fellesnemnda falt imidlertid ned på formannskapet i Trondheim sitt vedtak.

Her finner du saksdokumentene

Sist oppdatert: 21.05.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css