Hjem Tidslinje

Tidslinje

Hva kommer til å skje fram mot kommunesammenslåingen? Her er veien fram til en felles kommune beskrevet i store trekk.

2016

April 2016 - Intensjonsavtale om sammenslåing behandles i begge kommunene. Avtalen avklarer grunnlaget for sammenslåingen, mål for den nye kommunen, og skisserer hvordan sammenslåingen er tenkt å foregå.

Mai 2016 - Under en folkeavstemning om kommunesammenslåing i Klæbu stemmer 67,3 % for at Trondheim og Klæbu skal bli én kommune.

Juni 2016 - Kommunestyrene i begge kommuner går enstemmig inn for en
sammenslåing.

Høsten 2016 - Formannskapene i Klæbu og Trondheim har felles møter.

Desember 2016 - Partssammensatt utvalg holder sitt første møte.

2017

Februar 2017 - Fellesnemnd for sammenslåing møtes for første gang.

Sommer 2017 - Stortinget gjør endelig vedtak om sammenslåing av Klæbu og Trondheim. Størrelsen på det nye kommunestyret blir avgjort gjennom vedtak i kommunestyrene, og Morten Wolden tilsettes som rådmann for den nye kommunen.

Oktober 2017 - Omstillingsavtalen, som tar opp arbeidspolitiske forhold under og etter sammenslåingen, vedtas i fellesnemnda.

2018

Januar 2018 - Klæbu kommune går i gang med kartleggingssamtaler med kommunalt ansatte.

2019

Høst 2019 - Valg og konstituering av nytt kommunestyre for den nye kommunen. Handlings- og økonomiplan for den nye kommunen vedtas.

2020

Begge de gamle kommunene legges ned, og ny Trondheim kommune opprettes fra 1.1.2020.

Januar 2020 - Nærmiljørådet i Klæbu etableres. Rådet skal bestå av representanter fra lokale lag og foreninger, og de har rett til å høres i saker av lokal betydning.

Sist oppdatert: 13.10.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css