Hjem Politisk organisering

Politisk organisering

Mange oppgaver skal løses før sammenslåingen av Klæbu og Trondheim kommuner er et faktum. Disse oppgavene utredes og drøftes i fellesnemnd, partssammensatt utvalg, referansegruppe for politisk organisering, og prosjektledelsen og ulike delprosjekter. Vedtakene gjøres i fellesnemnda i tråd med fellesnemndas mandat, og i de to kommunestyrene. Det er inndelingslova som gir grunnlaget for både sammenslåing og inndeling av kommuner.

Prosessen fram mot sammenslåingen organiseres som modellen nedenfor viser.

Prosessen fram mot sammenslåingen organiseres som modellen nedenfor viser.

Fellesnemnda

Fellesnemda

I tråd med inndelingslova har kommunene opprettet en fellesnemnd for sammenslåingen av Klæbu og Trondheim, som skal samordne og forberede sammenslåingen. Fellesnemnda ansetter rådmannen i den nye kommunen, og lede arbeidet med budsjett og økonomiplan for det første budsjettåret etter sammenslåing. Nemnda består av representanter fra kommunestyrene, åtte fra Trondheim og fem fra Klæbu.

Representanter fra Klæbu
 • Kirsti Tømmervold (AP) - nestleder i fellesnemnda
 • Alf Steinar Tømmervold (AP)

1. vara Reidar Kløven Sether (AP), 2. vara Kai Nordseth (AP), 3. vara May Aarø (AP)

 • Lillian Waaden (H)
 • Paal Christian Bjønnes (V)

1. vara Ole Horgøien (FrP), 2. vara Håkon Andre Hofstad (H), 3. vara Tonje Østby Ranum (V)

 • Jarle Martin Gundersen (SP)

1. vara Britt Hukkelås (SV), 2. vara Laila Aanstad (SP)

Representanter fra Trondheim
 • Rita Ottervik (Ap) - leder i fellesnemnda
 • Geir Waage (Ap)
 • Marek Jasinski (Ap)
 • Ola Lund Renolen (MDG)
 • Geirmund Lykke (KrF)
 • Ottar Michelsen (SV)
 • Elin Marie Andreassen (FrP)
 • Ingrid Skjøtskift (H)

Vara:

 • Sissel Trønsdal (Ap)
 • Erling Moe (V)
 • Marte Løvik (Sp)
 • Ferhat Güven (Ap)
 • Edvin Helland (Ap)
 • Julie Hole (Ap)
 • Ingrid Marie Sylte Isachsen (SV)
 • Line Fjørstad (MDG).

Berit Tiller (H), Morten Ellefsen (FrP) og Michael Momyr (H) er vara for Elin Marie Andreasen og Ingrid Skjøtskift.

Partssammensatt utvalg (PSU)

PSU skal uttale seg i alle saker som angår arbeidstaker- og arbeidsgiverspørsmål, før fellesnemnda fatter vedtak. Utvalget er etablert av formannskapene i Klæbu og Trondheim. Det består at fem representanter fra arbeidstakerorganisasjonene i Klæbu og Trondheim, og seks politiske representanter - to fra Klæbu og fire fra Trondheim.

Formannskapet i Trondheim har oppnevnt disse representantene til PSU
 • Sissel Trønsdal (Ap), leder, vara Marek Jasinski (Ap)
 • Ola Lund Renolen (MDG), vara Line Fjørstad (MDG)
 • Erling Moe (V), vara Geirmund Lykke (Krf)
 • Berit Tiller (H), vara Ingrid Skjøtskift (H)
Kommunestyret i Klæbu har oppnevnt disse representantene til PSU
 • Efia Marie Damba (SV), nestleder
 • vara Reidar Sæther (Ap)
 • Ole Horgøien (FrP)
 • vara Geir Liang (V)
Arbeidstakerrepresentantene

Fra Klæbu kommune:

 • Ingvar Sund, Fagforbundet/LO med Turid Kvalø, Fagforbundet/LO som vara
 • Kenneth Franz Stagl, Utdanningsforbundet/Unio med Bård Haugros, Utdanningsforbundet/Unio som vara.

Fra Trondheim kommune:

 • 1 fra LO kommune, Svein Olav Aarlott med Knut Erik Elnæs som vara.
 • 1 fra Unio, Frode Vikhals med Eirin Berg som vara.
 • 1 fra YS, Mona Greta Berge med Øyvind Dalen Sørbøl som vara.
Møteoversikt for PSU og fellesnemnd i 2018

Uke 2 Onsdag 17.01 Partssammensatt utvalg

Uke 7 Tirsdag 27.02 Fellesnemnd

Uke 18 Onsdag 02.05 Fellesnemnd

Uke 21 Onsdag 23.05 Partssammensatt utvalg

Uke 22 Tirsdag 29.05 Fellesnemnd

Uke 24 Onsdag 13.06 Partssammensatt utvalg

Uke 25 Tirsdag 19.06 Fellesnemnd

Uke 34 Onsdag 22.08 Partssammensatt utvalg

Uke 36 Tirsdag 04.09 Fellesnemnd

Uke 39 Onsdag 26.09 Partssammensatt utvalg

Uke 40 Tirsdag 02.10 Fellesnemnd

Uke 42 Onsdag 17.10 Partssammensatt utvalg

Uke 44 Tirsdag 30.10 Fellesnemnd

Uke 46 Onsdag 14.11 Partssammensatt utvalg

Uke 47 Tirsdag 20.11 Fellesnemnd

Uke 50 Tirsdag 11.12 Fellesnemnd

Dersom ikke annet er annonsert, holdes alle møter i Rådhuset, Munkegata 1 tirsdager klokken 09.00. Fellesnemnd, formannskapssalen, 3. etasje Onsdager kl. 12.00 Partssammensatt utvalg, formannskapssalen, 3. etasje

Møteoversikt for PSU og fellesnemnd i 2019

Uke 3 Onsdag 16.01 Partssammensatt utvalg

Uke 5 Tirsdag 29.01 Fellesnemnd

Uke 7 Onsdag 13.02 Partssammensatt utvalg

Uke 9 Tirsdag 26.02 Fellesnemnd

Uke 11 Onsdag 13.03 Partssammensatt utvalg

Uke 13 Tirsdag 26.03 Fellesnemnd

Uke 15 Onsdag 10.04 Partssammensatt utvalg

Uke 17 Onsdag 24.04 Fellesnemnd (NB! Onsdag pga. påske)

Uke 19 Onsdag 08.05 Partssammensatt utvalg

Uke 21 Tirsdag 21.05 Fellesnemnd

Uke 22 Onsdag 29.05 Partssammensatt utvalg

Uke 24 Onsdag 12.06 Fellesnemnd (NB! Onsdag pga. pinse)

Uke 33 Onsdag 21.08 Partssammensatt utvalg

Uke 35 Tirsdag 27.08 Fellesnemnd

Uke 40 Tirsdag 08.10 Partssammensatt utvalg

Uke 42 Tirsdag 15.10 Fellesnemnd

Fellesnemnda fungerer fram til konstituerende bystyremøte 24. oktober.

Møtedokumenter

Møtedokumentene til fellesnemnda og PSU finner du her

Referansegruppe for politisk organisering

Referansegruppa skal gi råd om hvordan den nye kommunen bør organiseres politisk - for eksempel om hvor mange representanter det nye kommunestyret skal ha, om den nye kommunen skal ha formannskap eller parlamentarisk styringsmodell, om den skal ha hovedutvalg eller komiteer, og hvor mange representanter det skal være i formannskap og utvalg og komiteer. Det er fellesnemnda og kommunestyrene som fatter vedtak om den politiske organiseringen. Referansegruppa består av seks politikere, to fra Klæbu og fire fra Trondheim.

Prosjektledelsen og delprosjekt

Klæbu og Trondheims rådmenn leder sammenslåingen. Sammen med Trondheim kommunes administrative ledelse utgjør de prosjektledelsen for sammenslåingen, og rapporterer til fellesnemnda. Prosjektledelsen vil bruke ressurser i begge kommunene til å utrede og foreslå løsninger for ulike sider ved kommunesammenslåingen. Inndelingen av sammenslåingens delprosjekter følger den administrative inndelingen i Trondheim kommune.

Prosjektplan for sammenslåingen

I mai 2018 vedtok fellesnemnda en prosjektplan for sammenslåingsprosessen. Dette er en revidert utgave av planen som interimsfellesnemnda vedtok i februar 2017. Prosjektplanen beskriver arbeidet med å slå sammen de to kommunene og tydeliggjør ansvar og tidsfrister.

Kommunestyret i nye Trondheim

Utfallet av lokalvalget høsten 2019 vil bestemme hvordan kommunestyret i nye Trondheim kommune vil se ut. Kommunestyret i den sammenslåtte kommunen skal ha 67 representanter.

Rådmann i nye Trondheim

Morten Wolden

Fellesnemnda for sammenslåing vedtok 13. juni 2017 å ansette Morten Wolden som nye Trondheim kommunes første rådmann. Her kan du lese den politiske saken om ansettelse av rådmann. Wolden har vært rådmann i Trondheim siden 2016.

Sist oppdatert: 13.10.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css